Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ramach umowy kontraktowej zatrudnia pielęgniarki do punktu poboru krwi. Jaką stawkę wynegocjowały pielęgniarki? Zobacz także zakres czynności.

Wynagradzanie pielęgniarek i położnych.