Dla porównania prezentujemy dwa podziały pracowników ochrony zdrowia na grupy zawodowe (także pielęgniarek i położnych) wraz współczynnikami pracy. Jeden autorstwa ministerstwa zdrowia, drugi związków zawodowych.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

 

Podział pracowników ochrony zdrowia

na grupy zawodowe

wraz współczynnikami pracy

 

Wersja autorstwa ministerstwa zdrowia 

źródło: ministerstwo zdrowia

Zobacz także:

Aktualności według działów: Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

 

Wersja związków zawodowych 

 

źródło: Porozumienie Zawodów Medycznych 

Zobacz także:

Aktualności według działów: (NIE)porozumienie Zawodów Medycznych, a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych