Zobacz jaka jest przewidziana skala "wzrostu płac" pielęgniarek i położnych w projekcie ministra zdrowia o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w ochronie zdrowia.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

 

Jaka ma być skala „wzrostu płac”? Dla zobrazowania tego zagadnienia poniżej w tabeli prezentujemy średnie wynagrodzenie zasadnicze (marzec 2016 roku) trzech grup pielęgniarek w podziale na publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze. Natomiast jeszcze poniżej dokonujemy ich porównania z przewidywaną za 3 lata wysokością wynagrodzenia zasadniczego.
 

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreśla się, że pracownicy medyczni osiągający najniższe dochody często podejmują zatrudnienie jednocześnie w kilku podmiotach, lub w jednym podmiocie w ramach różnych stosunków prawnych, pracując w czasie przekraczającym maksymalne ustawowe normy czasu pracy. Zjawisko takie zagrażać może bezpieczeństwu nie tylko tych pracowników, ale również pacjentów. Dysproporcje płacowe między poszczególnymi grupami zawodowymi, a szczególnie - rażąco niskie wynagrodzenia części pracowników należących nawet do tych samych lub zbliżonych grup zawodowych - powodują natomiast poczucie niesprawiedliwości i pokrzywdzenia w środowisku medycznym, wpływając przy tym niekorzystnie na relacje między poszczególnymi grupami pracowników.

źródło: ministerstwo zdrowia

Poniżej przedstawiamy porównanie danych w zakresie:
- obecnego wynagrodzenia zasadniczego brutto - średnia dla grupy oraz - przewidywanego na dzień 31 grudnia 2019 roku najniższego wynagrodzenia zasadniczego brutto.


 

Wnioski:
1. W grupie magistrów ze specjalizacją wynagrodzenie zasadnicze - minimalne ma wzrosnąć o 1 369 zł w stosunku do obecnego średniego wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy,
2. W grupie pielęgniarek i położnych ze specjalizacją wynagrodzenie zasadnicze - minimalne
ma wzrosnąć o 268 zł w stosunku do obecnego średniego wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy,
3. W grupie pielęgniarek i położnych bez specjalizacji wynagrodzenie zasadnicze - minimalne ma wzrosnąć o 127 zł w stosunku do obecnego średniego wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy.

Analizując powyższe dane warto także zwrócić uwagę na liczebność poszczególnych grup pielęgniarek i położnych:
1. grupa magistrów ze specjalizacją - 11 tysięcy osób,
2. grupa pielęgniarek i położnych ze specjalizacją - 30 tysięcy osób,
3. grupa pielęgniarek i położnych bez specjalizacji - 158 tysięcy osób.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Aktualności według działów: Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Aktualności według działów: (NIE)porozumienie Zawodów Medycznych, a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych