Powiaty są zainteresowane otwieraniem na swoim terenie średnich szkół kształcących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Co ciekawe takie inicjatywy maja poparcie powiatowego "środowiska medycznego". Obliczono już, że "zakup jednego kompletu sprzętów wymaganych w pracowni umiejętności pielęgniarskich to koszt około 100 tysięcy złotych".

Zawód pielęgniarki a średnie szkoły branżowe

      

 

Zapytanie do ministra zdrowia w sprawie szkoły pielęgniarek/pielęgniarzy w Kościanie

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z pismem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, skierowanym do dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie w sprawie podjęcia przez szkołę kształcenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie średnim, chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na poniższe kwestie.

Po rozmowach, jakie przeprowadziłem z panem Bernardem Turskim, Starostą Kościańskim, stwierdzam, że Powiat Kościański jest bardzo zainteresowany jak najszybszym rozpoczęciem kształcenia w zawodach medycznych. Na terenie miasta Kościana funkcjonują dwa szpitale: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.

W Kościanie kształcenie w zawodach pielęgniarskich ma swoje długoletnie tradycje. W 1953 roku powstała tu Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Neuropsychiatrycznego, która w 1971 roku została przekształcona w Medyczne Studium Zawodowe, które funkcjonowało do 2012 roku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie jest w stanie zapewnić odpowiednią bazę lokalową i przy wsparciu środowiska medycznego zatrudnić fachowców do kształcenia zawodowego i praktycznego. Wysokie nakłady trzeba będzie ponieść w związku z koniecznością pełnego wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Zakup jednego kompletu sprzętów wymaganych w pracowni umiejętności pielęgniarskich to koszt około 100.000 zł. W tym zakresie samorząd liczy na wsparcie właściwych Ministerstw lub środków unijnych.

Powrót do kształcenia w Powiecie Kościańskim w zawodach pielęgniarskich popiera środowisko medyczne, a samorząd powiatowy chętnie podejmie to wyzwanie. Jednakże bez pomocy ze strony Pana Ministra, podjęcie przez samorząd jakichkolwiek działań w tym zakresie nie będzie możliwe. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy istnieje możliwość, a jeśli tak to w jakim zakresie, wsparcia ze strony resortu i Pana ministra w celu uruchomienia kształcenia w deficytowym zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz?

Z poważaniem

Jan Mosiński

Poseł na Sejm RP

Zobacz także:

Aktualności według działów: Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.