Senator do ministra zdrowia: Czy kierowany przez Pana resort prowadzi analizy dotyczące porzucenia zawodu przez "młode pielęgniarki i pielęgniarzy"?

Pielęgniarstwo 2017.

      

 

Czy kierowany przez Pana resort prowadzi analizy dotyczące porzucenia zawodu przez młode pielęgniarki i pielęgniarzy?

Na powyższe zapytanie senatora z dnia 9 czerwca 2016 roku ministerstwo zdrowia odpowiedziało w dniu 28 czerwca 2016 roku. Poniżej przytaczam fragment odpowiedzi:

W odniesieniu do drugiego pytania, czy resort prowadzi analizy dotyczące porzucenia zawodu przez młode pielęgniarki i pielęgniarzy oraz posiada dane na temat ich zatrudnienia w placówkach medycznych poza granicami kraju, informuję, że Ministerstwo Zdrowia w ramach szeroko zakrojonej współpracy z przedstawicielami:
∙ Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
∙ Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
∙ Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce;
∙ Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej, prowadziło prace w ramach Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. Urzęd. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 13, poz. 86, z 2013 poz. 26). Efektem prac Zespołu jest dokument pn.: „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja”. Dokument ten został zaktualizowany i w dniu 2 września 2015 roku zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce kadra medyczna i kształcenie/ pielęgniarki i położne /komunikaty ws. wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
Poniżej przedstawiam informacje na temat liczby absolwentów I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz liczbę odebranych praw wykonywania zawodu. Z danych tych wynika, że 64% absolwentów odebrało prawo wykonywania zawodu w latach 2012–2016.

z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz