Ministerstwo zdrowia o migracji pielęgniarek i położnych. Ile z nich wystąpiło o zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe? Ile pozytywnie przeszło procedurę uznania kwalifikacji za granicą?

Pielęgniarstwo 2017.

      

 

Czy kierowany przez Pana resort prowadzi analizy dotyczące porzucenia zawodu przez młode pielęgniarki i pielęgniarzy oraz ma dane na temat ich zatrudnienia w placówkach medycznych poza granicami kraju? Jeśli tak, to proszę o ich przedstawienie.

Na powyższe zapytanie senatora z dnia 9 czerwca 2016 roku ministerstwo zdrowia odpowiedziało w dniu 28 czerwca 2016 roku. Poniżej przytaczam fragmenty odpowiedzi:

Odpowiedź na pierwszą część pytania opublikowaliśmy tutaj.

Poniżej fragment odpowiedzi ministerstwa dotyczący drugiej część pytania:

"Odnosząc się do skali migracji pielęgniarek i położnych należy nadmienić, że szacowane ono jest na podstawie różnych danych, np. na podstawie liczby zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe wydawane przez samorząd zawodowy oraz na podstawie udostępnianych przez Komisję Europejską informacji o uznanych kwalifikacjach zawodowych. Równocześnie należy mieć na uwadze fakt, że swoboda przepływu osób jest jedną z fundamentalnych swobód Unii Europejskiej. Od 2014 r. do 2015 r. w Polsce wydano 18 966 zaświadczeń na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych dla pielęgniarek i położnych. W krajach UE uznano kwalifikacje 4257 pielęgniarkom i położnym co stanowi 22,5% ze wszystkich osób, które odebrały ww. zaświadczenia, przeszły procedurę uznawania kwalifikacji i podjęły tam pracę w wyuczonym zawodzie. Pozostałe pielęgniarki i położne albo nie wyjechały, albo za granicą podjęły pracę w innych zawodach (np. opiekuńczych, pomocniczych lub zupełnie niezwiązanych z opieką i ochroną zdrowia)".

z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz