Poseł do ministra zdrowia: Niestety zlikwidowano licea pielęgniarskie, które w toku pięcioletnim kształciły niegdyś polską kadrę pielęgniarską... Ten sposób uzupełnienia polskiej kadry pielęgniarskiej, która "wykonywałaby najprostsze czynności przy polskim pacjencie", wydaje się interesującym rozwiązaniem.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

      

 

Interpelacjado ministra zdrowia
w sprawie ścieżki zawodowej polskich pielęgniarek

Szanowny Panie Ministrze!

Problem obsady pielęgniarskiej w Polsce jest jedną z bolączek polskiej służby zdrowia. Przyczyn zapewne jest wiele, jednak jedną z nich są wygórowane wymagania dotyczące wykształcenia polskiej pielęgniarki.

Zgodnie z obecnymi wytycznymi absolwenci szkół średnich mogą kontynuować naukę na:

  • studiach I stopnia, które trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich;
  • studiach II stopnia, które trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich.

Niestety zlikwidowano licea pielęgniarskie, które w toku pięcioletnim kształciły niegdyś polską kadrę pielęgniarską.

Ten sposób uzupełnienia polskiej kadry pielęgniarskiej, która wykonywałaby najprostsze czynności przy polskim pacjencie, wydaje się interesującym rozwiązaniem.

W związku z powyższym chciałabym uzyskać informacje:

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z innymi resortami planuje modyfikacje ścieżki zawodowej polskiej pielęgniarki, która mogłaby wykonywać swój zawód już po ukończeniu specjalistycznej szkoły średniej - zawodowej?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

12 grudnia 2016 roku

 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.