(3) Profesor Marian Zembala pisze do Ministra Konstantego Radziwiłła o potrzebie utworzenia w Polsce nowej profesji "asystenta lekarza". Profesor pisze: "Nowy zawód mógłby zostać wprowadzony jako nowa specjalizacja w pielęgniarstwie – asystenta lekarza chirurga". I stawia pytania...

Asystent lekarza a zawód pielęgniarki.

      

 

Interpelacja w sprawie: utworzenia w Polsce nowej profesji asystenta lekarza w ramach organizacji zawodów medycznych

(data wpływu do sejmu w dniu 8 lutego 2017 roku)


Pierwszą część interpelacji w przedmiotowej sprawie przedstawiliśmy tutaj. 

Drugą część interpelacji opublikowaliśmy tutaj...

Poniżej kolejny fragment...

Wprowadzenie tego nowego zawodu poprawiłoby organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce w sytuacji coraz starszego społeczeństwa i rosnącego zapotrzebowania na świadczenia medyczne (w tym wysokospecjalistyczne) a także przy stale rosnących kosztach pracy i ograniczeniach czasowych. W konsekwencji wprowadzenie nowego zawodu (po wprowadzeniu stosownych ograniczeń i zabezpieczeń wynikających z postawionych wymagań wobec kandydatów aspirujących do tego zawodu) byłoby szczególnie korzystne dla pacjentów biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa dla pacjentów.

Nowy zawód mógłby zostać wprowadzony jako nowa specjalizacja w pielęgniarstwie – asystenta lekarza chirurga względnie poprzez dalsze rozszerzenie kompetencji ratownika medycznego po przeprowadzenia stosownego szkolenia.

Proponowane podstawowe obowiązki asystenta medycznego m.in.:
• przygotowywanie analiz stanu zdrowia pacjentów w oparciu o wyniki badań oraz wywiad lekarski,
• przygotowywanie rekomendacji dla pacjentów w oparciu o zalecenia lekarskie,
• udzielanie odpowiedzi na pytania pacjentów,
• pomoc przy prowadzeniu dokumentacji medycznej,
• udział w charakterze 1-szej lub 2-giej asysty przy zabiegach chirurgicznych,
• pomoc w zakresie umawiania terminów wizyt.

Dlatego też proszę uprzejmie Szanownego Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy przy aktualnie wprowadzanych bardzo dużych, systemowych zmianach w organizacji systemu opieki zdrowotnej przewiduje się również wprowadzenie nowego zawodu medycznego: asystenta lekarza? Jeżeli nie to proszę o szczegółowe uzasadnienie odpowiedzi, w tym co powoduje, że nie podejmiemy rozwiązania dobrze sprawdzającego się w wielu państwach (z wielu różnych kręgów kulturowych). 
  • Czy obecny model organizacji zawodów medycznych w Polsce, w obecnej sytuacji społecznej jest wystarczający? Czy potrzebne są nowe rozwiązania w tym zakresie?
  • Czy podjęto jakieś konkretne działania w celu wprowadzenia nowego zawodu medycznego: asystenta lekarza np. czy zostały przeprowadzone jakieś szczegółowe analizy w tym zakresie? Jakie wzorce tego zawodu są najbardziej akceptowalne? Czy zostały przeprowadzone prekonsultacje społeczne i czy przewiduje się dalsze prekonsultacje społeczne a następnie dalsze działania? 
  • Czy przewiduje się wprowadzenie nowej specjalizacji w pielęgniarstwie lub warunkowe (w zależności od uzupełnienia kwalifikacji) dalsze rozszerzenie kompetencji ratownika medycznego (w stosunku do tych które mogą być udzielane w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587))?
  • Jaka jest strategia Ministerstwa Zdrowia? Czy zamierza się (jeśli tak to kiedy?) przedstawić do zaopiniowania propozycje regulacji dotyczących nowego zawodu asystenta lekarza organizacjom reprezentatywnym w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu (Dz. U. poz. 1240)  w celu złożenia wniosku do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Podobnie czy przewiduje się w możliwie bliskiej przyszłości (jeśli tak to kiedy?) przedstawienie  do Ministra Edukacji Narodowej stosownego wniosku dotyczącego powołania nowego zawodu medycznego?

Prof. Marian Zembala

Wybrał Mariusz Mielcarek 

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.02.12 20:38:37 ~58

Myślę ,źe to dobry pomysł dla pielęgniarek po studiach.Resztę niech zostawią takim jak ja ktorym brakuje kilka lat do emerytury,ze srednim wyksztalceniem ,specjalizacją i niezliczonymi kursami.Moje koleźanki po studiach są niedowartościowane i mają racje.Brakuje stopniowania naszej pracy.Wykonywanie zleceń lekarskich nie powinno naleźeć do ich obowiązków.Powinny przyjmować chorych,zlecać im badania podstawowe,napisać plan opieki i go przy przyjęciu zrealizować. Powinny edukować chorych i zająć się całą papierologią tak aby pozostałe mogły przy pacjencie pracować.Powinny badać chorych i zlecać podstawowe leki. Jestem za funkcją koordynującej i ciągłym kontakcie z pacjentem i jego rodziną,za odbieraniem telefonów ,umawianiem pacjentów na konsultacje .Jestem za studiami podyplomowymi w kierunku asystenta lekarza .Dziewczyny kończą studia a muszą z basenami biegać.Do tego nie są potrzebne studia.To rodzi frustracje.

#2  2017.02.12 21:28:22 ~Pielęgniar

Nie zgadzam się z przedmówczynią.Te młode niedowartościowane piel. niech najpierw popracują jako pielęgniarki bo taki wybrały sobie zawód. Często myślą że praca pielęgniarki to podawanie zastrzyków i tabl.A te kończące mgr. też przecież mogą pracować przy łóżku chorego.A potem niech pełnią role służebnic P.Dr.

#3  2017.02.13 08:39:13 ~piel mgr.

No tak wszystko fajnie , niech pielęgniarki po studiach maja większe kompetencje , a te po liceum do łóżek i toalet , ale juz niedługo pielęgniarki ze średnim wykształceniem pójdą na emerytury no i kto wtedy będzie do toalet jak magisterki tylko do wyższych celów .A swoja droga to pracuję juz ponad 20 lat i dopiero teraz dowiedziałam sie ze cały czas pracuję jako ten asystent chirurga.

#4  2017.02.13 09:36:21 ~zula

Panie wybierając się na studia pielęgniarskie zapominają o całościowym znaczeniu pojęcia "PIELĘGNIARSTWO" Proszę sobie przypomnieć co zawiera w sobie pielęgniarstwo? Wybierając taki kierunek studiów należy mieć na uwadze także i toalety, baseny itp? Proponuję najpierw pozyskanie wiedzy na temat czym jest pielęgniarstwo, następnie decyzja czy chcę wykonywać takie a nie inne czynności? Pozdrawiam

#5  2017.02.13 10:47:00 ~realistka

Dla mnie (po przeanalizowaniu zadań) to kolejny krok w kierunku wykorzystywania pielęgniarek do pracy za lekarzy. Sam fakt wspomnienia o kosztach sugeruje, że można pielęgniarce zapłacić mniej i to, co ma wykonywać lekarz ona zrobi! Jednym słowem - odciążyć lekarza - obowiązki przerzucić na pielęgniarkę i kasa zostanie do podziału - oczywiście wśród lekarzy! Przerabialiśmy to już w temacie "recepty wypisywane przez pielęgniarki"! Mam nadzieję, że chętnych do takiego zawodu będzie równie "dużo", co do wypisywania recept! :-))) GRATULUJĘ POMYSŁU PANU ZEMBALI

#6  2017.02.13 12:40:52 ~irena

A kiedy propozycja; asystent do noszenia STETOSKOPU i prowadzenia dokumentacji medycznej czyli pozyskiwania brakujących pieczątek? Ideą zawodu pielęgniarki/ położnej jest rozpoznanie i realizacja potrzeb zdrowotnych pacjenta w aspekcie m. in. pielęgnacji chorego czy prowadzenia fizjologicznych porodów itp, natomiast operator do zabiegu potrzebuje kolegi po fachu ( owszem jeżeli ten wykazuje chęci może mu pomagać ogarnąć dokumentację, analizować badania, tworzyć plan zabiegów operacyjnych oraz przewracać kartki dokumentacji w celu uzupełniania brakujących pieczątek). Myślę, że postawiony temat nie wymaga specjalnych rozważań.

#7  2017.03.06 09:17:33 ~Pielęgniar

;młode niedowartościowane pielęgniarki niech się biorą do roboty bo wybrały zawód pielęgniarka a to praca przy łóżku pacjenta a nie lans przed doktorem, może czas zacząć się cenić a nie służyć ciągle lekarzom , pielęgniarka to zawód samodzielny kiedy wreszcie to zrozumiemy, czas zrozumieć także że kiedyś były szkoły medyczne a to równoważy się obecnie ze studiami pielęgniarskimi, to że przychodzicie do pracy z tytułem magistra nie stawia was ponad pielęgniarkami które pracują po 20 lat i wypracowały standardy z których korzystacie.

#8  2018.01.23 00:50:32 ~Barbara

Pielęgniarki z 20 letnim stażem też czują się niedowartościowane,niedoceniane/minimalne płace/, często spotykają się z brakiem szacunku ze strony lekarzy ,to pielęgniarka jest asystentem lekarza,to ona wykonuje jego polecenia i zalecenia. Pielęgniarki przygotowują pacjenta do każdego zabiegu , asystują,a potem opiekują się po zabiegu ,natomiast sam zabieg musi opisać i dać zlecenia lekarz. Nie bardzo rozumiem, co miałby robić asystent, Jeśli miałby asystować lekarzowi przy zabiegu operacyjnym, to chciałabym wiedzieć jakie musiałby mieć wykształcenie i wiedzę, aby mógł wejść na salę operacyjną, trzymać haki , a potem opisać przebieg operacji za lekarza, wypisać za niego recepty i dać zalecenia, a po zakończonym dyżurze lekarz wygodnie usiądzie, przeczyta wszystko co napisał asystent i złoży podpis ,biorąc odpowiedzialność za to co napisane? Moim zdaniem ,asystent lekarza musiałby mieć wykształcenie mgr. pielęgniarstwa ,potem jakaś specjalizację /2 lata/ następnie kilka kursów specjalistycznych, a to wszystko po to ,żeby wiedział jak pomagać a nie przeszkadzać. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz