Informowaliśmy 26 października, że NFZ zwiększa stawki kapitacyjne pielęgniarki i położnej poz. Tej grupie pielęgniarek i położnych ustawa podwyżkowa przyznawała wzrost wynagrodzenia od 2007 roku. Podwyżki w poz w 2006 roku to decyzja Prezesa NFZ.

Przedstawiamy jakie ma ta decyzja przełożenie na konkretne stawki za świadczenia wykonywane w zakresie kompetencji pielęgniarki i położnej środowiskowej - rodzinnej i pielegniarki szkolnej.

Fragment Informatora Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

W jaki sposób wzrośnie stawka kapitacyjna  w podstawowej opiece zdrowotnej?

W tym przypadku ustawa określa, że kapitacyjna stawka roczna wzrasta o równowartość iloczynu: średniej stawki kapitacyjnej w skali kraju obliczonej na podstawie umów zawartych przez Fundusz na rok 2005 oraz 30 % i wskaźnika 0,63. (wskaźnik 0.63 został określony w punkcie nr 1 załącznia do ustawy)

Ustawodawca określił wysokość średniej stawki kapitacyjnej na :

1) w przypadku umów o udzielanie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - 60,90 zł;

2) w przypadku umów o udzielanie świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - 14,14 zł;

3) w przypadku umów o udzielanie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej - 6,60 zł;

4) w przypadku umów o udzielanie świadczeń pielęgniarki szkolnej - 25,81 zł;

5) w przypadku umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej - 2,16 zł;

6) w przypadku umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej - 0,71 zł;

7) w przypadku umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej - 3,25 zł;

8) w przypadku umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej - 1,15 zł;

9) w przypadku umów o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej - 2,02 zł.

Wobec powyższego np. pielęgniarka udzielająca świadczeń pielęgniarki szkolnej, mająca kontrakt z NFZ i wykonująca zawód w ramach indywidualnej praktyki „swoją” podwyżkę  obliczy w następujący sposób:

Stawka kapitacyjna wynikająca z umowy w 2005 roku dodać  25,81 zł. razy 30% razy 0,63. Wynik tej matematycznej operacji to wysokość nowej stawki kapitacyjnej.

Jeśli jakiś podmiot nie miał umowy z NFZ w 2005 roku, to zamiast stawki kapitacyjnej wynikającej z umowy w 2005 roku podstawia średnią stawki kapitacyjnej obowiązującej w umowach zawartych na rok 2005 we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu.

Ustawa określa podwyżki w poz na na 2007 rok, nie przewiduje podwyżek w 2006 roku! Zobacz protest w tej sprawie Porozumienia Zielonogorskiego do Prezydenta RP. Ministerstwo tłumaczy ten fakt, przeprowadzeniem w 2006 roku od kwietnia podwyższenia stawki kapitacyjnej za świadczenia wykonywane w poz.  Pracownicy poz  zwracają uwagę, że w ustawie zakamuflowana jest jeszcze jedna "bomba". Kontrakty w poz na 2007 rok mogą być nawet niższe od kontraktów na 2006 rok. Ustawodawca wyliczony wzrost dodaje do stawek z 2005 roku, a nie do aktualnie obowiązujących. Wyliczają, że położna środowiskowo - rodzinna w 2007 roku dostanie 92% tego co w 2006.

NFZ wydał komunikat w dniu 25 października informujący, że " W tym roku ustawa podwyżkowa nie objęła lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ. Po analizie kosztów świadczeń POZ oraz określeniu możliwości oddziałów wojewódzkich NFZ, prezes Andrzej Sośnierz podjął decyzję, zobowiązującą dyrektorów oddziałów do uruchomienia środków na zwiększenie stawki kapitacyjnej w ramach obowiązującego planu finansowego na 2006 r."

Przedstawiamy dane o nowych stawkach kapitacyjnych poz obowiązujących od 1 października do 31 grudnia 2006 roku z Wojewódzkich Oddziałów Funduszu Zdrowia:

Poznań

Łódz