Przechodzimy do konkretów (1)! W jaki sposób będzie wzrastać corocznie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki (bez mgr i specjalizacji), pomiędzy 1 lipca br do dnia 1 lipca 2021 roku? Załóżmy, że ta pielęgniarka ma obecnie 2 200 pensji zasadniczej. Przy założeniu, że w 2021 roku będzie jeszcze... pielęgniarką.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

      

 

 

Dla przypomnienia...

Minister zdrowia podzielił pielęgniarki i położne:

Wobec powyższego pielęgniarka (nie mgr. i bez specjalizacji) mająca obecnie 2 200 zł wynagrodzenia zasadniczego, w 2021 roku ma mieć wynagrodzenie zasadnicze co najmniej w wysokości 3 201 złotych.

Teraz sprawdźmy co zapisano w projekcie ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia, w zakresie "sposobu podwyższania" minimalnego wynagrodzenia zasadniczego:

 

Zgodnie z powyżej zacytowanym fragmentem projektu ustawy, wynagrodzenie zasadnicze naszej pielęgniarki wzrośnie co najmniej, odpowiednio:

z dniem 1 lipca 2017 - co najmniej o 29,60 zł

z dniem 1 lipca 2018 - co najmniej o kolejne 53,20 zł

z dniem 1 lipca 2019 - co najmniej o kolejne 213,20 zł, do kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2 496 zł

Teraz kończą sie dodatki brutto brutto

z dniem 1 lipca 2020 - co najmniej o kolejne 141 zł

z dniem 1 lipca 2021 - co najmniej o kolejne 564,00 zł, do kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 201 zł.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Minister zdrowia podzielił pielęgniarki na 3 grupy. Zobacz jakie to będzie miało konsekwencje finansowe. Różnica pomiędzy grupami od 351 zł do 1 599 zł. Tylko na wynagrodzeniu zasadniczym!

Jaka skala "zapowiadanego wzrostu płac"? Zobacz jakie średnie wynagrodzenie zasadnicze (stan na marzec 2016 roku) mają trzy grupy pielęgniarek. Sprawdź w jakiej wysokości wynagrodzenie zasadnicze dla tych grup, za trzy lata, przewiduje projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Wnioski?