W projekcie ustawy minister Radziwiłł zapisał podwyżki płac od 1 lipca 2017 roku. Teraz się okazuje, że "jest szansa...".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

      

 

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 4 stycznia 2017 roku - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala:

(...)

Mogę tylko powiedzieć, że w Ministerstwie Zdrowia prace nad ustawą regulującą kwestie wynagrodzeń w całej ochronie zdrowia są zaawansowane. Ta ustawa daje tak jakby zielone światełko do podwyższenia płac pracowników ochrony zdrowia, w tym również ratowników medycznych. Ona jest już na dosyć zaawansowanym etapie. Myślę, że jest szansa. W 2018 r. te wynagrodzenia powinny wzrosnąć.

(...)

Ze stenogramu posiedzenia komisji 

wybrał: Mariusz Mielcarek