Przedstawiciel prorządowego NSZZ "Solidarność" w senacie: "W tym roku będzie 1 tysiąc 200 zł różnicy między pielęgniarką a ratownikiem".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

      

 

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 4 stycznia 2017 roku - Przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” Dariusz Mądraszewski:

(...)

Kolejna sprawa, która bardzo nurtuje i burzy spokój wewnętrzny samych pracowników, to jest bardzo duża dysproporcja płacowa. W tym roku będzie to 1 tysiąc 200 zł. Zgodnie z tzw. rozporządzeniem ministra Zembali pielęgniarki jako jedyna grupa zawodowa dostały większe środki. W tym roku będzie – już mówię – 1 tysiąc 200 zł różnicy między pielęgniarką a ratownikiem.  A, proszę państwa, kompetencje, zadania… Tutaj jest jaskrawy przykład, że wykonują ten sam zawód, mają w tym samym czasie te same zadania, mają takie same kompetencje… Ja już nie chcę tu gloryfikować ratowników, że to na ich szkielecie czy mięśniach spoczywa transport tego pacjenta – bo to jest nieodłączny element ratownictwa. Trzeba go przetransportować nie tylko z domu, ale i z różnych miejsc. Tak że bardzo się tego obawiamy.

(...)

Ze stenogramu posiedzenia komisji 

wybrał: Mariusz Mielcarek