Pielęgniarki oddziałów intensywnej terapii zapraszamy do wypełnienia ankiety: „Wentylacja mechaniczna - zadania, uprawnienia, odpowiedzialność pielęgniarek intensywnej terapii”.

Pielęgniarstwo 2017.

      

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie!

W związku z prowadzonymi badaniami na temat: „Wentylacja mechaniczna - zadania, uprawnienia, odpowiedzialność pielęgniarek intensywnej terapii”, zwracam się z prośbą do Pana/Pani o wypełnienie poniższej ankiety. Chciałabym poznać Pana/Pani zdanie na temat zadań , kompetencji i odpowiedzialności pielęgniarki wynikających z pracy z pacjentem leczonym w oddziale intensywnej terapii wentylacją mechaniczną.

Pragnę zapewnić, że informacje uzyskane od Pana/Pani będą zachowane w tajemnicy i wykorzystane w celach naukowych do pracy magisterskiej pisanej w Zakładzie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie pod kierunkiem Pani dr Anety Grochowskiej.

Odpowiedzi należy zaznaczyć klikając w wybrana pozycję lub wypełnić w wyznaczonym do tego miejscu.

Dziękuje za udział w badaniach!

Marta Nowak

Przejdź na stronę ankiety

 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Pielęgniarka anestezjologiczna