Praca na kilka etatów a zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz pacjenta - projekt z przedmiotu bioetyka, skierowany do pielęgniarzy/pielęgniarek zatrudnionych na minimum dwóch oddziałach w łącznym wymiarze godzin przekraczających jeden etat.

Pielęgniarki 2017.

       

 

Zapraszamy do lektury....


Projekt z przedmiotu Bioetyka pt.: „ Praca na kilka etatów a zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz pacjenta”.
Kwestionariusz skierowany do pielęgniarzy/pielęgniarek zatrudnionych na minimum dwóch oddziałach (w tym jeden oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii), w łącznym wymiarze godzin przekraczających jeden etat.

Zapraszamy na stronę ankiety...