Minister Radziwiłł: "W tej chwili pielęgniarki w Polsce zarabiają o 800 zł więcej niż pod koniec roku 2015". Zadaliśmy na portalu pytanie: minister powiedział prawdę, pół prawdę, czy gówno prawdę? Potem poseł złożył interpelację w tej sprawie. Zobacz co odpowiedziała wiceminister (z wykształcenia pielęgniarka).

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

       

Zapraszamy do lektury....


Zobacz także:

Minister zdrowia w Radiu Maryja w dniu 28 stycznia 2017 roku powiedział: Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w radiu o. Rydzka, powiedział o płacach pielęgniarek: prawdę, pół prawdę, czy gówno prawdę?


Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek o 800 zł

Szanowna Pani,

jak wynika z informacji podawanych przez Radio Maryja z dnia 28.01.2017 r. na portalu społecznościowym Twitter, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że pielęgniarki obecnie zarabiają o 800 zł więcej niż pod koniec 2015 r. Dodatkowo całą sytuację opisuje portal dla pielęgniarek i położnych. Brak jednak informacji na jakiej podstawie i jakie dokładnie sumy zarabiają pielęgniarki. Jedyne dostępne informacje o podwyżkach dotyczą wypowiedzi Ministra Zdrowia na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego w dniu 9 czerwca 2016 roku, gdzie przedstawił informację na temat planowanych zmian systemu wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy wynagrodzenia pielęgniarek wzrosły o 800 zł? Czy jest to kwota brutto, czy netto?
Od kiedy wzrosły wynagrodzenia pielęgniarek o 800 zł?
Czy wzrost wynagrodzeń o 800 zł jest w porównaniu do roku 2015, czy jest to wzrost na przestrzeni kilku lat, jaki to okres?
Czy podwyżki należą się wszystkim pielęgniarkom, czy trzeba spełnić konkretne warunki, aby uzyskać podwyżkę?
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Niemczyk

Poseł na Sejm RP

22 lutego 2017 roku


Odpowiedź na interpelację w sprawie podwyżek dla pielęgniarek o 800 zł

Szanowny Panie Marszałku,

porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu i Ministrem Zdrowia, jak również wynikające z niego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) zwane dalej „rozporządzeniem OWU”, dotyczą wyłącznie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto, Porozumienie odnosi się również do pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu państwa. Zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia OWU świadczeniodawca ma obowiązek przeznaczyć środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w taki sposób, aby zapewnić pielęgniarkom i położnym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, wraz z innymi składnikami i pochodnymi o kwotę 800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu. Powyższa kwota stanowi kwotę „brutto brutto”, tzn., że środki przeznaczone na podwyżki dla pielęgniarek i położnych świadczeniodawca przeznacza w taki sposób, aby zapewnić pielęgniarkom i położnym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W następnych latach zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej będzie wynosił odpowiednio:

1200 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
1600 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy mający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, przekazują informacje do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o liczbie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej i wykonujących zawód u świadczeniodawcy w rozumieniu art. 19 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) tj.

- w ramach umowy o pracę,
- w ramach stosunku służbowego,
- na podstawie umowy cywilnoprawnej
i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów.

Zatem do podwyżki uprawnione są pielęgniarki i położne, które jednocześnie spełniają dwa warunki:

- wykonują zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1pkt. 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej u świadczeniodawcy posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- realizują świadczenia opieki zdrowotnej.

Ponadto uprzejmie informuję, że w celu wprowadzenia gwarantowanego (podlegającego ochronie prawnej) poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych oraz wyrównania dysproporcji płacowych pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt ten dyskutowany był już społecznie w ramach konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień, a obecnie znajduje się na etapie prac rządowych.

Przedmiotowy projekt zakłada podział pracowników medycznych na 9 grup zawodowych i określenie dla poszczególnych grup współczynników pracy, wedle których obliczane ma być ich najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Wśród wspomnianych grup wyodrębnione zostały trzy grupy pielęgniarek i położnych, podzielone w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia oraz posiadanej specjalizacji - wymaganych od danego pracownika na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z projektem ustawy zakładany poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego miałby zostać osiągnięty do końca okresu przejściowego. W okresie przejściowym podmioty lecznicze (pracodawcy) w wyniku corocznych rozmów będą ustalać ze związkami zawodowymi wysokość i tempo wzrostu wynagrodzeń w zakresie przewyższającym określone ustawą obowiązkowe minimalne wzrosty, które mają być dokonywane corocznie. Co równie istotne ustalony w toku negocjacji sposób podwyższania wynagrodzeń powinien uwzględniać sytuację i możliwości finansowe podmiotu leczniczego oraz zapewniać proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia.

Ponadto sposób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględniać powinien wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

22 marca 2017 roku                                                      

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.04.02 17:53:07 ~piel

Politycy mogą mówić co im się tylko podoba,a rozliczani są z tego jedynie w dniu wyborów.

#2  2017.04.02 17:58:42 ~I29

Pan Radziwiłł powiedział gowno prawdę

#3  2017.04.02 18:17:54 ~Aga

Kłamstwo ja otrzymuję POZ -350zł netto po wiekich kłótniach L

#4  2017.04.02 18:54:43 ~Starszy

Powiedzial gówno ale to gówno prawdę za takie kłamstwa powinien ponieść konsekwencje. Trzyma się koryta jak tylko moze.

#5  2017.04.02 19:09:48 ~Maria

Pani szczurek żelazko powiedziala gówno prawdę

#6  2017.04.02 19:23:36 ~piel

Interpelacje, pisma, rozporządzenia. Taka forma komunikacji panuje między pielęgniarkami a Ministerstwem. I jak My mamy współpracować, porozumiewać a przede wszystkim dogadać się.

#7  2017.04.02 19:28:14 ~ona

Policjanci ledwo pomyśleli że chcą 100% wynagrodzeń na L4 i już mają. My też dostaliśmy SŁOWA z ministerstwa i bardzo się cieszymy. Dziękujemy.

#8  2017.04.02 19:41:26 ~mOnia

Niektóre pielęgniarki w ogóle nie dostają a inne dostają połowę z tego co rządzący podaja! Jedno wielkie kłamstwo!

#9  2017.04.02 20:42:37 ~piel.

Co mi po dodatku brutto brutto. Mnie interesuje netto.

#10  2017.04.02 21:04:41 ~gadzika

Po co piszą kwote brutto skoro i tak dostaniemy o wiele wiele mniej a w oczach innych to mamy bardzo wiele i czepiamy sie bez powodu. życzyłabym sobie aby ci którzy mają tak wiele do powiedzenia sami stanęli do łóżek chorych i dowiedzieli sie na czym polega ta praca. przekona się ten kto sam będzie pacjentem.

#11  2017.04.02 22:32:43 ~Piel

Walczmy zeby wlaczyli do podstawy ta kwote 2x400 zl brutto brutto, a pozniej nastepna trzecia transze od wrzesnia 2017r.

#12  2017.04.03 10:55:16 ~Róż

Panie ministrze proszę nie kłamać. Nie 800zl tylko 400. Zapomniał pan o brutto ubruttownione cokolwiek to znaczy.

#13  2017.04.03 11:28:36 ~dilo

Miało nie być podziału pielęgniarek na gorsze i lepsze i bez względu na stanowisko pracy i sposób zatrudnienia miałyśmy otrzyma wszystkie pielęgniarki tą samą kwotę podwyżki .Co z tego że lekarze dostają podwyżkę stawki kapitacyjnej skoro my pielęgniarki zabiegowe i w punktach szczepień tych pieniędzy nie otrzymaliśmy.Piszecie ,że już niby po 800 zł piel, dostają ja otrzymałam od stycznia 2016 roku do chwili obecnej 300 zł pracuje w POz-cie ale nie jestem pielęgniarką POZ-tu,więc kim do cholery jestem i jestem na indywidualnej praktyce opłacam sama wszystko wiec zostają grosze na co kolwiek.Kiedy w końcu dotrze do naszych władz i od siedmiu boleści ministra, że pielegniarka to pielęgniarka a nie ,że robią jakieś podziały,Mówiono ,że wszystkie pielegniarki będą obięte podwyżkamiii CO?

#14  2017.04.03 11:56:24 ~ piel ,M

Do podwyżek uprawnione są pielęgniarki i położne, które wykonuja zawód w rozumieniu art 19 ust1pkt1-3 z dnia 15 07.2011 o zawodach pielęgniareki położnych u świadczeniodawcy Posiadającego kontrakt z NFZ. TAk mówi zapis w ustawie i pytam po co skoro spełniam te warunki a podwyżka mi sie nie należy jak powiedział mój pracodawca. Po jasną cholerę te ustawy skoro w rzeczywistosci jest zupełnie inaczej .

#15  2017.04.03 12:30:15 ~do 13 i 14

Może napisz do NFZ. Może te pieniądze z NFZ dla Ciebie pracodawca dostaje a robi z nimi coś innego. Nie wierzyłabym wszystkim pracodawcom. Napisz i dowiedz się.

#16  2017.04.03 14:47:59 ~ja

Ja w 2015 roku zarabiałam więcej !

#17  2017.04.03 15:37:22 ~Motyl

JA PYTAM ? DLACZEGO PRZEDSTAWICIELE ? NA NIBY TO ? PAŃ PIELĘGNIAREK NIE POWEZMĄ KROKÓW PRAWNYCH OBŁOŻONYCH KONTROLĄ I NAKAZEM WYKONAWSTWA OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA PRACODAWCÓW CO DO WYPŁATY DLA PAŃ TYCH PODWYŻEK ( WAM NALEŻNYCH ) I DOPROWADZĄ DO POWSTANIA ZAPISÓW TAKICH, KTÓRE RAZ NA ZAWSZE DADZĄ JASNE I OSTRE KRYTERIA WYPŁATY GODNYCH PŁAC DLA PAŃ . Bo to co obecnie się wyprawia to HAŃBA I WOŁA O POMSTĘ DO NIEBA . Konowalstwo znowu przy pomocy ,tych w czepkach - którym jak plujesz to mówią że pada deszcz ) szukają furtki dla siebie ( najlepiej żeby przeczekać te 5 lat aż może przyjdzie inny rząd i wszystko WRÓCI DO STAREJ WYZYSKOWEJ NORMY . NIE TĘDY DROGA - ja do SZCZUREK - Żelazko bo ten drugi człon nazwiska może się niedługo ,zemścić " a ten pierwszy spowoduje , że będą takie osoby wiały , gdzie pieprz rośnie ".

#18  2017.04.03 16:09:36 ~Miś Horacy

Ja mam na rękę 3100! 5 lat pracy mgr piel jeszcze brakuje spec i liczę na 5 tys. Da pan?

#19  2017.04.03 16:53:58 ~Ewa Pietru

Wierutne kłamstwo!

#20  2017.04.03 17:50:05 ~Helena Pie

Że tak powiem gó.o prawda !

#21  2017.04.03 21:23:11 ~Gosia

Dostaję 460 zl netto poza paskiem , bez jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego tę wypłatę. Jedynym potwierdzeniem jest potwierdzenie przelewu z banku. W marcu dostałam brutto brutto za luty. A wypłatę mam 2300-2500 - razem z tym dodatkiem ! Zależy ile nocy ,niedziel i świąt w miesiącu . 38 lat pracy.

#22  2017.04.04 06:19:38 ~Piel

Koniec z dodatkami do pensji , walczmy o PODWYŻKI DO PENSJI I SKOŃCZMY Z PRACĄ NA KILKU ETATACH !

#23  2017.04.04 06:49:25 ~alfa

Wczorajsze wiadomości z onet- "Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, trzeci raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy podnosi wynagrodzenia swoich pracowników. Od 1 kwietnia br. pensja sprzedawcy-kasjera z trzyletnim stażem pracy wzrasta z 2600 do 2750 złotych brutto przy zatrudnieniu na pełen etat. Dodatkowo każdy sprzedawca-kasjer może liczyć na premię miesięczną w wysokości do 330 zł brutto." Lidl też podnosi pensje pracownikom: "W tym roku podwyżki dostali także pracownicy Lidla. I tak od 1 marca wynagrodzenie świeżo zatrudnionego pracownika sklepu wyniesie od 2550 złotych do 3300 złotych brutto. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu 2750 – 3500 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy do 3000 – 3800 zł brutto.

#24  2017.04.04 11:57:25 ~MJ

Ja dostaje 460 zł netto tj z tych 800 zł brutto z brutto i oczywiście jest to obok pensji jako dodatek.Nic nie pomogły próby strajku aby dołączyć to do podstawy a inne szpitale juz to zrobiły ze dołączono do podstawy

#25  2017.04.04 12:16:00 ~pielęgnSyl

STANOWCZO GÓWNO PRAWDA !

#26  2017.04.06 14:26:05 ~MY

do :24 i takie to nasze środowisko ciągle nas czymś dzielą to nigdy nie dojdzie do strajku generalnego - niskie IQ ! NO I PAZERSTWO NA KASĘ NA 5 ETATÓW I SZYBKO DO TRUMNY !

#27  2017.04.06 20:42:12 ~kaśka

W naszym zakładzie zrbiono regulację płac z tych pieniędzy. Pielęgniarki, które miały otrzymać po 800 zł. dostały od 150 do 1200, w zaleźności czy bliźsza, czy dalsza koleźanka. A komu mogła to pokombinowała z kasą przy drugij transzy. A pielęgniarki z punktu szczepień i gabinetów zabiegowych nie dostaly ani złotówki. Pracują po 40 lat i zarabiają brutto 2000zł. Kpina!

#28  2017.04.07 10:04:39 ~Obserwator

Do 27 a to świadczy tylko o naszej głupocie - gdzie nam do nauczycieli czy lekarzy - harują na 5 etatach a tzw. podwyżka płacona lub nie w zależności od najwyższego w naszym zakładzie ! gdzie prokurator ? zmęczone pielęgniarki 2-3--4-5 etatowe ogromnym zagrożeniem dla chorego i samej siebie !

#29  2017.04.13 18:17:27 ~piel

Książe niezłomny i popychadło z Podkarpacia

#30  2017.04.18 05:45:37 ~BETI

KŁAMSTWA WIERUTNE JA DOSTAJĘ 320 ZŁ = 2 TRANSZE CZYLI PO 160 ZŁ- 1 TRANSZĘ PO WIELKIEJ DYSKUSJI PRACODAWCA NIE ODZYWAŁ SIĘ I ZASTRASZAŁ NIM WYPŁACIŁ Z ŁASKĄ WIELKĄ TE PIENIĄDZE . NIKT NAD TYM NIE MA KONTROLI ANI FUNDUSZ ANI OIPIP. CO DALEJ.

#31  2017.04.30 18:14:00 ~Piel

Bzdura i gówno prawda

#32  2017.10.23 21:30:30 ~becia

Każda jednostka otrzymuje od Ministerstwa 1200pln na każdą pielęgniarkę, dyrekcja rozdaje jak chce i dlatego te różnice i frustracje,czy ktoś z Ministerstwa to kontroluje

Dodaj komentarz