Minister Radziwiłł: "W tej chwili pielęgniarki w Polsce zarabiają o 800 zł więcej niż pod koniec roku 2015". Zadaliśmy na portalu pytanie: minister powiedział prawdę, pół prawdę, czy gówno prawdę? Potem poseł złożył interpelację w tej sprawie. Zobacz co odpowiedziała wiceminister (z wykształcenia pielęgniarka).

5 min czytania
AktualnościTzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych
Minister Radziwiłł: "W tej chwili pielęgniarki w Polsce zarabiają o 800 zł więcej niż pod koniec roku 2015".  Zadaliśmy na portalu pytanie: minister powiedział prawdę, pół prawdę, czy gówno prawdę? Potem poseł złożył interpelację w tej sprawie. Zobacz co odpowiedziała wiceminister (z wykształcenia pielęgniarka).

       

Zapraszamy do lektury….


Zobacz także:

Minister zdrowia w Radiu Maryja w dniu 28 stycznia 2017 roku powiedział: Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w radiu o. Rydzka, powiedział o płacach pielęgniarek: prawdę, pół prawdę, czy gówno prawdę?


Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek o 800 zł

Szanowna Pani,

jak wynika z informacji podawanych przez Radio Maryja z dnia 28.01.2017 r. na portalu społecznościowym Twitter, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że pielęgniarki obecnie zarabiają o 800 zł więcej niż pod koniec 2015 r. Dodatkowo całą sytuację opisuje portal dla pielęgniarek i położnych. Brak jednak informacji na jakiej podstawie i jakie dokładnie sumy zarabiają pielęgniarki. Jedyne dostępne informacje o podwyżkach dotyczą wypowiedzi Ministra Zdrowia na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego w dniu 9 czerwca 2016 roku, gdzie przedstawił informację na temat planowanych zmian systemu wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy wynagrodzenia pielęgniarek wzrosły o 800 zł? Czy jest to kwota brutto, czy netto?
Od kiedy wzrosły wynagrodzenia pielęgniarek o 800 zł?
Czy wzrost wynagrodzeń o 800 zł jest w porównaniu do roku 2015, czy jest to wzrost na przestrzeni kilku lat, jaki to okres?
Czy podwyżki należą się wszystkim pielęgniarkom, czy trzeba spełnić konkretne warunki, aby uzyskać podwyżkę?
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Niemczyk

Poseł na Sejm RP

22 lutego 2017 roku


Odpowiedź na interpelację w sprawie podwyżek dla pielęgniarek o 800 zł

Szanowny Panie Marszałku,

porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu i Ministrem Zdrowia, jak również wynikające z niego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) zwane dalej „rozporządzeniem OWU”, dotyczą wyłącznie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto, Porozumienie odnosi się również do pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu państwa. Zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia OWU świadczeniodawca ma obowiązek przeznaczyć środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w taki sposób, aby zapewnić pielęgniarkom i położnym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, wraz z innymi składnikami i pochodnymi o kwotę 800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu. Powyższa kwota stanowi kwotę „brutto brutto”, tzn., że środki przeznaczone na podwyżki dla pielęgniarek i położnych świadczeniodawca przeznacza w taki sposób, aby zapewnić pielęgniarkom i położnym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W następnych latach zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej będzie wynosił odpowiednio:

1200 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
1600 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy mający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, przekazują informacje do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o liczbie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej i wykonujących zawód u świadczeniodawcy w rozumieniu art. 19 ust.1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) tj.

– w ramach umowy o pracę,
– w ramach stosunku służbowego,
– na podstawie umowy cywilnoprawnej
i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów.

Zatem do podwyżki uprawnione są pielęgniarki i położne, które jednocześnie spełniają dwa warunki:

– wykonują zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1pkt. 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej u świadczeniodawcy posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
– realizują świadczenia opieki zdrowotnej.

Ponadto uprzejmie informuję, że w celu wprowadzenia gwarantowanego (podlegającego ochronie prawnej) poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych oraz wyrównania dysproporcji płacowych pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt ten dyskutowany był już społecznie w ramach konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień, a obecnie znajduje się na etapie prac rządowych.

Przedmiotowy projekt zakłada podział pracowników medycznych na 9 grup zawodowych i określenie dla poszczególnych grup współczynników pracy, wedle których obliczane ma być ich najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Wśród wspomnianych grup wyodrębnione zostały trzy grupy pielęgniarek i położnych, podzielone w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia oraz posiadanej specjalizacji – wymaganych od danego pracownika na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z projektem ustawy zakładany poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego miałby zostać osiągnięty do końca okresu przejściowego. W okresie przejściowym podmioty lecznicze (pracodawcy) w wyniku corocznych rozmów będą ustalać ze związkami zawodowymi wysokość i tempo wzrostu wynagrodzeń w zakresie przewyższającym określone ustawą obowiązkowe minimalne wzrosty, które mają być dokonywane corocznie. Co równie istotne ustalony w toku negocjacji sposób podwyższania wynagrodzeń powinien uwzględniać sytuację i możliwości finansowe podmiotu leczniczego oraz zapewniać proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia.

Ponadto sposób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględniać powinien wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

22 marca 2017 roku                                                      

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8115 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek w szpitalu. Wynagrodzenia zasadnicze zgodnie z ustawą.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zatrudni pielęgniarkę na umowę o pracę na cały etat na: Wynagrodzenie: 5 966…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Baleriny medyczne dla personelu medycznego.

1 min czytania
Obuwie medyczne na pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych można znaleźć obuwie medyczne męskie oraz damskie stworzone z myślą o…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zaskoczone pielęgniarki usłyszały w sejmie: stawka lekarza to 60 zł/godz.

3 min czytania
Stanowisko lekarzy wobec projektu ustawy autorstwa związku pielęgniarek Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach redakcyjnych przekazuje czytelnikom portalu…
Komentarze