Czujecie się stabilnie finansowo? - artykuł z marcowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

       

 

Pielęgniarki i położne! Czujecie się stabilne zawodowo? Wiceminister zdrowia, z wykształcenia pielęgniarka, napisała o „wzroście wynagrodzenia pielęgniarek i położnych”. Ma to na celu zapewnienie „stabilności zawodowej”. 

„Przewiduje się, że wdrożenie wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wpłynie na poprawę warunków pracy tych grup zawodowych oraz spowoduje, że pielęgniarki i położne pracujące w polskim systemie ochrony zdrowia nie będą rezygnowały z wykonywania zawodu, a absolwenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo chętniej niż dotychczas będą podejmować zatrudnienie w zawodzie. Jednocześnie powyższe działania mają także na celu zapewnienie stabilności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz zapobieganie zjawisku ewentualnej emigracji zarobkowej tych grup zawodowych do krajów UE w kolejnych latach”.

Z wyrazami szacunku,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sekretarz stanu

Józefa Szczurek-Żelazko

2 marca 2017 roku

 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych