Szpital ogłasza konkurs na świadczenia pielęgniarskie w ramach kontraktów. Oferty składane przez pielęgniarki podlegają ocenie. Zobacz jak punktowane są kwalifikacje zawodowe: doktorat, magister, licencjat, specjalizacja, kurs kwalifikacyjny i specjalistyczny.

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

      

Cdn... Jutro w sobotę podamy inne oceniane kryteria 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Pielęgniarka kontraktowa