Szpital zamierza zatrudnić pielęgniarki w ramach umowy kontraktowej. Specjalności: anestezjologia i intensywna terapia, pielęgniarstwo operacyjne, nefrologia, chirurgia, elektrokardiologia. Zobacz jakie maksymalne stawki określił szpital.

Oferty pracy dla pielęgniarek.

       

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka kontraktowa

Wyciąg z dokumentacji konkursowej... 

"III. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT I CZAS TRWANIA UMOWY:
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w zakresie całodobowej opieki w dni powszednie i świąteczne 
w następujących specjalnościach:

  • anestezjologia i intensywna terapia (praca z dorosłymi), 
  • anestezjologia i intensywna terapia (praca z dziećmi), 
  • pielęgniarstwo operacyjne (praca z dorosłymi),
  • pielęgniarstwo operacyjne (praca z dziećmi),
  • nefrologia,
  • chirurgia,
  • elektrokardiologia.

Maksymalne wynagrodzenie  jakie Udzielający zamówienia jest w stanie zapłacić za godzinę świadczonych usług z wyjątkiem anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarstwa operacyjnego wynosi 32 zł.
Maksymalne wynagrodzenie jakie Udzielający zamówienia jest w stanie zapłacić za godzinę świadczonych usług w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarstwa operacyjnego wynosi 35 zł."

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Aktualności według działów - oferty pracy dla pielęgniarek.