Naczelny Sąd Administracyjny - bezpłatne szkolenia organizowane przez izby i związek pip, nie są dla pielęgniarek i położnych przychodem! Wniosek: takie szkolenia nie podlegają opodatkowaniu PIT.

Bezpłatne szkolenia pielęgniarek i położnych a PIT

Zobacz artykuł w przedmiotowej sprawie - Naczelny Sąd Administracyjny - bezpłatne szkolenia organizowane przez izby i związek pip, nie są dla pielęgniarek przychodem! Wniosek: takie szkolenia nie podlegają opodatkowaniu PIT.