W dniu 1 czerwca 2017 roku projekt ustawy autorstwa (NIE)porozumienia zawodów medycznych, który płacowo robi pielęgniarki i położne: "w balona", "na szaro", "w konia", "w trąbę" został skierowany przez marszałka sejmu do dalszych prac sejmowych. Zobacz cały tekst projektu wraz uzasadnieniem.

(NIE)porozumienie Zawodów Medycznych, a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz cały tekst ustawy "Obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia", który 1 czerwca br. został skierowany do prac sejmowych.