Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce pracuje w pięciu obszarach tematycznych...

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce


Zespół ds. opracowania strategii na rzecz

rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

W Ministerstwie Zdrowia został powołany nowy Zespół ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zespół pracuje w pięciu obszarach tematycznych:

Obszar nr 1. Kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Obszar nr 2.  Nowy zawód medyczny, jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej.

Obszar nr 3. Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w ochronie zdrowia.

Obszar nr 4. Normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń (rozporządzenia „koszykowe”).

Obszar nr 5. Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych.

W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele OZZPiP.

źródło informacji: strona internetowa ozzpip