Pielęgniarki do ministra zdrowia, RPO: dlaczego minister zdrowia "proponuje dużą dysproporcję płacową w zależności od wykształcenia pielęgniarek, a nie doświadczenia..."?

Pielęgniarki 2017.