Sejmowa komisja zdrowia na swoim posiedzeniu w dniu 7 czerwca zaplanowała: "pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników w podmiotach leczniczych". Pytanie: co z NIESPRAWIEDLIWYM dla pielęgniarek i położnych projektem (NIE)porozumienia związków zawodowych?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Sejmowa komisja zdrowia na swoim posiedzeniu w dniu 7 czerwca zaplanowała: "pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych". Omawiany będzie projekt ustawy autorstwa ministra Radziwiłła: o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Natomiast projekt autorstwa (NIE)porozumienia związków zawodowych, powinien zostać skierowany do pierwszego czytania w ciągu 30 dni. Bardzo możliwe, że projekt ministra Radziwiłła będzie omawiany na posiedzeniu plenarnym sejmu w dniach 7-9 czerwca, kiedy to sejm będzie debatował nad sprawozdaniem komisji zdrowia w sprawie przedmiotowego projektu ustawy. 

Mariusz Mielcarek