Poseł zgłosił poprawkę do ustawy o wynagrodzeniach w zakresie podziału pielęgniarek i położnych na grupy oraz przypisanych tym grupom współczynnikom pracy. "Bardzo ważny jest poziom wykształcenia, dyplom, ale ważne jest również przygotowanie i doświadczenie zawodowe".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 8 czerwca 2017 roku

Poseł Kazimierz Kotowski

Naszym zdaniem bardzo ważny jest poziom wykształcenia, dyplom, ale ważne jest również przygotowanie i doświadczenie zawodowe, dlatego też trzeba przyjąć, że pewna grupa pielęgniarek i położnych wtedy, kiedy się kształciła, nie miała możliwości zdobycia wyższego wykształcenia i uzyskania dyplomu, dlatego byłyby one pokrzywdzone w nadchodzącym okresie przy określaniu wynagrodzenia.
Biorąc pod uwagę fakt, że dotyczy to znacznej grupy pielęgniarek, w imieniu naszego klubu składam dwie poprawki dotyczące zmian we współczynnikach pracy w poz. 8 i 9, tak aby zniwelować te niekorzystne sytuacje, które później wystąpią w czasie naliczania wynagrodzenia.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Skoro nie możemy już mówić o rozwiązaniach, które wypracujemy na podstawie tych dwóch projektów, to chociaż proszę o przyjęcie tych poprawek, które w bardzo minimalnym stopniu złagodzą skutki tych zapisów. Dziękuję bardzo

źródło: stenogram posiedzenia sejmu

Poprawka przepadła w głosowaniach...

Mariusz Mielcarek 

Poniżej publikujemy nową "siatkę płac".