PILNE! OLŚNIENIE pań w czepkach, w kontekście podziału pielęgniarek i położnych w nowej siatce płac oraz przypisanego im współczynnika pracy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Sejm w nowej ustawie o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia z dnia 8 czerwca 2017 roku podzielił pielęgniarki i położne w poniższy sposób: