Podsumujmy, mamy dzień 20 czerwca, dzień posiedzenia senackiej komisji zdrowia. O co zabiega obecnie u marszałka senatu związek pip? Jakie miał wcześniejsze stanowiska w sprawie podziału pielęgniarek na grupy względem wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a jaką ma obecnie wizję w przedmiotowej sprawie i jak ją argumentuje.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


8 czerwca 2017 - Spontaniczna akcja wysyłania przez pielęgniarki i położne pisma w sprawie "społecznego niezadowolenia" w związku z projektem ustawy autorstwa związków zawodowych. Zobacz propozycję pisma, które ma być wysyłane do izby pielęgniarek.

10 czerwca 2017 - Czarno na białym. Tak samorząd pip dzielił pielęgniarki i położne, w kontekście wysokości wynagrodzenia. Wczoraj zmienił zdanie! Dzień po uchwaleniu nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Pomroczność jasna?

10 czerwca 2017 - Panie w czepkach doznały OLŚNIENIA! Napisały list do ministra Radziwiłła, dzień po uchwaleniu przez sejm ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Szkoda, że się nie zająknęły o projekcie ustawy autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. Ale wezwał je do tego marszałek sejmu! Poczekamy...

10 czerwca 2017 - Izba naczelna pip wydała komunikat: "W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych...".


Stanowiska związku pip w porządku chronologicznym:

10 grudnia 2015 

26 października 2017

Władze związku pip agitowały za podpisywaniem niekorzystnego dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Warto podkreślić zasadniczy fakt, że obywatelskiego projektu ustawy o wynagradzaniu w ochronie zdrowia nie pisała strona rządowa, lecz 9 związków zawodowych. Czyli także władze związku pielęgniarek i położnych. Dlaczego Ogólnopolski Związek dopuścił do tak niesprawiedliwego potraktowania pielęgniarek i położnych w kontekście innych zawodów medycznych?

Warto tutaj podkreślić, że ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku sejm podzielił pielęgniarki i położne na trzy grupy:

Dokładnie na takie same trzy grupy, jak tego chciało (nie)porozumienie związków zawodowych!

19 czerwca 2017

Związki pip piszą pismo do marszałka senatu. Czyli 10 dni po uchwaleniu ustawy przez sejm oraz na 1 dzień przed posiedzeniem senackiej komisji zdrowia i na dwa dni przed plenarnym posiedzeniem senatu w sprawie nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia! 

Związki chcą podziału pielęgniarek na trzy grupy:


Poz. 7 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,05

Poz. 8 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo; pielęgniarka albo położna ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,00

Poz. 9 – pielęgniarka albo położna bez specjalizacji – proponowany współczynnik pracy 0,73


W jaki sposób związki pip argumentują propozycję nowego podziału pielęgniarek i położnych?

Cytuję:

"Zmiana opisu grupy zawodowej w poz. 8 jest konieczna ponieważ należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (od 2000r. kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie studiów wyższych jest standardem) z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu, ale z uwagi na kształcenie przed 2000r. nie posiadającymi wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Dodatkowo współczynnik pracy winien być dla poz. 8 podniesiony z 0,73 na co najmniej 1,00.

W poz. 9 nie potrzeba dokonywania zmiany opisu grupy zawodowej, ale konieczne jest podniesienie współczynnika pracy z obecnie proponowanego 0,64 na co najmniej 0,73."

Pytania do władz zwiazku pip:

Dlaczego podział wprowadzony przez (nie)porozumienie związków zawodowych jest teraz be? Dlaczego władze izby pip agitowały za jego poparciem i namawiały pielęgniarki i położne do podpisywania obywatelskiego projektu ustawy, zawierającego przedmiotowy podział na grupy? 

Mariusz Mielcarek 

Komentarze użytkowników

#1  2017.06.20 17:30:03 ~piel.

No i dużo idiotek to podpisało bo połakomiły się na współczynniki nie patrząc na podział a teraz wielki żal, gdzie są magistry,jak podpisywały nie widziały?

#2  2017.06.20 23:50:09 ~Inka

Dlaczego pielęgniarka np.z 30-letnim stażem pracy, która zrobiła licencjat przez co także podniosła swoje kwalifikacje zostanie zrównana z 9 grupą czyli z tymi co nie zrobiły nic. Po co organizowało się i do tej pory organizuje kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne jak nie bierze się ich pod uwagę? Powinno brać się pod uwagę wszystko bo to też było kosztem naszego wolnego czasu i także podnosiło nasze kwalifikacje.Ktoś powie pewnie puknij się w glowę to przeżytek.Jednak to była też nauka i też kosztowała nie mało.

#3  2017.06.21 09:37:46 ~Gosik

Masz rację -inka, każda z nas miała wybór, jadna wybrała studia, inna dodatkowe 2 etaty. Mnie też się nie przelewalo, a pomimo to wybrałam naukę: skończyłam studia, zrobiłam specjalizację, po drodze jeszcze wiele kursów. I nikt mnie nie przekona, że pielęgniarka ze specjalizacją i mgr ma zarabiać taką samą kwotę co pielęgniarka ( bo ta i tak dalej nie będzie się kształcić - choć jest to nasz obowiązek, tylko dalej będzie pracować na 3 etatach i śmiać się z nas, ze niepotrzebnie się uczyliśmy i wydawałyśmy pieniądze, a ona zarabia i tak więcej od nas)

#4  2017.06.21 10:02:59 ~piel. dypl

Jeżeli Ustawodawca zrównuje wyższe wykształcenie w pielęgniarstwie (licencjat pielęgniarstwa i magistra pielęgniarstwa) z średnim wykształceniem medycznym w wskazanej dziedzinie (pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa) i uczelnie wytworzyły taką sylwetkę ‘lekarza&rsquo, który nie wykonuje czynności felczerskich tych opisanych w prawie w Polsce, przed jak i po 2000 rokiem, a którego wykształcenie zgodnie z Ustawą o zawodzie felczera jest średnie (Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera art.1,ust.2 pkt.1)-o czym informują wskaźniki wynagrodzenia przyjęte przez Ustawodawcę dla grupy ‘lekarz&rsquo, to za wadliwy program nauczania skonstruowany w ramach szkolnictwa wyższego, zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, NIE ODPOWIADA osoba korzystająca z systemu gwarantowanego przez państwo np. pielęgniarka, która ukończyła tzw. licencjat pomostowy i w ten sposób nabyła wyższe wykształcenie. Ponieważ Konstytucja RP nie wykazuje zapisu, w którym odpowiedzialnością za błędy instytucji państwowych obarcza się OBYWATELA art.107,145,156,198.

#5  2017.06.21 11:13:02 ~Gośka

Mam już dość polskiego pielęgniarstwa! 20 lat w zawodzie, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjalizacja, studia! a mnie nie stać wysłać dziecko na wakacje! ok, myślę sobie pójdę do pracy dodatkowej a tam nosem kręcą, że jeszcze by się taki kurs przydał, że ok zatrudnią 18 brutto/h. Idę do pracy w sklepie i szukam kursu języka niemieckiego!

Dodaj komentarz