Podsumujmy, mamy dzień 20 czerwca, dzień posiedzenia senackiej komisji zdrowia. O co zabiega obecnie u marszałka senatu związek pip? Jakie miał wcześniejsze stanowiska w sprawie podziału pielęgniarek na grupy względem wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a jaką ma obecnie wizję w przedmiotowej sprawie i jak ją argumentuje.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnychStanowiska związku pip w porządku chronologicznym:

10 grudnia 2015 

26 października 2017

Władze związku pip agitowały za podpisywaniem niekorzystnego dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Warto podkreślić zasadniczy fakt, że obywatelskiego projektu ustawy o wynagradzaniu w ochronie zdrowia nie pisała strona rządowa, lecz 9 związków zawodowych. Czyli także władze związku pielęgniarek i położnych. Dlaczego Ogólnopolski Związek dopuścił do tak niesprawiedliwego potraktowania pielęgniarek i położnych w kontekście innych zawodów medycznych?

Warto tutaj podkreślić, że ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku sejm podzielił pielęgniarki i położne na trzy grupy:

Dokładnie na takie same trzy grupy, jak tego chciało (nie)porozumienie związków zawodowych!

19 czerwca 2017

Związki pip piszą pismo do marszałka senatu. Czyli 10 dni po uchwaleniu ustawy przez sejm oraz na 1 dzień przed posiedzeniem senackiej komisji zdrowia i na dwa dni przed plenarnym posiedzeniem senatu w sprawie nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia! 

Związki chcą podziału pielęgniarek na trzy grupy:


Poz. 7 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,05

Poz. 8 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo; pielęgniarka albo położna ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,00

Poz. 9 – pielęgniarka albo położna bez specjalizacji – proponowany współczynnik pracy 0,73


W jaki sposób związki pip argumentują propozycję nowego podziału pielęgniarek i położnych?

Cytuję:

"Zmiana opisu grupy zawodowej w poz. 8 jest konieczna ponieważ należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (od 2000r. kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie studiów wyższych jest standardem) z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu, ale z uwagi na kształcenie przed 2000r. nie posiadającymi wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Dodatkowo współczynnik pracy winien być dla poz. 8 podniesiony z 0,73 na co najmniej 1,00.

W poz. 9 nie potrzeba dokonywania zmiany opisu grupy zawodowej, ale konieczne jest podniesienie współczynnika pracy z obecnie proponowanego 0,64 na co najmniej 0,73."

Pytania do władz zwiazku pip:

Dlaczego podział wprowadzony przez (nie)porozumienie związków zawodowych jest teraz be? Dlaczego władze izby pip agitowały za jego poparciem i namawiały pielęgniarki i położne do podpisywania obywatelskiego projektu ustawy, zawierającego przedmiotowy podział na grupy? 

Mariusz Mielcarek