Komentarz na pielegniarki.info.pl: Niestety to kolejny błąd w ustawie. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji ma wsp. 0,73. Nie kwalifikuje się do tej grupy pielęgniarka z licencjatem czy też mgr pielęgniarstwa, ponieważ...

Komentarze pielęgniarek i położnych.Komentarz na pielegniarki.info.pl:

Masz rację. Niestety to kolejny błąd w ustawie. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji ma wsp. 0,73. Nie kwalifikuje się do tej grupy licencjat czy też mgr pielęgniarstwa ponieważ zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych określa - Stanowisko: Pielęgniarka - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, - licencjat pielęgniarstwa, - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka Niestety nie spełniamy warunku " zawód wymagający wyższego wykształcenia". Możliwość wykonywania zawodu przez pielęgniarki ze średnim wykształceniem skutecznie wyklucza możliwość zakwalifikowania nas do gr. 6. Identyczna sytuacja występuje w przypadku ratowników medycznych z tytułem licencjata .Ratownikiem medycznym jest: 1. osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom ratownika medycznego; 2. osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny i uzyskała tytuł licencjata. Z zupełnie niezrozumiałych względów preferowane są zawody : farmaceuta, fizjoterapeuta i diagnosta laboratoryjny . Tam nie ma wymogu "wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia" co skutecznie eliminowałoby z tej grupy choćby fizjoterapeutę - zawód ten może bowiem wykonywać technik fizjoterapii.