Zobacz co powiedziała na sejmowej komisji zdrowia szefowa związku pip, która promowała niesprawiedliwy dla pielęgniarek i położnych projekt ustawy autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. Czy odniosła się do związkowego sposobu podziału pielęgniarek i położnych na grupy, który znalazł się także w ustawie Radziwiłła? 12 dni po tej wypowiedzi pisze pismo do ministra zdrowia...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

8 czerwca 2017 - Spontaniczna akcja wysyłania przez pielęgniarki i położne pisma w sprawie "społecznego niezadowolenia" w związku z projektem ustawy autorstwa związków zawodowych. Zobacz propozycję pisma, które ma być wysyłane do izby pielęgniarek.

10 czerwca 2017 - Czarno na białym. Tak samorząd pip dzielił pielęgniarki i położne, w kontekście wysokości wynagrodzenia. Wczoraj zmienił zdanie! Dzień po uchwaleniu nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Pomroczność jasna?

10 czerwca 2017 - Panie w czepkach doznały OLŚNIENIA! Napisały list do ministra Radziwiłła, dzień po uchwaleniu przez sejm ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Szkoda, że się nie zająknęły o projekcie ustawy autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. Ale wezwał je do tego marszałek sejmu! Poczekamy...

10 czerwca 2017 - Izba naczelna pip wydała komunikat: "W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych...".


20 czerwca 2017 

Informacja z obrad senackiej komisji zdrowia - początek obrad 12.00 - dnia 20 czerwca 2017. Informacja uaktualniana na bieżąco. Ponad 90 KOMENTARZY!

Druga część informacji z obrad senackiej komisji zdrowia - początek obrad 16.00 - dnia 20 czerwca 2017. Informacja uaktualniana na bieżąco. Ponad 50 KOMENTARZY!

21 czerwca 2017 

Zobacz sprawozdanie senackiej komisji zdrowia w sprawie ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Podział pielęgniarek i położnych dokonany tą ustawą, jeden z senatorów określił jako "niesprawiedliwy na chłopski rozum".


21 czerwca 2017 roku - PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE JESZCZE JEST CZAS... Senat na dzisiejszym posiedzeniu nie zajmie się ustawą o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia... a taki punkt był w porządku obrad.

22 czerwca 2017 roku - Projekt Radziwiłła o wynagrodzeniach spada z porządku obrad senatu, a marszałek sejmu kieruje do pierwszego czytania projekt (nie)porozumienia związków zawodowych, który w zdecydowanie uprzywilejowany sposób traktuje inne zawody medyczne, niż pielęgniarki i położne.

22 czerwca 2017 - Najwyraźniej PiS wprowadza w życie plan"B" w zakresie ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych (w tym pielęgniarek i położnych). Można przypuszczać, że senat jednak wprowadzi poprawki do ustawy o wynagrodzeniach...

22 czerwca 2017 - Zobacz najnowsze wydanie internetowe (wydanie papierowe - nakład 30 tysięcy egzemplarzy) miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych - numer w całości poświęcony nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

Zapraszam do lektury, kliknij w poniższą grafikę lub kliknij tutaj.

Mariusz Mielcarek 


DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU PiP

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 7 czerwca 2017 roku

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz:

Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, Lucyna Dargiewicz, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Dzisiaj bardzo dużo mówi się o pielęgniarkach i położnych, i widzę – dziękuję, pani poseł – że niektórzy z państwa mają bardzo dobrą znajomość rzeczy. Ja przytoczę tylko kilka danych. Będę mówić krótko. Otóż, WHO podaje, że za kilka lat z systemu ochrony zdrowia w całej Unii Europejskiej odejdzie 40% pielęgniarek i położnych. Za 4 lata w Polsce, uprawnione do emerytur pielęgniarki i położne to 80 tys. – 1/3. Proszę porównać płace w euro na poziomie UE i w Polsce. Ponad 4 tys. – Wyspy, ponad 2,5 tys. – Niemcy, 1,5 tys. – Czechy, a Polska – 500-700 euro. Zatem, płace na pewno będą tym, co będzie powodować przemieszczanie się pielęgniarek po UE. Jeżeli teraz o to się nie zatroszczymy, to za chwilę nasze zakłady padną, ale nie z powodu długów, jakie generują, a o długach mówimy od co najmniej 40 lat. Takie mam doświadczenie zawodowe w ochronie zdrowia. Te długi były umarzane, pojawiały się, ale nie był to aż taki problem, który by powodował likwidację placówek. Placówki padną z powodu braku kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych.
Proszę państwa, proszę nie kojarzyć mojej wypowiedzi z żadną opcją polityczną, bo mój związek – OZZPiP – nie jest upolityczniony. Jednak tu, w kuluarach, słyszymy, że jest to zobowiązanie Platformy Obywatelskiej. To żadne zobowiązanie Platformy Obywatelskiej. Jest to zobowiązanie państwa posłów i rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne leży po stronie rządu…

Przewodnicząca poseł Beata Małecka-Libera (PO):

Ja bardzo proszę o wyciszenie rozmów. Przepraszam, że weszłam pani w słowo, ale naprawdę tutaj nic nie słychać, proszę państwa. Bardzo proszę.

Przewodnicząca ZK OZZPiP Lucyna Dargiewicz:

Odpowiedzialność rządu za bezpieczeństwo zdrowotne państwa jest chyba wszystkim znana. To państwo powinno tak zorganizować system, żeby on funkcjonował. Jeżeli mówimy o odległych latach i o pieniądzach, które pielęgniarki dostały, to chciałabym państwu przypomnieć, że podwyżki dla pielęgniarek spowodowane były tym, że masowo porzucały pracę i wyjeżdżały, że średnia wieku już w tej chwili to 51 lat. Nie ma zainteresowania tym zawodem. Nie będzie istniał żaden system w żadnym kraju na świecie bez lekarzy i pielęgniarek. To była dramatyczna decyzja. Chwała Bogu, że był wtedy minister Zembala, który podjął to wyzwanie i udało się podpisać to porozumienie z ministrem. Ono jest realizowane dzięki obecnemu ministrowi zdrowia – chylimy czoło, że jest ono realizowane – ale prosimy o to, żeby te pieniądze były traktowane jak pieniądze znaczone, żeby zatrzymać fachowych pracowników medycznych w naszych zakładach, bo one za chwilę nie będą istnieć z powodu braku kadry.
Nie osiągniemy niczego mówiąc, że podnosimy liczbę studentów na uczelniach medycznych, bo drodzy państwo – mówię za rejestrem pielęgniarek i położnych Naczelnej Rady – w 2015 r. wyższe szkoły pielęgniarskie skończyło ponad 7 tys. pielęgniarek i położnych, zarejestrowało się ponad 3 tys., a zatrudniło 1200. Proszę zauważyć, jak nieszczelny jest to system. Co z tego, że kształcimy, jeśli później proponujemy 2000 zł brutto. Te osoby wypływają z systemu. I nie chodzi o to, że dobierzemy je z Ukrainy, bo popełnimy kolejny błąd. Zapłacimy za kształcenie tych ludzi czy dostosowanie do naszych wymogów, a oni pojadą dalej, bo tu pałce są bardzo niskie. Dziękuję bardzo.

źródło: stenogram z posiedzenia komisji

19 czerwca 2017 - Epidemia? PO OLŚNIENIU samorządu pip, tym razem OLŚNIENIE wykazuje związek pip. Pielęgniarki i położne coraz bardziej zdziwione...

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Aktualności według działów:
Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)
Dofinansowane specjalizacje
Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych