Akcja [email protected] - pielęgniarki i położne piszą do prezydenta RP. Instrukcja postępowania: 1. przeczytaj; 2. wyślij pismo w pdf do kancelarii prezydenta na [email protected]; 3. udostępni na swojej tablicy na FB.

Deprecjacja zawodu pielęgniarki w nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych.

         

Wideo powyżej: Wiceminister zdrowia w sejmie: środki wypłacane dotychczas przez NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych będą w podmiotach leczniczych przekazywane na realizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.


Zobacz także: Deprecjacja zawodu pielęgniarki w nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych.


15. 07.2017 r
Pielęgniarki i Położne
Rzeczpospolitej Polskiej

Do
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

„Chcę, żeby Polacy mieli poczucie, że konstytucja jest ich, że została stworzona według wzoru, który oni podyktowali”.
Tymi słowami, które padły z Pana ust, Panie Prezydencie, zwracamy się z prośbą o niepodpisywanie zatwierdzonej przez Sejm RP i Senat RP: "Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne".

Podpisując powyższą ustawę, wprowadzi Pan w życie przepisy, które w rażący sposób degradują pozycję pielęgniarki w grupie zawodów medycznych. Niesprawiedliwość społeczna kolejny raz boleśnie dotyka środowisko pielęgniarek i położnych RP, podczas, gdy w innych medycznych grupach zawodowych, osoby z wyższym wykształceniem medycznym mają otrzymać współczynnik wynagrodzenia równy 0,73, natomiast magister i licencjat pielęgniarstwa upada do pozycji wykształcenia średniego otrzymując współczynnik wynagrodzenia 0,64. 

Obecnie, wiele pielęgniarek starszego pokolenia marzy o przejściu na emeryturę ze względów zdrowotnych wynikających z przeciążenia pracą oraz niskich poborów. Z polskich szpitali, nagminnie odchodzi świetnie wykształcona, młoda kadra pielęgniarska, by opuścić nasz kraj, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie godne życie za godne zarobki. Nierzadkim zjawiskiem jest dążenie do zmiany zawodu, ze względu na duże obciążenie fizyczne i psychiczne związane z wykonywaną pracą oraz haniebnie niskimi poborami.

W związku z tym pragniemy zadać pytanie: czy taki jest cel tej ustawy? 
Pozwolimy sobie przytoczyć słowa zawarte w Konstytucji RP :
”Należy pamiętać, że zgodnie z Konstytucją wszyscy są wobec prawa równi i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny – jeżeli więc określona osoba jest gorzej traktowana ze względu na swoją cechę osobistą inną niż wymienione w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, również mamy do czynienia z dyskryminacją”.

Wskaźniki zawarte w „Ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne”, zatwierdzone przez Sejm RP i Senat RP są sprzeczne z Konstytucją RP oraz Kodeksem pracy i jednoznacznie dyskryminują zawód pielęgniarki i położnej. 
W chwili obecnej, aby zdobyć prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej należy ukończyć studia I stopnia z tytułem licencjata.
Ponadto, ustawa ma stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do zniwelowania w latach 2017–2021 dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń podstawowych grup pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Opinia ta, jest niezgodna z rzeczywistością.
Personelu medycznego, a przede wszystkim pielęgniarek i położnych jest już tak mało, że pracują na dwóch lub nawet trzech etatach, a współczynniki zawarte w proponowanej ustawie, nie poprawią warunków zatrudnienia. 

W piśmie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dn.19.06. 2017., skierowanym do Pana Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej można przeczytać przykład podnoszenia płacy minimalnej, który wygląda drastycznie.

„Przy współczynniku 0,64 w zasadzie do 31.12.2021r. poziom wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych w poz. 9 będzie kształtował się w wysokości 2.496,- zł. brutto. Zatem projektowana ustawa – o ile nie będzie w tzw. międzyczasie nowelizowana - w/w poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 2.496,- zł pozwoli osiągnąć tej grupie pielęgniarek i położnych dopiero za 4 lata i 6 miesięcy. Czy faktycznie taki jest pomysł na zatrzymanie pielęgniarek i położnych w kraju i nakłonienie ich do powrotu do pracy z zagranicy?

Proszę zwrócić jeszcze uwagę na skutki przepisów przejściowych dla tej ustawy:

Pierwsze skutki działania ustawy mają spowodować wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych z tej grupy z poz. 9 od 01.07.2017 r. o co najmniej 10% z brakującej docelowo kwoty. Co to oznacza w praktyce?

Pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie 2.000,- zł. brutto miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego od 01.07.2017 r. może liczyć maksymalnie na 49,- zł. wzrostu wynagrodzenia miesięcznego brutto. Natomiast pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie 2.496,- zł. brutto miesięcznie nie otrzyma żadnego wzrostu wynagrodzenia i to nie tylko w roku bieżącym, ale także i w kolejnych latach bo wypełnia już kryterium minima ustawowego.

Dla kontrastu jedynie przypominamy, że w roku bieżącym (m.in. na skutek obniżenia wieku emerytalnego) uprawnienia emerytalne uzyska ok. 80 tysięcy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce na ogółem 200 tysięcy wszystkich zatrudnionych. Kto będzie zatem wykonywał ten zawód w Polsce na poziomie proponowanych w projekcie stawek wynagrodzenia?”
Wiele z nas przez kolejne lata będzie miało „zamrożone” podwyżki lub będziemy stawać przed dylematem zmiany pracy, gdyż magister pielęgniarstwa ze specjalizacją będzie „zbyt drogim” pracownikiem. Wystarczy wówczas pielęgniarkę przesunąć na inny oddział i zaszeregować ją do grupy 9 ( wykształcenie średnie).

Ponadto w naszym kraju deprecjonuje się zawód pielęgniarki i położnej od kilkudziesięciu lat. W mediach społeczeństwu podaje się nieprawdziwe informacje, iż dostałyśmy 1600 zł podwyżki , a wiadomo, że jest to kwota tzw. „brutto, brutto” rozłożona na transze. Obecna ustawa realnie zabiera nam te środki.

Kolejną sprawą są normy zatrudnienia, których w rzeczywistości w naszych zawodach nie ma. Zgodnie z prawem dyrektorzy palcówek zatrudniają minimalną ilość personelu, narażając chorych na brak należytej opieki pielęgniarskiej. Przykład: Oddział wewnętrzny: noc: lekarz, jedna pielęgniarka - pacjentów minimum 40.

Szanowny Panie Prezydencie, już w październiku ziści się dramat.

Pielęgniarek i Położnych jest coraz mniej, a ustawa przyjęta w tak błyskawicznym tempie, w naszej ocenie, stanowi poważne ryzyko dla zdrowia i życia wszystkich obywateli.

Korzystając z okazji, pozwalamy sobie zacytować treść wybranych komentarzy pisanych przez pielęgniarki i pielęgniarzy na różnych portalach społecznościowych oraz w Internecie. Jest to jedynie niewielki przykład, jak wielkie jest rozczarowanie, niezadowolenie i zmęczenie polskiego środowiska pielęgniarskiego:

 • „Po 31 latach pracy i różnych formach zaliczonego kształcenia I, II stopnia, specjalizacji i niezliczonej ilości kursów specjalistycznych, ustawa pokazuje moje miejsce w klasyfikacji finansowej na równi z wszystkimi pracownikami z zawodowym wykształceniem, bez potrzebnych jakichkolwiek kwalifikacji. Oprócz satysfakcji osobistej nie zostało mi nic (no może oprócz brązowego medalu, który ostatnio otrzymałam z dużą ilością sloganów, przemówień ukazujących piękno zawodu). Moja wiara w lepsze jutro jest na granicy wyczerpania. Pisałam pisma na początku tego roku do NIPiP, Departamentu MZ, OIPiP w sprawie uznania w podwyżkach tytułu mgr promocji zdrowia, zdrowia publicznego (taka specjalizacja funkcjonowała w kształceniu podyplomowym pielęgniarek do ub. roku), przecież są to zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.”
 • „Niestety myślę ,że pod względem warunków pracy i płac moja placówka nie odbiega od innych - to jest przerażające. Moja frustracja jest ogromna i tak naprawdę po 20 latach pracy w zawodzie, postanowiłem dać sobie jeszcze rok, między innymi na ukończenie studiów i jeśli nic się nie poprawi, to wyjadę z kraju.”
 • „Chociaż czuję się podle, to moja naiwność wierzy, że może w końcu ktoś nas usłyszy.
 • Lubię to co robię, lubię adrenalinę, która jest na oddziałach zabiegowych, cieszy każdy, nawet najmniejszy sukces. Złość jest tylko wtedy gdy jest tak dużo pracy, że bezradność staje na drodze.”
 • „Zostałyśmy oszukane przez Ministra, Związki, NIPiP, i naszą koleżankę po fachu Panią Józefę Szczurek-Żelazko, prawdziwego Konia Trojańskiego, która nie dość, że nie stanęła po naszej stronie, to jeszcze weszła w kompetencje ministra finansów odmawiając poparcia dla zwiększenia środków dla naszej wyzyskiwanej grupy! To, co zostało tak jednomyślnie uchwalone nadaje się do Strasburga. Niepokoją mnie jeszcze działania propagandowe. Spodziewam się, że tak "wielki sukces” będzie nagłośniony w TV, pojawi się nagrany spot o atrakcyjnej pracy pielęgniarki, po raz pierwszy docenionej - po prostu jedno wielkie kłamstwo, które należałoby zdemaskować. Już poszło w media, że pielęgniarka z wyższym wykształceniem i specjalizacją będzie zarabiać podobnie jak lekarz. To kłamstwo, bo licencjat ze specjalizacją nic nie znaczy ! To, co nam zagwarantowano, to nic innego, jak najniższa krajowa na nadchodzące lata, czyli jedno wielkie oszustwo!”
 • ”Do emerytury zostało mi niepełne 2 lata. Jestem za zróżnicowaną siatką płac w zależności od wykształcenia, ale nie aż tak strasznymi różnicami. Ubolewam nad upodleniem nas i dlatego jestem skłonna dołożyć swoją cegiełkę w walce o nasze lepsze jutro, a właściwie dziś.”
 • „Jestem zrezygnowana. Posiadam tytuł mgr pielęgniarstwa, bez specjalizacji. Mam zamiar z kadr zabrać swoje dokumenty świadczące o moim wyższym wykształceniu. Skoro uczyłam się dla siebie to mój dyplom będzie w domu.”
 • „Pielęgniarka nie chce zarabiać tyle co lekarz. Pielęgniarka chce zarabiać adekwatnie do wykonywanej odpowiedzialnej i ciężkiej pracy. Chce, żeby była doceniona jej wiedza, zaangażowanie, odpowiedzialność, empatia. Pielęgniarki chcą też szacunku dla swojego zawodu, którego w obecnej chwili brak w społeczeństwie jak i w każdej ekipie rządzącej oraz bezpośrednich przełożonych. Pielęgniarka chce też, żeby traktowano ją w pracy jak człowieka a nie jak robota, chce mieć czas dla pacjenta, jak i na chwilę odpoczynku, bo co z tego, że kodeks pracy gwarantuje jej przerwę skoro z braku lub okrojonej obsady dyżuru nie ma na nią  czasu. Pielęgniarka chce spokojnie żyć , wiedząc, że jutro będzie kolejny normalny dzień, a nie czekać i liczyć, że może jutro się coś zmieni, że w końcu ktoś zauważy, jak niesprawiedliwie jest traktowana. Pielęgniarka chce godnie żyć i zarabiać we własnym kraju, a nie podejmować decyzję o emigracji. Pielęgniarka chce, ale czy doczeka się zmian ? Niech nikt nas nie porównuje do innych profesji, jesteśmy samodzielnym zawodem, dajcie nam to, czego oczekujemy, to nie są rzeczy nie możliwe.”
 • „W moim szpitalu cisza, aż strach. Naczelna jest przewodnicząca w Izbach, przewodnicząca ZPiP, nawet nie kryje, czyj interes jest ważny (mąż i córka też tu pracują). Jest zastraszanie, zakaz ustny pisania w raportach, że jest źle.”
 • „Ja proponuję Hagę, bo jesteśmy poniżane i dyskryminowane wobec innych w kwestii płac oraz obrażane i poniżane przez ministerstwo i dyrektorów. Uważam, że są naruszane nasze prawa jako ludzi, jesteśmy niewolnikami.”
 • „Już tak się źle dzieje w naszym środowisku, taka jest degradacja naszego zawodu, że wydaje mi się, że tylko skierowanie tego wszystkiego do Strasburga by coś dało. I właśnie nasze Izby, moim zdaniem powinny tak zrobi w imieniu nas wszystkich. Nie może być znaku równości miedzy naszym wyższym wykształceniem a średnim w innych zawodach medycznych. Jest to moim zdaniem bezprawne. Poza tym nasi rządzący politycy działają wg zasady ,,dziel i rządź". I niestety udało im się podzielić nasze środowisko. Już tyle nieprawidłowości nawarstwiło się w naszej pracy, że można by napisać z tego pracę magisterską. Szkoda tylko naszych pacjentów.”

Prosimy, zatem Pana Prezydenta, by przychylił się Pan do naszej prośby i zanim złoży Pan swój podpis pod krzywdzącą nas ustawą, pochylił się przed tym nad losem polskiego pielęgniarstwa i położnictwa, oraz wszystkich chorych ludzi, którzy są już pozbawieni należytej opieki pielęgniarskiej, a ich bezpieczeństwo na przyszłość jest jeszcze bardziej zagrożone.

Z poszanowaniem
Polskie Pielęgniarki i Położne

Pobierz pismo w pdf


Powyższą korespondencję wysyłamy ma: [email protected]
Koordynacja akcji: [email protected]


3 lipca 2017 - Pierwsze pismo redakcji portalu pielęgniarek i położnych do wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek- Żelazko.

4 lipca 2017 Drugie pismo redakcji portalu pielęgniarek i położnych do wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek- Żelazko.

5 lipca 2017 Trzecie pismo redakcji portalu pielęgniarek i położnych do wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek- Żelazko.

Zobacz także:

Deprecjacja zawodu pielęgniarki w nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych.

Komentarze użytkowników

#1  2017.07.15 15:59:10 ~:)

I teraz powinno przeliczyć się godziny pracy pielegniarek i doprowadzić do tego aby wreszcie pracowały tylko na jednym etacie. Każdy myślący człowiek zdaje sobie sprawę z tego, ze pracownik pracujący po 500 godzin w miesiącu jest nierozsądny i odbywa się to niezgodnie z kodeksem pracy. Takie pielęgniarki stanowią poważne zagrożenie dla pacjentów. Czas coś z tym zrobić,

#2  2017.07.15 16:01:58 ~po co?

Do #1. Nie na temat. Nie czas i miejsce na podejmowanie takiego tematu.

#3  2017.07.15 16:07:38 ~3

No czytam i oczom własnym nie wierze. Same cudownie się podkładanie pisząc do prezydenta o tym, ze większość pielegniarek pracuje na dwóch czy trzech etatach. Prezydent potrafi liczyć wiec powinien przejrzeć na oczy i zastanowić się nad tym czy pielęgniarki pracują zgodnie z prawem i kodeksem pracy. Kiedy mąja czas na sen, odpoczynek i przejazd do kolejnej pracy.

#4  2017.07.15 16:08:46 ~KOCHANE

Wysyłajcie, i jak ktoś w komentrzu 2 powiedział " Nie czas i miejsce na podejmowanie takiego tematu." Teraz jest WASZ CZAS! KAŻDA CIEGIEŁKA jest istotna dla sprawy. pozdrawiam

#5  2017.07.15 16:12:17 ~5

Ktoś kto napisał to pismo jest niespełna rozumu. Powinien jeszcze koniecznie dopisać o tym, ze pielęgniarki bidulki nie śpią, mie bywają w domu, urywają się wcześniej z każdego dyżuru, bo jakoś musza wyrobić swoją urojona miesięczna normę godzin pracy. 500 - 600 godzin!

#6  2017.07.15 16:28:20 ~funia

Wątpię aby PAD przeczytał To pismo teraz na topie sądy i ustrój PAŃSTWA! on robi to co każe szczerbatek ,więc nie łudżcie się.

#7  2017.07.15 16:51:37 ~wiola

Akapit : Przy współczynniku 0,64 do 31.12.2021 kształtuje się w wysokości 2496 BŁĄD to jest suma do31.12.2019 a do 2021 jest suma 3201. Należało by to poprawić !

#8  2017.07.15 17:36:16 ~Do #7

Ustawa określa terminy podwyższania wynagrodzeń –jest to corocznie data 1 lipca. Jednocześnie art. 7 ustawy zawiera zapis „ Do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto&rdquo. Wynika z tego, że dopiero przy podwyżkach wchodzących od 1 lipca 2020 roku kwota bazowa ulegnie zmianie na kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2019. Zatem do końca czerwca 2019 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze wynosić będzie 2496 zł dla grupy 9. Określenie tej kwoty w następnych latach nie jest możliwe, potrzebna jest do tego kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie. Podana przez Ciebie kwota 3201 zł w 2021 roku to na dziś „wróżenie z fusów&rdquo.

#9  2017.07.15 19:48:15 ~Piel

A ja mam nadzieję, że PAD podpisze tę ustawę.

#10  2017.07.15 20:17:11 ~Do 8

To nie jest wróżenie z fusów, jakbyś słuchał /a, obrad Sejmu i senatu to byś wiedział / a, o czym piszę. Oczywiście są to realne założenia że w 2021 roku średnia krajowa wyniesie 5000

#11  2017.07.15 20:21:05 ~Piel

Komentarz 7 jest bardzo słuszny czytajcie ze zrozumieniem ta suma nie ma być na koniec 2021 tylko 2019. Jak juz piszecie takie pismo to niech będzie napisane bezbłędnie.

#12  2017.07.15 20:24:41 ~Mgr ze spe

Fakt nie dość, że ktoś wylapal błąd to zamiast słowo dziękuję, to znajdzie się "PRAWNIK " który będzie się wymadrzal w dodatku nie di końca na temat, ale takie jest juz nasze środowisko.

#13  2017.07.15 20:56:36 ~KOCHANE

Pismo jest i już poszło jak zawsze powtarzam, iż jest to tylko wzór! Nikt nikogo nie zmusza, ale lepiej DZIAŁAĆ czy komentować? Dlaczego komentujące nic nie robią? WYSYŁAJCIE OD SIEBIE poprawione według własnego uznania! Tylko tymi prywatnymi e-mailami jesteśmy w stanie pokazać NASZĄ SIŁĘ! Pozdrawiam, nie oceniam:) [email protected]

#14  2017.07.15 22:04:42 ~Do #12

Przeczytałam po raz drugi komentarz #7 - wszystko jest zgodne z założeniami ustawy a poza tym nie ma tam ani jednego zdania nie na temat. Być może zrozumienie tego wpisu jest dla Ciebie za trudne. Z jednym się zgodzę - autor czy autorka prawdopodobnie ma jakieś doświadczenia z prawem.

#15  2017.07.15 22:39:57 ~DO 14

Z PRAWEM? http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/7659 to przecież związki powyliczały. (chyba koło prawa, komenarze zamiast działania) W sumie bez sensu te AKCJE, bo kilka z was walczy, a resza komentuje.

#16  2017.07.15 22:42:04 ~Aqua

Czas przywrócić ramy przyzwoitości.

#17  2017.07.16 01:08:33 ~Jola

To pismo do Prezydenta? Ktoś powinien poprawić ten tekst bo stylistycznie ma mnóstwo błędów, aż wstyd, że pielęgniarki tak się chwalą swoim wykształceniem a prostego tekstu nie potrafią sklecić.

#18  2017.07.16 07:26:15 ~Do #15

Jak związki zawodowe mówią, że coś będzie, to znaczy, że mówią a nie że będzie.

#19  2017.07.16 08:47:31 ~do 18

Przeczytaj 13, zamiast komentować zrób lepiej napisane psemko i też wyślij swoje, co za różnica!

#20  2017.07.16 08:48:13 ~maja

19 miało być do 17

#21  2017.07.16 09:29:35 ~Do #9

Niby pielęgniarka, pewnie też "specjalny " magister a tak naprawdę wyjątkowo wredna osoba. Współczuję tym , którzy są zmuszeni do współpracy z tobą.

#22  2017.07.16 11:08:31 ~do 9

To świadczy tylko o Twoim egoizmie,a pomyślałaś o swoich niedocenionych koleżankach?

#23  2017.07.16 13:32:37 ~Mgr

Egoistka i samolub z podejściem aby mi było dobrze, życzę ci żebyś sama zapieprzała na oddziale bo koleżanki za połowę twojej pensji na pewno nie będą z tobą równo pracować i za to samo odpowiadać wybij to sobie z głowy

#24  2017.07.16 13:34:11 ~mgr

To było do 9 oczywiście

#25  2017.07.16 14:13:20 ~ja

Do 2 a ty skąd tu i kim jesteś ? po LM a może pazerna a może troll ?

#26  2017.07.16 14:15:29 ~piel.

Do 3 no i bardzo dobrze że napisana jest prawda o której i tak cały PIS wie tylko szczurek i radziwiłł zamiatają non stop pod dywan ! szczurek kiedy te normy zatrudnienia ujrzymy to twoje oczko jak pisałaś ?

#27  2017.07.16 14:18:33 ~Piel

Do 9 bo dla ciebie dobra! no proszę ładnie nas podzielono - i pozamiatane i ten portal już nie ma racji bytu tylko tu klepanie dookoła i narzekania zero innych działań media ogólnopolskie nie zainteresowane a my same nie aktywne !

#28  2017.07.16 14:22:49 ~my

Wyślijcie podobne pisma do głównych mediów i innych też żeby zwiększyć szansę zainteresowania nami - walczmy z wieloetatowymi !

#29  2017.07.16 14:23:57 ~piel.

Napiszcie prezydentowi czego nie robicie przy pacjencie i że żle robicie no i że nie ma 13-tek od wielu lat !

#30  2017.07.16 15:00:28 ~ja

26-29 super i konkretnie

#31  2017.07.16 17:15:34 ~Ewa

Ja myślę że wszyscy mają nas głęboko gdzieś ,nie rozumieją powagi problemu,albo nie chcą rozumieć! Osobiscie jestem za generalnym strajkiem,odejsciem od łóżek,przecież ktoś w tym kraju musi zrozumieć że pielegniarka to w zasadzie filar sluzby zdrowia,pracownik po studiach,zarowno licencjat czy magister to jest wyksztalcenie wyzsze,specjalista i fachowiec majacy niesamowicie trudną i odpowiedzialną pracę .i nie moze tle zarabiać co przyslowiowa kasjerka w markecie ,sprzataczka czy opiekun chorych!

#32  2017.07.16 17:58:20 ~kowalska m

Do 31 i tak piszemy osobiście i nie osobiście i nic z tym się nie robi odwaga tylko tu pod anonimowym nickiem !

#33  2017.07.16 17:59:02 ~my

Do 31 i my tak myślimy już dawno !

#34  2017.07.16 18:28:19 ~Gosia

A ja już złożyłam wypowiedzenie i mnie to wszystko lotto. Pożegnanie z zawodem po 39 latach harówki. Nareszcie ! Teraz nie ma pielęgniarstwa tylko wariatkowo. Nie ma szpitali tylko obozy pracy.

#35  2017.07.16 18:37:44 ~nurse

Do 34 norma emerytura sensacji nie ma - ani osiągnięcia!

#36  2017.07.16 18:43:47 ~obserwator

Po co to pisać do prezydenta jak on nie odróżnia pielęgniarek od salowych ! Tylko nie piszcie do prezydentowej bo do ilu już prezydentowych już pisałyście ! Zadbajcie o swój wizerunek, elokwencję - zacznijcie się w kocu szanować i przede wszystkim. odwagi życzę i wytrwałości - zobaczcie jak sądownictwo walczy tyle mają kasy i już na ulicach! A wy harujecie w pocie czoła w obozach pracy no i pazerstwo też uprawiacie! Nie wstyd wam pielęgniarko-salowe za 2.000 brutto (i to nie wszystkie) jak sprzątaczki - gdzie wy macie rozum ?

#37  2017.07.16 18:45:46 ~obserwator

Do 36 mała korekta : zamiast "kocu" powinno być w końcu

#38  2017.07.16 18:50:15 ~Piel.

Do 36 prawda wielka - nie rozumiem jak można nas nie szanować - tak ważny społecznie zawód ! To hydraulik, budowlaniec ma więcej szacunku ! 36 ma rację szanujcie się same nawzajem, eliminujcie pazerstwo zawodowe, lizusostwo i wszelkie formy chamstwa wśród koleżanek pielęgniarek bo i takiej patologii nie brakuje np. przekleństwa jednej z kol. to chleb powszedni - pacjenci się śmieją i kręcą ze zdumienia głowami!

#39  2017.07.16 19:21:34 ~ja

Do: 36 zgadza się sądownictwo walczy o pozycję a wy co ? za gorsze się macie a kto wam to wmówił? ostatnio szczurek i radziwiłł? - to fakt ! Z KOLAN I NAPRZÓD ! do 34 : pochwalisz się emeryturką? he,he.pewnie zacznie się pazerstwo na emeryturze !

#40  2017.07.16 20:15:44 ~My piel.

Szczurek - Żelazko nie maskuj się jako sekretarz stanu - do czego ? od czego ? Pokaż się w końcu kobieto w tvp. nawet w pisowskich mediach, ale pokaż się i przedstaw się jako wiceministrowa pielęgniarka (co wstydzisz się? ) i dlatego posiłkujesz się ciągle zwrotem sekretarz stanu! I w końcu powiedz cokolwiek nt. problemów polskiego pielęgniarstwa! Nie psuj dobrej do tej pory edukacji w zakresie pielęgniarstwa i zostaw w spokoju Ukrainki bo one i tak wyjadą z Polski za pieniądze, które im oferujesz ! PAMIĘTAJ WŁADZA NIE JEST DANA NA ZAWSZE BĘDZIEMY I MY PAMIĘTAĆ !

#41  2017.07.16 20:17:19 ~piel.

36-40 bardzo trafnie, pozdrawiam :)

#42  2017.07.16 20:32:35 ~Pielęg

21-24 Panie pewnie z gr 9, skoro tak plujecie jadem. Przyjmijcie do wiadomości, że część pielęgniarek cieszy się z tej ustawy. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jakbyście miały i mgr i spec, też byłybyście zadowolone i zaręczam, że zbyt intensywnie nie myślałybyście o swoich "niedocenionych koleżankach" i nie mówcie, że byłoby inaczej, bo to zakrawa o hipokryzję. Póki co, pozostają tylko czcze groźby typu "będziemy pracować o połowę mniej", "za takie pieniądze to niech samolubne magisterki ze spec same zapieprzają". Drogie panie, zejdźcie na ziemię, bo dopóki mamy ten sam zakres obowiązków, to taki scenariusz wybijcie sobie z głowy. Śmieszne jesteście, a złość i agresję kierujecie w niewłaściwym kierunku. Pozdrawiam.

#43  2017.07.16 22:34:09 ~Gosia

Do # 34 życzę Ci żebyś dożyla normy. A sukcesów miałam i mam dużo. I mogę codziennie patrzeć na siebie z w lustrze. A tu już nie mam zamiaru zaglądać. Za dużo jadu. ŻEGNAM !

#44  2017.07.16 22:35:42 ~Gosia

Do 36 a nie 34 . Chyba mnie jad oślepił.

#45  2017.07.17 12:06:39 ~ew

Czyli licza sie tylko pielęgniarki ktoóre rzadko kiedy pracuja na jednym etacie. w tej ustawie jest wiele innych zawodów ktore od lat pracuja za najniższą krajową w dodatku po doliczeniu dodatku stażowego!

#46  2017.07.17 12:18:17 ~Do #45

Jest to PORTAL PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - i wszystko jasne.

#47  2017.07.17 20:34:54 ~anna

No coz zostaje sie przekwalifikowac na opiekuna medycznego przebrac kilka pampersow,zrobic toalete i nie miec odpowiedzialnosci za zycie ludzkie z mgr. czy bez.przykra jest az tak wielka degradacja kolezanki pielegniarki poki co tracimy wszystkie bo na zabieraja brutto brutto ja z ta ustawa bede miala mniejsza pensje a pracuje w zawodzie 30 lat.Pozdrawiam

Dodaj komentarz