(1) ZWIĄZKOWCY PIELĘGNIARKOM! Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu sejmu odbędzie się pierwsze czytanie związkowego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, który deprecjonuje zawód pielęgniarki i położnej wobec innych zawodów medycznych. Haniebne jest, że ten projekt poparły związkowe panie w czepkach, natomiast izbowe panie w czepkach wydały swoją opinię (na wezwanie marszałka sejmu!) o tej ustawie po 9 miesiącach od publikacji jej projektu.

(NIE)porozumienie Zawodów Medycznych, a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Wideo powyżej: Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) w dniu 8 czerwca 2017 roku, mówi na posiedzeniu plenarnym sejmu, ile będzie miała wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarka z tytułem magistra oraz ze specjalizacją.  Za 4 lata tej pielęgniarki wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o ponad 2,5 tysiąca złotych!


Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka magister a fizjoterapeuta magister

Porozumienie Zawodów Medycznych zebrało wymagane podpisy pod obywatelskim projektem 

ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Ustawa ta „określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu oraz tryb przyznania wynagrodzenia”. 

Cały projekt przedmiotowej ustawy opublikowaliśmy w listopadowym wydaniu miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych. Teraz dla przypomnienia publikujemy załącznik nr 1 do tego projektu, w którym zawarto podział pracowników w poszczególnych grupach zawodowych oraz przypisany im tzw. współczynnik pracy. 

Poniżej prezentuję, w jaki sposób podzielono naszą grupę zawodową - pielęgniarki i położne: Podział pielęgniarek i położnych dokonany przez Porozumienie Zawodów Medycznych w dniu 26 października 2016 roku.

Przez współczynnik pracy należy rozumieć liczbę, przez którą ma być pomnożone przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Obecnie to wynagrodzenie wynosi około 3 900 zł.  

Tak więc najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla powyższych grup zawodowych według autorów projektu ustawy ma wynosić odpowiednio (proszę, nie jarajcie się poniższymi liczbami! - i tak na to nie ma środków finansowych):

- dla pielęgniarki i położnej bez specjalizacji - 5 850 zł,

- dla pielęgniarki i położnej ze specjalizacją - 6 825 zł,

- dla magistra pielęgniarstwa/ położnictwa ze specjalizacją - 7 800 zł.

Pytania do autorów projektu ustawy:

• Ile ma wynosić wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem magistra, która nie posiada specjalizacji?

• Ile ma wynosić wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem licencjata? 

Odpowiedzi są oczywiste i sprowadzają się do stwierdzenia: (NIE)porozumienie Zawodów Medycznych potraktowało magistra i licencjata pielęgniarstwa i położnictwa na równi z wykształceniem średnim.

Warto podkreślić zasadniczy fakt, że obywatelski projekt ustawy o wynagradzaniu w ochronie zdrowia pisała nie strona rządowa, lecz 9 związków zawodowych. Czyli także „panie w czepkach”. Dlaczego Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dopuścił do tak niesprawiedliwego potraktowania pielęgniarek i położnych? 

Teraz zobaczmy, w jaki sposób w projekcie ustawy podzielono fizjoterapeutów:

Wnioski: - W przypadku zawodu fizjoterapeuty mamy licencjata. - W przypadku zawodu fizjoterapeuty mamy także magistra.
Pytania do autorów projektu ustawy:

• Dlaczego w przypadku zawodu fizjoterapeuty mamy licencjata, natomiast w przypadku pielęgniarki i położnej - nie? Czytaj dalej...

Część druga

Część trzecia

Mariusz Mielcarek 

Tak agitowały za wyżej cytowanymi rowiązaniami związkowe panie w czepkach:

27 stycznia 2017 roku - Działalność pań w czepkach powala z nóg! Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych agituje za rozwiązaniem deprecjonującym tytuły magistra oraz licencjata, które posiadają pielęgniarki i położne! Artykuł z wydania styczniowego branżowego pisma o nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy.

To stanowisko izbowych pań w czepkach, po 9 miesiącach od publikacji projektu ustawy:

14 lipca 2017 - Od miesięcy redakcja portalu samotnie krytykowała projekt ustawy o wynagrodzeniach autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. "Osądzano nas od czci i wiary"! Zarzucano jątrzenie... Teraz po 9 miesiącach głos zabierają panie w czepkach z izby pielęgniarek.

Zobacz więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych


 

3 lipca 2017 - Pierwsze pismo redakcji portalu pielęgniarek i położnych do wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek- Żelazko.

4 lipca 2017 Drugie pismo redakcji portalu pielęgniarek i położnych do wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek- Żelazko.

5 lipca 2017 Trzecie pismo redakcji portalu pielęgniarek i położnych do wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek- Żelazko.

Zobacz także:

Deprecjacja zawodu pielęgniarki w nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych.

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.07.18 11:36:18 ~wiola

Nie ma co się nakręcać , wiadomo że odrzucą tą ustawę.

#2  2017.07.18 11:40:21 ~mgr ze spe

Dziś sejm odrzuci obywatelski projekt, jutro prezydent podpisze rządowy projekt i będzie pozamiatane.

#3  2017.07.18 12:19:45 ~do 2

Dziś nie ma czytania.

#4  2017.07.18 17:33:20 ~Do #3

Autor pisze "Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu sejmu odbędzie się pierwsze czytanie związkowego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia". Posiedzenie Sejmu trwa 3 dni, czytanie ustawy przewidziano na jutro.

#5  2017.07.18 17:49:27 ~2 cd

Do 4-Wiem, dziś nie ma czytania. Jest jutro.

#6  2017.07.20 03:58:26 ~Do #5

Http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/CE3C98A63CC371E1C12581630008A51D/%24File/46_b_ksiazka.pdf Czytaj od str. 254 --- głosowanie w czwartek

Dodaj komentarz