Wiceministrowi zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko (pielęgniarka) wczoraj w sejmie nie przeszło przez gardło konkretne potwierdzenie: "tak podwyżki dla pielęgniarek i położnych zapisane w ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych zostaną sfinansowane z dodatków brutto brutto". Podparła się się mało czytelnym cytatem z ustawy...

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.


Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 19 lipca 2017 roku: 

Poseł Ewa Kołodziej:

(...) Czy prawdą jest, że rząd PiS-u nie chce dać pieniędzy na prawdziwe podwyżki w ochronie zdrowia i dlatego udaje Greka? Czy prawdą jest, że po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2017 r. rządowej propozycji ustawy o najniższym wynagrodzeniu dyrektorzy placówek w pierwszej kolejności są zobligowani z pieniędzy zagwarantowanych w budżetach tychże placówek na podwyżki dla pielęgniarek i położnych 4 razy 400 brutto brutto wypłacać zobowiązania z rządowej ustawy, a dopiero w drugiej kolejności, jak zostanie środków finansowych (Dzwonek), na dodatek ministra Zembali 4 razy 400 brutto brutto? (...)

W związku z brakiem odpowiedzi pani wiceminister na powyżej zadane pytanie, posłanka ponownie zadaje pytanie (przypis: redakcja portalu):

Poseł Ewa Kołodziej:

Pani Marszałek! Pani Minister! Bardzo krótko. Czy prawdą jest, że rząd PiS swoją rządową ustawę realizuje poprzez podwyżki z pieniędzy prof. Zembali? To krótko. A długo? Jeśli pani dalej nie rozumie, czy prawdą jest, iż po wejściu w życie z dniem 1 lipca ustawy o najniższym wynagrodzeniu dyrektorzy placówek w pierwszej kolejności są zmuszani, by z pieniędzy zagwarantowanych we własnych budżetach na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, na 4 razy 400 zł brutto, wypłacać zobowiązania z waszej rządowej ustawy, a dopiero w drugiej kolejności, jak zostaną środki finansowe, mogą wypłacać dodatek pielęgniarkom i położnym. Czy to jest takie trudne pytanie? Bardzo proszę wprost odpowiedzieć. Dziękuję pięknie. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Pani poseł, jeżeli tak trudno zrozumieć moją wypowiedź, to przeczytam zapis ustawy, którą uchwalił Sejm. Ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższania zasadniczego wynagrodzenia osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych. To jest odpowiedź na pani pytanie.

źródło: stenogram z posiedzenia sejmu

Wybrał Mariusz Mielcarek