Akcja [email protected] - pielęgniarki i położne piszą do związków pip: Żądamy strajku oraz pozwu zbiorowego, a także postępowania przed sądem zawodowym wobec wiceministra zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko!

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.


Poniżej publikuję propozycję okładki najbliższego wydania branżowego miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Wyraź swoja opinię. Proszę o sugestie.

Mariusz Mielcarek 


Poniżej publikuję propozycję treśći listu do OZZPiP. Można ją oczywiście modyfikować według własnego uznania. Powyższą korepondencję należy wysyłać pod adres:  [email protected]
 
Koordynacja akcji: [email protected]
 
Mariusz Mielcarek

 
Polskie Pielęgniarki i Położne                                                                             21. 07. 2017 r. 
 
Do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca 
Krystyna Ptok
 
 
W związku z podpisaniem przez prezydenta ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, żądamy od naszych reprezentantów jakimi są OZZPiP radykalnych działań. Nie będzie zgody na jawne łamanie naszych Praw Konstytucyjnych oraz Prawa Kodeksu Pracy.
 
Nie interesują nas półśrodki!
 
Podpisana przez prezydenta ustawa oraz obywatelski (związkowy) projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia dyskryminują pielęgniarki i położne w tak ewidentny sposób, że żądamy:
 
Strajku (niezależnie w jakiej formie) oraz pozwu zbiorowego. 
 
UZASADNIENIE!
 
Jak można było dopuścić, aby pielęgniarka z tytułam magistera czy licencjata byli w grupie 9  tak jak opiekun medyczny!
 
Jak można było dopuścić aby pielęgniarka czy położna z 25 stażem pracy nie miała gwarancji, że posiadanie specjalizacja wystarczy na każdym stanowisku pracy, aby mieć współczynnik 0.73!
 
Jak można było dopuścić, do braku tytułu starsza pielęgniarka, a w przypadku innych zawodów staż pracy jest powiązany z wysokością wynagrodzenia zasadniczego!
 
Żądamy postępowania przed sądem zawodowym wobec wiceministra zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko, gdyż dopuściła się zachowania wysoce nieetycznego wobec swojego zawodu!
 
Szanowne Panie prosimy o godne reprezentowanie naszych interesów, gdyż to nasze składki finansują ten związek.
 
Koniec cierpliwości! Tym listem chcemy jasno powiedzieć DOŚĆ!
 
Mniemamy, że szybko zabiorą Państwo głos w powyższych sprawach. 
 
Z poszanowaniem
Polskie Pielęgniarki i Położne
 

 
P.S. jest to propozycja treść listu do OZZPiP. Można ją oczywiście modyfikować według własnego uznania. Powyższą korespondencję należy wysyłać pod adres:  [email protected]
 
Koordynacja akcji: [email protected]
 

Zobacz także:

20 lipca 2017 roku - Prawo i sprawiedliwość dla pielęgniarek. Prezydent w dniu 19 lipca podpisał ustawę o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która deprecjonuje zawody pielęgniarki i położnej wobec innych zawodów medycznych. Ponad 90 komentarzy!

Czyli podział pielęgniarek i położnych pozostaje taki jak opublikowaliśmy w bieżącym numerze miesięcznika branżowego - Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. 

Tylko w miesięczniku branżowym pielęgniarek i położnych (nakład 30 tysięcy egzemplarzy) - zobacz pełny tekst ustawy autorstwa ministra Radziwiłła o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. W gazecie znajdziesz wiele informacji związanych z tym nowym aktem prawnym regulującym wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych. 

Mariusz Mielcarek 

                                Powiększ aby przeczytać tą stronę gazety

                                   Zobacz inne artykuły w tym numerze gazety