Posłowie zadają ministrowi zdrowia 7 pytań w zakresie "współczynników", które będą mieć przyznane pielęgniarki i położne, pod rządami nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

PETYCJA

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

Prezydent RP,

Premier RP,

Minister Zdrowia,

Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP

W Dzienniku Ustaw ogłoszono Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy zapisano:

Zgodnie z projektem ustawy wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy będzie uzależniona od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie na poziomie wyższym, średnim, posiadanie specjalizacji). Rozwiązanie takie wiąże więc de facto najniższe wynagrodzenie w danej grupie z zakresem obowiązków, które wykonywane są na określonym stanowisku”.

Natomiast w ustawie ogłoszonej w dniu 1 sierpnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473) zrównano najniższe wynagrodzenie zasadnicze:

1. pielęgniarki,

2. pielęgniarki z tytułem licencjata,

3. pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa,

4. opiekuna medycznego.

Wobec powyższego podstawowe założenie ustawy...

Zobacz całą treść petycji 

Zapraszamy do podpisywania petycji tutaj.

Mariusz Mielcarek 


Interpelacja w sprawie stawek

dotyczących wynagrodzenia pielęgniarek
 

Szanowny Panie Ministrze,
w dniu 8 czerwca Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która ma na celu podniesienie wynagrodzeń tych pracowników medycznych, którzy zarabiają najmniej w poszczególnych grupach zawodowych. Jest to ustawa, która reguluje grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanych stanowiskach. 

Ww. ustawa zakłada wprowadzenie osobnego wynagrodzenia minimalnego dla osób wykonujących zawody medyczne i jednocześnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podmiotach leczniczych. W ustawie zdefiniowano tzw. „najniższe wynagrodzenie zasadnicze”. Zgodnie z art. 3 nowelizacji, ma ono stanowić iloczyn współczynnika pracy oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Współczynnik pracy będzie przyporządkowany dla każdej z 10 grup zawodowych, przy których wyodrębnieniu kierowano się kryterium wykonywanego zawodu, a także uzyskanych przez pracowników kwalifikacji. Cały proces ma zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Ustawa ta, wywołała ogromne emocje i wielkie zaniepokojenie, szczególnie w środowisku pielęgniarek. Jak wiadomo, w ciągu 10-15 lat zdecydowana większość pielęgniarek, które dzisiaj posiadają kwalifikacje, odejdzie z rynku pracy, ze względu na osiągnięty wiek emerytalny. W świetle zaproponowanych zmian związanych ze stopniowym wprowadzaniem podwyżek, wiele z nich nie będzie miało możliwości z nich skorzystać. Poczucie niesprawiedliwości budzi również niejasna klasyfikacja wykształcenia. Pielęgniarki, które dzisiaj mają 45, 50, 60 lat kończyły licea medyczne. W większości są to osoby, które zdobyły licencjat, często ponosząc wysokie koszty wykształcenia.

Jak można przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Zdrowia (z dnia
22.06.2016 r.) podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które
odbyło się 21 czerwca 2016 r., minister Konstanty Radziwiłł przedstawił propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia. Zostały one oparte na analizach danych o zarobkach, zebranych przez resort z ponad 2,5 tysiąca podmiotów leczniczych. Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń tych pracowników, których zarobki od lat kształtują się na zbyt niskim poziomie, a w perspektywie długofalowej – zapewnienie pacjentom właściwej opieki medycznej.

Jednak, jak wynika z dostępnych analiz, średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego (w ciągu najbliższego 2,5 roku) dla pielęgniarek i położnych w grupie 8 - "pielęgniarka i położna ze specjalizacją” jest przewidziany w wysokości 268 zł brutto, a średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych w grupie 9 - "pielęgniarka i położna bez specjalizacji” jest przewidziany w wysokości 127 zł brutto. Są to kwoty, które z całą pewnąścią nie spowodują uatrakcyjnienia wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce.

Szereg wątpliwości i niejasności budzi również zawarty w ustawie sposób zaszeregowania zawodu pielęgniarki i położnej, a szczególnie pielęgniarek/położnych legitymujących się wykształceniem wyższym licencjackim, które w ustawie nie jest traktowane jako wykształcenie wyższe.

Jak podnoszą pracownicy podmiotów leczniczych oraz organizacje związkowe, proponowane rozwiązania w żadnej mierze nie realizują postulatu dochodzenia do godziwego poziomu wynagrodzeń w służbie zdrowia, jak również nie spełniają głównego celu, jakim powinno być z jednej strony stopniowe zmniejszanie dysproporcji płacowej pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi, z drugiej - systemowe zwiększanie płac dla wszystkich pracowników. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim i specjalizacją?
  2. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim bez specjalizacji?
  3. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym licencjackim i specjalizacją?
  4. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym licencjackim bez specjalizacji?
  5. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem średnim i specjalizacją?
  6. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem średnim bez specjalizacji?
  7. O ile wzrośnie wynagrodzenie każdej grupy zaszeregowania na przestrzeni najbliższych 5 lat (w rozbiciu rocznym)?

Z poważaniem

Marek Sowa
Monika Rosa
Marek Ruciński
Katarzyna Lubnauer
Posłowie na sejm RP 

Zobacz także:

Deprecjacja zawodu pielęgniarki w nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych.


Zobacz także:

22 lipca 2017 - Akcja [email protected] - pielęgniarki i położne piszą do związków pip: Żądamy strajku oraz pozwu zbiorowego, a także postępowania przed sądem zawodowym wobec wiceministra zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko! Ponad 70 komentarzy!

20 lipca 2017 roku - Prawo i sprawiedliwość dla pielęgniarek. Prezydent w dniu 19 lipca podpisał ustawę o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która deprecjonuje zawody pielęgniarki i położnej wobec innych zawodów medycznych. Ponad 120 komentarzy!

Czyli podział pielęgniarek i położnych pozostaje taki jak opublikowaliśmy w bieżącym numerze miesięcznika branżowego - Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. 

Tylko w miesięczniku branżowym pielęgniarek i położnych (nakład 30 tysięcy egzemplarzy) - zobacz pełny tekst ustawy autorstwa ministra Radziwiłła o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. W gazecie znajdziesz wiele informacji związanych z tym nowym aktem prawnym regulującym wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych. 

Mariusz Mielcarek 

                                Powiększ aby przeczytać tą stronę gazety

                                   Zobacz inne artykuły w tym numerze gazety

Komentarze użytkowników

#1  2017.08.03 18:54:06 ~maja

A zegar tyka. . . :)

#2  2017.08.03 20:06:41 ~kontraktow

Mają najlepiej z dodatkiem ,bo teraz mają 1200 zł ,a za chwilę 1600 zł

#3  2017.08.03 20:45:41 ~Do #2

Co chciałaś nam powiedzieć ?

#4  2017.08.04 00:29:32 ~piel. z mg

Do 2 Proszę o ścisłość, na razie 800 zł brutto, brutto tj. 448 zł (zapraszam do pracy za 2350 na rękę z wyżej wymienionym dodatkiem, siedmioma nocami , dwoma niedzielami , jedną sobotą , moją odpowiedzialnością i umiejętnościami ) w obliczu obecnej ustawy nic nie wiadomo. Jestem pewna ,że zmienię pracę lub wyjadę.

#5  2017.08.04 01:33:11 ~piel

Do 4 Dziewczyno jak jesteś jeszcze młoda to zmień, życie przed tobą, nie siedź w tym bagnie lepiej nie będzie tylko coraz gorzej, mniej ludzi obowiązków coraz więcej, dyrekcja nie widzi ILU LEKARZY siedzi w gabinecie tylko patrzy ile pielęgniarek w oddziale czy przypadkiem nie siadła któraś żeby wypić herbatę, bo może ma za mało pracy, trzeba ją jeszcze przesunąć na inny oddział, to tam się przyda, NIE ZASTANAWIAJ SIĘ ZMIEŃ TU NIGDY NIE BYŁO DOBRZE A BĘDZIE JESZCZE GORZEJ

#6  2017.08.04 09:51:25 ~Żeby każdy

Stanowisko - współczynnik Pielęgniarka - 0,64 Starsza pielęgniarka - 0,64 Specjalista pielęgniarstwa - 0,73 Młodszy asystent/Asystent/Starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa - 1,05

#7  2017.08.04 10:54:59 ~piel

Skąd u was ten asystent, za czasów gierkowskich asystentka to ta pani z paskami na czeku pionowymi lub bodajże cienkim jeszcze nie dyplomowana

#8  2017.08.04 12:07:04 ~Do #7

Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami - Asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa - wymagania :- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia , staż pracy 3 lata. "Za czasów gierkowskich asystentka to ta pani z paskami na czeku pionowymi" - były to panie, które ukończyły zawodową szkołę medyczną po szkole podstawowej. Tyle tylko, że dawna asystentka to zawód a obecna to stanowiska - to nie to samo.

#9  2017.08.04 12:14:38 [email protected]&*

Takiego dziadostwa jak pracuję 38 lat to jeszcze nie było! Chyba z palcem w dupie dopracuję? A jak nie , to też żadna strata. Widzę, że i tak już nic lepszego nas nie będzie czekać, tylko gorzej! Ręce opadają, czekam, żeby to wszystko pierdykło, żeby dostali po nosie i po wszystkim innym! Tego chcę doczekać!

#10  2017.08.04 13:24:31 ~ewa

Ja też mam cichą nadzieję że w końcu to wszystko rypnie!

#11  2017.08.04 15:36:45 ~piel

Do 8 ten asystent to chyba twór szpitali powiatowych spotkałam asystentki w Ostrołęce w większych miastach to albo piel, starsza, lic, mgr albo specjalistka

#12  2017.08.04 15:49:17 ~Do #11

Młodszy asystent, asystent, starszy asystent to stanowiska, na których wymagane jest wykształcenie magisterskie. Dopiero z tego rozporządzenia wywnioskowałam komu taki asystent ma pomagać - jest asystentem Naczelnej. Podejrzewam, że poniżej szpitali wojewódzkich stanowiska te nie występują. Szpital w Ostrołęce jest prawdopodobnie szpitalem wojewódzkim. Podobny status zachowały szpitale w pozostałych miastach, które w wyniku reformy administracyjnej przestały być miastami wojewódzkimi. Analogiczne stanowiska są w przemyśle - asystent dyrektora czy prezesa.

#13  2017.08.04 16:37:40 ~do 9

Ja też

#14  2017.08.04 18:32:29 ~do 12

Młodszym asystentem jest lekarz bez specjalizacji i mgr, jeśli zdobędą specjalizację zostają starszymi asystentami oddziału czy pracowni. podlegają kierownikowi lub odynatorowi. U pielęgniarek powinno być tak samo- wykształcenie średnie- pielęgniarka, wyższe- młodszy asystent, wyższe ze specjalizację starszy asystent. I tyle. Panie bez studiów miały dużo lat na zrobienie pomostówki.

#15  2017.08.04 19:48:08 ~Do #14

Wpis #12 oparty jest o obowiązujące akty prawne , Twój to niestety tylko "pobożne życzenia". A poza tym stanowisk pielęgniarskich jest o wiele więcej. Piszesz"Panie bez studiów miały dużo lat na zrobienie pomostówki", masz rację . Panie mgr też miały czas na specjalizację.

#16  2017.08.04 22:32:37 ~a_

A tu dalej licytacja na wyksztalcenie! Nic jeszcze nie dotarlo! Mozecie sie licytowac do konca swiata i o jeden dzien dluzej-tylko co to zmienia? NIC , Musimy zawalczyc o lepsza /lzejsza/ prace i godziwa place. TYLKO O TO!

#17  2017.08.05 01:21:02 ~DO A

I masz rację te asystentki czy jak im tam wyimaginowały sobie już te podwyżki podpisujcie lepiej petycje i do strajku bo inaczej nici z pieniędzy obudźcie się w końcu tępole jedne

#18  2017.08.05 10:14:33 ~Do #17

Masz rację - te wszystkie magistry, licencjatki i inne specjalistki to "tępole jedne". My po LM i bez żadnych niepotrzebnych kursów to przyszłość polskiego pielęgniarstwa. Do strajku.

#19  2017.08.05 19:09:45 ~Do 18

Jak tak można pisać o pielęgniarkach "tępole jedne" - wstyd.

#20  2017.08.05 19:44:22 ~Do #19

Zły adres - to trochę tylko stylizowany cytat z wpisu #17. A że wstyd, rzekłabym więcej - głupota niczym nieograniczona autora (rki).

#21  2017.08.05 19:54:02 ~Do 20

Jeżeli tak nie myślisz, to przepraszam za uwagę. Niedoczytałam.

#22  2017.08.17 18:32:33 ~Dorota

Co za debile redaguja ten portal? Jest niejasny,nieczytelny,nic nie można znależc ,wszystko w kółko to samo!

#23  2017.08.29 17:07:12 ~Bodzia

Nie ma potrzeby strajkować, wystarczy aby każda koleżanka pielęgniarka pracowała na jednym etacie , wtedy się pokażą braki . SZANUJMY się koleżanki to i Nas zaczną poważnie traktować .

Dodaj komentarz