Posłowie zadają ministrowi zdrowia 7 pytań w zakresie "współczynników", które będą mieć przyznane pielęgniarki i położne, pod rządami nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

 


Interpelacja w sprawie stawek

dotyczących wynagrodzenia pielęgniarek
 

Szanowny Panie Ministrze,
w dniu 8 czerwca Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która ma na celu podniesienie wynagrodzeń tych pracowników medycznych, którzy zarabiają najmniej w poszczególnych grupach zawodowych. Jest to ustawa, która reguluje grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanych stanowiskach. 

Ww. ustawa zakłada wprowadzenie osobnego wynagrodzenia minimalnego dla osób wykonujących zawody medyczne i jednocześnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podmiotach leczniczych. W ustawie zdefiniowano tzw. „najniższe wynagrodzenie zasadnicze”. Zgodnie z art. 3 nowelizacji, ma ono stanowić iloczyn współczynnika pracy oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Współczynnik pracy będzie przyporządkowany dla każdej z 10 grup zawodowych, przy których wyodrębnieniu kierowano się kryterium wykonywanego zawodu, a także uzyskanych przez pracowników kwalifikacji. Cały proces ma zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Ustawa ta, wywołała ogromne emocje i wielkie zaniepokojenie, szczególnie w środowisku pielęgniarek. Jak wiadomo, w ciągu 10-15 lat zdecydowana większość pielęgniarek, które dzisiaj posiadają kwalifikacje, odejdzie z rynku pracy, ze względu na osiągnięty wiek emerytalny. W świetle zaproponowanych zmian związanych ze stopniowym wprowadzaniem podwyżek, wiele z nich nie będzie miało możliwości z nich skorzystać. Poczucie niesprawiedliwości budzi również niejasna klasyfikacja wykształcenia. Pielęgniarki, które dzisiaj mają 45, 50, 60 lat kończyły licea medyczne. W większości są to osoby, które zdobyły licencjat, często ponosząc wysokie koszty wykształcenia.

Jak można przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Zdrowia (z dnia
22.06.2016 r.) podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które
odbyło się 21 czerwca 2016 r., minister Konstanty Radziwiłł przedstawił propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia. Zostały one oparte na analizach danych o zarobkach, zebranych przez resort z ponad 2,5 tysiąca podmiotów leczniczych. Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń tych pracowników, których zarobki od lat kształtują się na zbyt niskim poziomie, a w perspektywie długofalowej – zapewnienie pacjentom właściwej opieki medycznej.

Jednak, jak wynika z dostępnych analiz, średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego (w ciągu najbliższego 2,5 roku) dla pielęgniarek i położnych w grupie 8 – "pielęgniarka i położna ze specjalizacją” jest przewidziany w wysokości 268 zł brutto, a średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych w grupie 9 – "pielęgniarka i położna bez specjalizacji” jest przewidziany w wysokości 127 zł brutto. Są to kwoty, które z całą pewnąścią nie spowodują uatrakcyjnienia wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce.

Szereg wątpliwości i niejasności budzi również zawarty w ustawie sposób zaszeregowania zawodu pielęgniarki i położnej, a szczególnie pielęgniarek/położnych legitymujących się wykształceniem wyższym licencjackim, które w ustawie nie jest traktowane jako wykształcenie wyższe.

Jak podnoszą pracownicy podmiotów leczniczych oraz organizacje związkowe, proponowane rozwiązania w żadnej mierze nie realizują postulatu dochodzenia do godziwego poziomu wynagrodzeń w służbie zdrowia, jak również nie spełniają głównego celu, jakim powinno być z jednej strony stopniowe zmniejszanie dysproporcji płacowej pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi, z drugiej – systemowe zwiększanie płac dla wszystkich pracowników. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim i specjalizacją?
  2. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim bez specjalizacji?
  3. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym licencjackim i specjalizacją?
  4. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym licencjackim bez specjalizacji?
  5. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem średnim i specjalizacją?
  6. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem średnim bez specjalizacji?
  7. O ile wzrośnie wynagrodzenie każdej grupy zaszeregowania na przestrzeni najbliższych 5 lat (w rozbiciu rocznym)?

Z poważaniem

Marek Sowa
Monika Rosa
Marek Ruciński
Katarzyna Lubnauer
Posłowie na sejm RP 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7913 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izba pielęgniarek wydała pieniądze na relikwiarz i pielgrzymki.

1 min czytania
Izba pielęgniarek – sprawozdanie z działalności W maju 2023 roku odbył się krajowy zjazd izby pielęgniarek i położnych. W materiałach zjazdowych opublikowano…
AktualnościPielęgniarki w liczbach.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Wzrasta liczba pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

1 min czytania
Ponad 193 tys. pielęgniarek specjalistek czynnych zawodowo Według danych prezentowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w 2022 roku ponad 193 tys. pielęgniarek i…
Aktualności

Jak dbać o skórę problematyczną z niedoskonałościami?

2 min czytania
Wiele osób ma kompleksy z powodu stanu swojej skóry. Naprawdę jest niewiele kobiet czy mężczyzn, którzy mogą pochwalić się piękną i zdrowo…
Komentarze