Posłowie zadają ministrowi zdrowia 7 pytań w zakresie "współczynników", które będą mieć przyznane pielęgniarki i położne, pod rządami nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

 


Interpelacja w sprawie stawek

dotyczących wynagrodzenia pielęgniarek
 

Szanowny Panie Ministrze,
w dniu 8 czerwca Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która ma na celu podniesienie wynagrodzeń tych pracowników medycznych, którzy zarabiają najmniej w poszczególnych grupach zawodowych. Jest to ustawa, która reguluje grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanych stanowiskach. 

Ww. ustawa zakłada wprowadzenie osobnego wynagrodzenia minimalnego dla osób wykonujących zawody medyczne i jednocześnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podmiotach leczniczych. W ustawie zdefiniowano tzw. „najniższe wynagrodzenie zasadnicze”. Zgodnie z art. 3 nowelizacji, ma ono stanowić iloczyn współczynnika pracy oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Współczynnik pracy będzie przyporządkowany dla każdej z 10 grup zawodowych, przy których wyodrębnieniu kierowano się kryterium wykonywanego zawodu, a także uzyskanych przez pracowników kwalifikacji. Cały proces ma zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Ustawa ta, wywołała ogromne emocje i wielkie zaniepokojenie, szczególnie w środowisku pielęgniarek. Jak wiadomo, w ciągu 10-15 lat zdecydowana większość pielęgniarek, które dzisiaj posiadają kwalifikacje, odejdzie z rynku pracy, ze względu na osiągnięty wiek emerytalny. W świetle zaproponowanych zmian związanych ze stopniowym wprowadzaniem podwyżek, wiele z nich nie będzie miało możliwości z nich skorzystać. Poczucie niesprawiedliwości budzi również niejasna klasyfikacja wykształcenia. Pielęgniarki, które dzisiaj mają 45, 50, 60 lat kończyły licea medyczne. W większości są to osoby, które zdobyły licencjat, często ponosząc wysokie koszty wykształcenia.

Jak można przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Zdrowia (z dnia
22.06.2016 r.) podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które
odbyło się 21 czerwca 2016 r., minister Konstanty Radziwiłł przedstawił propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia. Zostały one oparte na analizach danych o zarobkach, zebranych przez resort z ponad 2,5 tysiąca podmiotów leczniczych. Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń tych pracowników, których zarobki od lat kształtują się na zbyt niskim poziomie, a w perspektywie długofalowej – zapewnienie pacjentom właściwej opieki medycznej.

Jednak, jak wynika z dostępnych analiz, średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego (w ciągu najbliższego 2,5 roku) dla pielęgniarek i położnych w grupie 8 – "pielęgniarka i położna ze specjalizacją” jest przewidziany w wysokości 268 zł brutto, a średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych w grupie 9 – "pielęgniarka i położna bez specjalizacji” jest przewidziany w wysokości 127 zł brutto. Są to kwoty, które z całą pewnąścią nie spowodują uatrakcyjnienia wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce.

Szereg wątpliwości i niejasności budzi również zawarty w ustawie sposób zaszeregowania zawodu pielęgniarki i położnej, a szczególnie pielęgniarek/położnych legitymujących się wykształceniem wyższym licencjackim, które w ustawie nie jest traktowane jako wykształcenie wyższe.

Jak podnoszą pracownicy podmiotów leczniczych oraz organizacje związkowe, proponowane rozwiązania w żadnej mierze nie realizują postulatu dochodzenia do godziwego poziomu wynagrodzeń w służbie zdrowia, jak również nie spełniają głównego celu, jakim powinno być z jednej strony stopniowe zmniejszanie dysproporcji płacowej pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi, z drugiej – systemowe zwiększanie płac dla wszystkich pracowników. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim i specjalizacją?
  2. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim bez specjalizacji?
  3. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym licencjackim i specjalizacją?
  4. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym licencjackim bez specjalizacji?
  5. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem średnim i specjalizacją?
  6. Jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem średnim bez specjalizacji?
  7. O ile wzrośnie wynagrodzenie każdej grupy zaszeregowania na przestrzeni najbliższych 5 lat (w rozbiciu rocznym)?

Z poważaniem

Marek Sowa
Monika Rosa
Marek Ruciński
Katarzyna Lubnauer
Posłowie na sejm RP 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7531 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pomoc finansowa na zakup mieszkania - około 67 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Zakład Karny zatrudni do pracy pielęgniarki. Oferowane:– emerytura po 25 latach służby,– nagrody uznaniowe i jubileuszowe,– pomoc finansowa…
Aktualności

Chlorofil – właściwości zdrowotne i zastosowanie 

4 min czytania
Chlorofil to ważny składnik roślin, odpowiadający za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy, a także za zielony kolor organizmów roślinnych. Spożywanie tego związku wraz…
AktualnościDodatki pielęgniarekNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Niewiarygodne - związek pielęgniarek za kompromisem w sprawie obniżenia współczynników pracy.

4 min czytania
Szpital zapowiada optymalizację współczynników pracy pielęgniarek i położnych Lubliniec 23.11.2022 rStarostwo PowiatoweRada Powiatu w Lublińcu W imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek…
Komentarze