PROŚBA! Nie czyń bliźniemu co tobie niemiłe. Protestując przeciwko deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej, poprzez zamieszczane komentarze w przedmiotowej kwestii, nie deprecjonujmy zawodu... opiekuna medycznego.

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

 

PETYCJA

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

Prezydent RP,

Premier RP,

Minister Zdrowia,

Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP

W Dzienniku Ustaw ogłoszono Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy zapisano:

Zgodnie z projektem ustawy wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy będzie uzależniona od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie na poziomie wyższym, średnim, posiadanie specjalizacji). Rozwiązanie takie wiąże więc de facto najniższe wynagrodzenie w danej grupie z zakresem obowiązków, które wykonywane są na określonym stanowisku”.

Natomiast w ustawie ogłoszonej w dniu 1 sierpnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473) zrównano najniższe wynagrodzenie zasadnicze:

1. pielęgniarki,

2. pielęgniarki z tytułem licencjata,

3. pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa,

4. opiekuna medycznego.

Wobec powyższego podstawowe założenie ustawy...

Zobacz całą treść petycji 

Zapraszamy do podpisywania petycji tutaj.

Jeżeli chcesz podpisać petycję, a nie chcesz, żeby twoje dane były widoczne, to możesz ODZNACZYĆ opcję: "Pokazuj użytkownikom mój podpis" i wtedy przy podpisie będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie", ale podpis zostanie zaliczony!

Mariusz Mielcarek 


Każda osoba, która elektroniczne podpisuje petycję na platforme petycje online.pl, może zamieścić komentarz.

Poniżej publikuję niektóre komentarze osób, które podpisały petycję:

Link do petycji 

ZOBACZ KOMENTARZE OSÓB, KTÓRE PODPISAŁY PETYCJĘ


6 sierpnia 2017 roku 

Szanowny Panie Redaktorze,

W nawiązaniu do artykułu „Zobacz dlaczego pielęgniarki i położne podpisują petycję w sprawie zrównania przez Radziwiłła wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i opiekuna medycznego.” opublikowanego na Państwa portalu w dniu 05.08.2017 przedstawiam stanowisko Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl odnośnie nieprawdziwych informacji zawartych w tym wpisie i proszę o opublikowanie go w całości na portalu pielegniarki.info.pl

1. Minimalne wynagrodzenie zaproponowane w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest w naszej opinii rażąco niskie i nie spowoduje zwiększenia atrakcyjności zawodów medycznych. Zgadzamy się z tym, że wynagrodzenie dla zawodu pielęgniarki, który wymaga obecnie kształcenia na poziomie akademickim, powinno być wyższe, aby zachęcić jak największą ilość osób do podjęcia pracy w tym zawodzie. Najniższe wynagrodzenie proponowane w ustawie powinno być znacząco wyższe niż pensja minimalna, jeśli ma to wpłynąć pozytywnie na zwiększenie ilości personelu medycznego.

2. Nie zgadzamy się jednak z promowaniem przez Państwa portal (wybranych przez Pana) krzywdzących i nieprawdziwych komentarzy dotyczących zawodu opiekuna medycznego. W obecnej sytuacji zawody medyczne powinny raczej współpracować tak by osiągnąć poprawę jakości opieki medycznej i warunków pracy, a nie promować oczernianie innych zawodów i rywalizacje o pozorne dobra.

W nawiązaniu do promowanych komentarzy pragnę sprostować parę nieprawdziwych informacji zamieszczonych na Państwa stronie:

  • „(...)opiekun medyczny po 2 letnim studium który praktycznie nie posiada żadnych obowiązków na oddziale(...)”

Nie jest to prawdą. Gdyby opiekun medyczny nie miał żadnych obowiązków, istnienie tego zawodu nie miałoby sensu. Zakres obowiązków opiekuna medycznego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. W grudniu 2013 Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wprowadziła katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki. Katalog ten nie jest jednak pełny (nie zawiera chociażby karmienia pacjenta) jednak świetnie obrazuje jakie obowiązki na oddziale ma opiekun medyczny. Wszystkie interpretacje prawne dotyczące zawodu opiekuna medycznego jakie są nam znane zawarliśmy w informatorze dotyczącym tego zawodu dostępnym bezpłatnie na naszej stronie.

  • „Natomiast opiekun medyczny rok szkoły i wystarczy żeby udawać pielęgniarkę i zarabiać tyle co ona. Bez większej odpowiedzialnosci i ponoszenia jakichkolwiek kosztów.”

Pragnę zwrócić uwagę, iż opiekun medyczny nie „udaje” pielęgniarki, nie jest też „tańszą wersją pielęgniarki” czy też „pół-pielegniarką” jak czasem można wyczytać na różnych forach. Zawód ten jest osobnym zawodem, którego kompetencje maja pozwolić na odciążenie pielęgniarek w wykonywaniu podstawowych czynności przy pacjencie. Kompetencje te nie są jednak na tyle szerokie by zastąpić pielęgniarkę, a zawody podobne do opiekuna medycznego można spotkać w wielu krajach. Proszę również zwrócić uwagę na samą nazwę, która nie zawiera żadnego słowa, które mogłoby spowodować iż pacjenci mogliby pomylić opiekuna medycznego z pielęgniarką, jak chociażby w przypadku asystentek pielęgniarskich, których powołanie jest jednym z tematów dyskusji w ramach Strategii na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Sama nazwa opiekun medyczny sugeruje raczej, że osoba ta wykonuje czynności opiekuńcze w środowiskach medycznych. Nie rozumiem też jakie „koszty” miałby ponosić opiekun medyczny i jaką „większą odpowiedzialność” opiekunowie medyczni mieliby mieć, jeśli mają określony zakres obowiązków i odpowiedzialność w zakresie realizowania tych czynności.

  • Nie po to studiowałam 5 lat zeby teraz mieć pensje jak opiekun po zwykłym kursie

„Zwykły kurs” to w przypadku opiekuna medycznego roczna szkoła policealna, która zakończona jest egzaminem państwowym. Tylko w przypadku zaliczenia egzaminu uczeń otrzymuje tytuł zawodowy opiekuna medycznego. Tak samo jak w przypadku edukacji pielęgniarek nie możemy pozwolić na brak szacunku dla wymaganej edukacji w przypadku opiekuna medycznego jak również wszelkich innych zawodów.

Mam nadzieję, że przytoczone komentarze są jedynie prywatnym zdaniem osób, które je zamieściły i w żaden sposób nie przedstawiają opinii Państwa redakcji na temat zawodu opiekuna medycznego. Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dostępnymi na naszej stronie, które dotyczą zawodu opiekuna medycznego (www.OpiekunMedyczny.com.pl).

Liczę na to, że poprzez opublikowanie powyższego stanowiska i sprostowania nieprawdziwych informacji włączą się Państwo w tworzenie zespołów opartych na wzajemnym szacunku i współpracy a nie na szerzeniu nieprawdziwych, krzywdzących informacji które negatywnie wpływają na relacje w zespole medycznym, jak również powodują brak szacunku dla osób wykonujących ważny, ciężki i niezwykle potrzebny zawód – pielęgniarek i opiekunów medycznych.

Dziękuję za zrozumienie.

Z wyrazami szacunku,
mgr Bartosz Mikołajczyk
Prezes Zarządu

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Bardzo dziękuję za powyższą korespondencję. Zdecydowanie podkreślam, że "przytoczone komentarze są jedynie prywatnym zdaniem osób, które je zamieściły i w żaden sposób nie przedstawiają opinii redakcji portalu na temat zawodu opiekuna medycznego". Mało tego, zasługują one na co najmniej słowa sprostowania! Dlatego zamieszczam Państwa tekst. 

Petycja w żaden sposób, nie jest przeciwko osobom wykonującym zawód medyczny - opiekuna medycznego! Wykonując zawód pielęgniarza współpracuję na co dzień z opiekunami medycznymi. Do głowy by mi nie przyszło pomniejszanie ich roli w opiece nad pacjentem.

Pozdrawiam i jestem otwarty na współpracę.

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

22 lipca 2017 - Akcja [email protected] - pielęgniarki i położne piszą do związków pip: Żądamy strajku oraz pozwu zbiorowego, a także postępowania przed sądem zawodowym wobec wiceministra zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko! Ponad 70 komentarzy!

20 lipca 2017 roku - Prawo i sprawiedliwość dla pielęgniarek. Prezydent w dniu 19 lipca podpisał ustawę o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która deprecjonuje zawody pielęgniarki i położnej wobec innych zawodów medycznych. Ponad 120 komentarzy!

Czyli podział pielęgniarek i położnych pozostaje taki jak opublikowaliśmy w bieżącym numerze miesięcznika branżowego - Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. 

Tylko w miesięczniku branżowym pielęgniarek i położnych (nakład 30 tysięcy egzemplarzy) - zobacz pełny tekst ustawy autorstwa ministra Radziwiłła o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. W gazecie znajdziesz wiele informacji związanych z tym nowym aktem prawnym regulującym wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych. 

Mariusz Mielcarek 

                                Powiększ aby przeczytać tą stronę gazety

                                   Zobacz inne artykuły w tym numerze gazety