PROŚBA! Nie czyń bliźniemu co tobie niemiłe. Protestując przeciwko deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej, poprzez zamieszczane komentarze w przedmiotowej kwestii, nie deprecjonujmy zawodu... opiekuna medycznego.

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

 

PETYCJA

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

Prezydent RP,

Premier RP,

Minister Zdrowia,

Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP

W Dzienniku Ustaw ogłoszono Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy zapisano:

Zgodnie z projektem ustawy wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy będzie uzależniona od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie na poziomie wyższym, średnim, posiadanie specjalizacji). Rozwiązanie takie wiąże więc de facto najniższe wynagrodzenie w danej grupie z zakresem obowiązków, które wykonywane są na określonym stanowisku”.

Natomiast w ustawie ogłoszonej w dniu 1 sierpnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473) zrównano najniższe wynagrodzenie zasadnicze:

1. pielęgniarki,

2. pielęgniarki z tytułem licencjata,

3. pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa,

4. opiekuna medycznego.

Wobec powyższego podstawowe założenie ustawy...

Zobacz całą treść petycji 

Zapraszamy do podpisywania petycji tutaj.

Jeżeli chcesz podpisać petycję, a nie chcesz, żeby twoje dane były widoczne, to możesz ODZNACZYĆ opcję: "Pokazuj użytkownikom mój podpis" i wtedy przy podpisie będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie", ale podpis zostanie zaliczony!

Mariusz Mielcarek 


Każda osoba, która elektroniczne podpisuje petycję na platforme petycje online.pl, może zamieścić komentarz.

Poniżej publikuję niektóre komentarze osób, które podpisały petycję:

Link do petycji 

ZOBACZ KOMENTARZE OSÓB, KTÓRE PODPISAŁY PETYCJĘ


6 sierpnia 2017 roku 

Szanowny Panie Redaktorze,

W nawiązaniu do artykułu „Zobacz dlaczego pielęgniarki i położne podpisują petycję w sprawie zrównania przez Radziwiłła wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i opiekuna medycznego.” opublikowanego na Państwa portalu w dniu 05.08.2017 przedstawiam stanowisko Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl odnośnie nieprawdziwych informacji zawartych w tym wpisie i proszę o opublikowanie go w całości na portalu pielegniarki.info.pl

1. Minimalne wynagrodzenie zaproponowane w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest w naszej opinii rażąco niskie i nie spowoduje zwiększenia atrakcyjności zawodów medycznych. Zgadzamy się z tym, że wynagrodzenie dla zawodu pielęgniarki, który wymaga obecnie kształcenia na poziomie akademickim, powinno być wyższe, aby zachęcić jak największą ilość osób do podjęcia pracy w tym zawodzie. Najniższe wynagrodzenie proponowane w ustawie powinno być znacząco wyższe niż pensja minimalna, jeśli ma to wpłynąć pozytywnie na zwiększenie ilości personelu medycznego.

2. Nie zgadzamy się jednak z promowaniem przez Państwa portal (wybranych przez Pana) krzywdzących i nieprawdziwych komentarzy dotyczących zawodu opiekuna medycznego. W obecnej sytuacji zawody medyczne powinny raczej współpracować tak by osiągnąć poprawę jakości opieki medycznej i warunków pracy, a nie promować oczernianie innych zawodów i rywalizacje o pozorne dobra.

W nawiązaniu do promowanych komentarzy pragnę sprostować parę nieprawdziwych informacji zamieszczonych na Państwa stronie:

  • „(...)opiekun medyczny po 2 letnim studium który praktycznie nie posiada żadnych obowiązków na oddziale(...)”

Nie jest to prawdą. Gdyby opiekun medyczny nie miał żadnych obowiązków, istnienie tego zawodu nie miałoby sensu. Zakres obowiązków opiekuna medycznego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. W grudniu 2013 Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wprowadziła katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki. Katalog ten nie jest jednak pełny (nie zawiera chociażby karmienia pacjenta) jednak świetnie obrazuje jakie obowiązki na oddziale ma opiekun medyczny. Wszystkie interpretacje prawne dotyczące zawodu opiekuna medycznego jakie są nam znane zawarliśmy w informatorze dotyczącym tego zawodu dostępnym bezpłatnie na naszej stronie.

  • „Natomiast opiekun medyczny rok szkoły i wystarczy żeby udawać pielęgniarkę i zarabiać tyle co ona. Bez większej odpowiedzialnosci i ponoszenia jakichkolwiek kosztów.”

Pragnę zwrócić uwagę, iż opiekun medyczny nie „udaje” pielęgniarki, nie jest też „tańszą wersją pielęgniarki” czy też „pół-pielegniarką” jak czasem można wyczytać na różnych forach. Zawód ten jest osobnym zawodem, którego kompetencje maja pozwolić na odciążenie pielęgniarek w wykonywaniu podstawowych czynności przy pacjencie. Kompetencje te nie są jednak na tyle szerokie by zastąpić pielęgniarkę, a zawody podobne do opiekuna medycznego można spotkać w wielu krajach. Proszę również zwrócić uwagę na samą nazwę, która nie zawiera żadnego słowa, które mogłoby spowodować iż pacjenci mogliby pomylić opiekuna medycznego z pielęgniarką, jak chociażby w przypadku asystentek pielęgniarskich, których powołanie jest jednym z tematów dyskusji w ramach Strategii na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Sama nazwa opiekun medyczny sugeruje raczej, że osoba ta wykonuje czynności opiekuńcze w środowiskach medycznych. Nie rozumiem też jakie „koszty” miałby ponosić opiekun medyczny i jaką „większą odpowiedzialność” opiekunowie medyczni mieliby mieć, jeśli mają określony zakres obowiązków i odpowiedzialność w zakresie realizowania tych czynności.

  • Nie po to studiowałam 5 lat zeby teraz mieć pensje jak opiekun po zwykłym kursie

„Zwykły kurs” to w przypadku opiekuna medycznego roczna szkoła policealna, która zakończona jest egzaminem państwowym. Tylko w przypadku zaliczenia egzaminu uczeń otrzymuje tytuł zawodowy opiekuna medycznego. Tak samo jak w przypadku edukacji pielęgniarek nie możemy pozwolić na brak szacunku dla wymaganej edukacji w przypadku opiekuna medycznego jak również wszelkich innych zawodów.

Mam nadzieję, że przytoczone komentarze są jedynie prywatnym zdaniem osób, które je zamieściły i w żaden sposób nie przedstawiają opinii Państwa redakcji na temat zawodu opiekuna medycznego. Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dostępnymi na naszej stronie, które dotyczą zawodu opiekuna medycznego (www.OpiekunMedyczny.com.pl).

Liczę na to, że poprzez opublikowanie powyższego stanowiska i sprostowania nieprawdziwych informacji włączą się Państwo w tworzenie zespołów opartych na wzajemnym szacunku i współpracy a nie na szerzeniu nieprawdziwych, krzywdzących informacji które negatywnie wpływają na relacje w zespole medycznym, jak również powodują brak szacunku dla osób wykonujących ważny, ciężki i niezwykle potrzebny zawód – pielęgniarek i opiekunów medycznych.

Dziękuję za zrozumienie.

Z wyrazami szacunku,
mgr Bartosz Mikołajczyk
Prezes Zarządu

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Bardzo dziękuję za powyższą korespondencję. Zdecydowanie podkreślam, że "przytoczone komentarze są jedynie prywatnym zdaniem osób, które je zamieściły i w żaden sposób nie przedstawiają opinii redakcji portalu na temat zawodu opiekuna medycznego". Mało tego, zasługują one na co najmniej słowa sprostowania! Dlatego zamieszczam Państwa tekst. 

Petycja w żaden sposób, nie jest przeciwko osobom wykonującym zawód medyczny - opiekuna medycznego! Wykonując zawód pielęgniarza współpracuję na co dzień z opiekunami medycznymi. Do głowy by mi nie przyszło pomniejszanie ich roli w opiece nad pacjentem.

Pozdrawiam i jestem otwarty na współpracę.

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

22 lipca 2017 - Akcja [email protected] - pielęgniarki i położne piszą do związków pip: Żądamy strajku oraz pozwu zbiorowego, a także postępowania przed sądem zawodowym wobec wiceministra zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko! Ponad 70 komentarzy!

20 lipca 2017 roku - Prawo i sprawiedliwość dla pielęgniarek. Prezydent w dniu 19 lipca podpisał ustawę o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która deprecjonuje zawody pielęgniarki i położnej wobec innych zawodów medycznych. Ponad 120 komentarzy!

Czyli podział pielęgniarek i położnych pozostaje taki jak opublikowaliśmy w bieżącym numerze miesięcznika branżowego - Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. 

Tylko w miesięczniku branżowym pielęgniarek i położnych (nakład 30 tysięcy egzemplarzy) - zobacz pełny tekst ustawy autorstwa ministra Radziwiłła o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. W gazecie znajdziesz wiele informacji związanych z tym nowym aktem prawnym regulującym wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych. 

Mariusz Mielcarek 

                                Powiększ aby przeczytać tą stronę gazety

                                   Zobacz inne artykuły w tym numerze gazety

Komentarze użytkowników

#1  2017.08.06 12:20:18 ~Opiekun

Chyba niektóre panie pielegniarki zapomniały co to szacunek - oczekują go od innych nie szanując siebie nawzajem - .to taki niepokojący trend "jestem pielęgniarką i rządam szacunku, należy mi się bo. " - pytam czy to jest jakiś przymus z "urzędu". Najpierw pokaż kim jesteś a szacunek sam się pojawi. Miłego dnia koleżanki

#2  2017.08.06 12:28:41 ~ja

Opiekunie idż na swój portal

#3  2017.08.06 12:30:51 ~Piel.

Do 1 koleżanki ? no to idę do lekarskiego pokoju i tak powiem a może i ty 1 ? No lekarze nas za koleżanki nie mają to pewnie mi się nie uda ;)

#4  2017.08.06 12:34:29 ~rozumiem

Do 1 wykłady zbędne - rząd nie szanuje pielęgniarek to one innych też -rozumiem to doskonale ! logiczne i proste tak było i na zachodzie i w USA - teraz pielęgniarka zaczyna tam być szanowana bo braki w tym zawodzie ogromne. Opiekunowie chcą być finansowo traktowani jak pielęgniarki, ale przecież nie mogą zastąpić pielęgniarek !

#5  2017.08.06 12:47:33 ~maja

A może, Pan opiekun podpisze z nami petycję? I wszyscy jego koledzy i koleżanki? Pomóżcie nam! Nie wszyscy kopią do tej samej bramki, a na tym Portalu raczej omawiamy problemy Pielęgniarek i Położnych. Tylko takimi postawami jedności może nam się udać. Tak więc apel NIECH OPIEKUNOWIE RÓWNNIEŻ PODPISUJĄ PETYCJĘ! Panie Redaktorze artykuł potrzebny, ale petycja musi być zbierana do 15 września, niestety dopiero wtedy społeczeństwo branżowe się zjednoczy ;)

#6  2017.08.06 12:49:52 ~m

Opiekun to opiekun a pielęgniarka to pielęgniarka, po co ta kłótnia między nami, oba zawody są potrzebne, jednak nie można porównać, trybu kształcenia, kwalifikacji i odpowiedzialności zatem i wynagrodzenie powinno być inne. To chyba jasne.

#7  2017.08.06 13:00:55 ~Opiekun

No i powiedza się to co napisałem. Mamy tworzyć zespół tylko trudno dogadać się z kimś kto traktuje opiekuna jak śmiecia. Nie oczekujcie szacunku dla siebie nie szanując innych.

#8  2017.08.06 13:05:54 ~A

Nr 1 ma rację bardzo trafny komentarz

#9  2017.08.06 13:12:26 ~Opiekun

Do 3 tak koleżanki - koleżanki z zespołu terapeutycznego tak to poprawne sformułowanie chyba ze szanowna koleżanka się uważa za kogoś innego ?

#10  2017.08.06 13:25:47 ~maja

Po co to? Jedna Jaskółka wiosny nie czyni, a czy Pan opiekun podpisał naszą petycję? Podpisz i daj odpowiedź.

#11  2017.08.06 13:40:20 ~Opiekun

Oczywiście podpisałem ja i moja rodzina a Ty podpisałaś i twoje koleżanki też ? Jak widać na załączonym obrazku niewiele Was popiera petycję.

#12  2017.08.06 13:48:35 ~m

Nikt nie umniejsza znaczenia opiekuna w zespole terapeutycznym. Ale wynagrodzenie powinno być adekwatne do wykształcenia i kwalifikacji. Lekarz też jest w zespole terapeutycznym, co nie oznacza że ma zarabiać tyle co pielęgniareka

#13  2017.08.06 14:24:19 ~piel.dypl.

OPiekun i pielegniarka to tandem .Jesli Pielegniarka jest dobrym organizatorem swojej pracy to z opiekunem moga wykonac "fajna "prace przy pacjencie.Szybko ,sprawnie profesjonalnie i jeszcze starczy im czasu na wypicie kawy i pogadanie. Wiem ,po pracowalam z opiekunkami dawno temu i zaluje ze obecnie na oddziale ich brak.Wolalabym pracowac z opiekunka a teraz musze meczyc sie z Ratownikiem medycznym . ONI W OGOLE NIE WIEDZA CO MAJA ROBIC PRZY PACJENCIE Zabiegi i owszem cala reszta lezy. Z jednym sie zgadzam kase zroznicowac Bo za opiekuna i jego prace odpowiada pielegniarka ale czy to przeszkadza zeby sie SZANOWAC ? kazdy zna swoje miejsce w szeregu . kolezanki pielegniarki dajcie im godnie zarabiac ! walczcie ale nie ponizajcie innych.To Szczurek wymyslila a nie opiekunki .Pozdrawiam :)

#14  2017.08.06 14:34:26 ~Opiekun

Dziękuję za komentarz nr 13. Pracuję w Hospicjum - tutaj jest super zespół którego szefem zawsze jest PACJENT. Niestety niektóre koleżanki pielęgniarki tzw "szpitalne' o tym zapomniały.

#15  2017.08.06 14:35:54 ~b

Pewnie ze tak, czy jak ktoś ma 30 lat pracy, mgr i doktorat oraz 2 specjalizacje to też ma zarabiać jak opiekun!

#16  2017.08.06 14:41:49 ~b

I niech mi ktoś nie zarzuca że nie szanuje opiekuna, po prostu żądam wynagrodzenia adekwatnego do wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia

#17  2017.08.06 14:44:07 ~b

To jakaś paranoja, powiedzcie lekarzom że mają zarabiać tyle co pielęgniarka czy opiekun, ta dyskusja jest śmieszna i tak dostaniemy po 30 zł. Po prostu rząd nas po raz kolejny oszukał i po co te kłótnie o szacunek

#18  2017.08.06 14:46:05 ~b

Aż się prosi o strajk i to powinniśmy wszyscy zrobić!

#19  2017.08.06 14:48:09 ~b

I nigdzie w cywilizowanych krajach opiekun nie zarabia tyle co pielęgniarka i się za to nie obraża. Rok studium policealnego.no sorry, śmieszna dyskusja, obudzcie się wreszcie ludzie

#20  2017.08.06 14:48:26 ~mstaw

Zarówno w ustawie, jak i we wszystkich dywagacjach dotyczących zarobków, przy ich kształtowaniu zapomniano o uwzględnieniu hierarchii i zależności służbowej. Jednocześnie całkowicie pominięto tzw.wartościowanie pracy. Jeśli natomiast chodzi o odpowiedzialność i ryzyko zawodowe, to trudno jest porównywać niektóre zawody. Błąd lekarza, ratownika, czy też pielęgniarki może skończyć się śmiercią pacjenta, a co za tym idzie, odpowiedzialnością nie tylko dyscyplinarną ale i karną. W "moim" szpitalu pracują opiekunki, sanitariuszki i salowe. W przeciwieństwie do piguł, nigdy nie były wzywane na przesłuchania organów ścigania lub przed sąd w związku z roszczeniami pacjentów lub ich rodzin, a jest to mało godna polecenia "przyjemność". To nie opiekunki muszą spisywać protokoły zdarzeń nie pożądanych, opis wypadku, czy przebiegu czynności, i odpowiadać za treść tych dokumentów. Przy okazji opiszę Wam, jak wygląda kształcenie opiekunek medycznych. Moja przybrana córka, dla zachowania renty po zmarłym ojcu, musi się kształcić do 25 roku życia. Jest po szkole średniej ale bez matury. Zapisała się w prywatnej szkole na kierunek "opiekun medyczny" w systemie zaocznym. Na wykłady chodzi raz na dwa tygodnie w wybrane weekendy. Chociaż "chodzi", to zbyt dużo powiedziane. W ramach kształcenia ma obowiązek przejścia 160 godzin praktyki, które musi załatwić sobie sama - szkoła ma to w nosie! Zaproponowano jednak "możliwość" uzyskania podpisu, ze praktyki zaliczyła! Zatem Pan Bartosz chyba zbyt wyidealizował opiekunki. Nasuwa się przy tym pytanie: "dlaczego? ", jak i odpowiedź: "może sam prowadzi taką szkołę? " Zatem zrównywanie zarobków tych grup zawodowych jest poniżające dla pielęgniarek !

#21  2017.08.06 14:59:44 ~do mstaw

To może ja napiszę jak wygląda nauka na tzw studiach zaocznych albo na specjalizacjach - gdzie w większości praktyki się załatwia. pytania do testów zaliczeniowych dostaje się od koleżanek ze starszych roczników i ściąga się na egzaminach ile wlezie. Jeżeli chodzi o opiekunki bez matury. niektóre pielęgniarki też jej nie maja.

#22  2017.08.06 15:10:29 ~b

Słusznie, mądry komentarz!

#23  2017.08.06 15:13:59 ~b

Oczywiście miałam na myśli komentarz mstaw

#24  2017.08.06 15:17:27 ~b

Powtarzam dostaniemy grosze lub nic. Trzeba zacząć działać i zjednoczyć się A nie gadać o szacunku

#25  2017.08.06 15:24:02 ~myśląca pi

Pielęgniarki polskie zrozumcie, że jedyną inwestycją w wasze wykształcenie jest nauka języka obcego!

#26  2017.08.06 15:32:10 ~b

No i chyba tak

#27  2017.08.06 15:33:22 ~b

Tylko nie każdy chce wyjeżdżać

#28  2017.08.06 15:50:33 ~wiola

Jak można nie szanować zawodu opiekuna medycznego, to również można nie szanować zawodu pielęgniarki. Wypowiadające się źle o tym zawodzie tu pielęgniarki, nie zasługują również na szacunek dla siebie. Taki to jest właśnie nasz zawód jedna, drugą utopiła by w łyżce wody. Nie można oczywiście generalizować ale wiele pielęgniarek nie powinno nimi być.

#29  2017.08.06 16:18:19 ~piel

To jasne ,że pielęgniarka powinna zarabiać dużo więcej od opiekunki (tak jak lekarz od pielegniarki) i nie ma sensu dyskutować i wyjaśniać dlaczego. Deprecjacja i degradacja zawodu pielegniarki oczywista oraz bezczelna w kontekście braku chetnych do pracy w tym zawodzie.

#30  2017.08.06 16:19:40 ~Mała: do P

Panie Mariuszu, jestem położną i całym sercem utożsamiam się z naszym środowiskiem, niestety (co już komunikowałam w bezpośrednich komentarzach do Pana) Pański portal sprzyja wzbudzaniu wzajemnej niechęci wśród zawodów medycznych. Ma to miejsce chociażby wobec PZM, obecnie wobec opiekuna medycznego. Czy to wina opiekunów, iż ich proponowana pensja będzie zrównana z pensją pielęgniarek i położnych po studiach magisterskich? No ale jak Pan na swoim portalu umieści taką informację en-tą ilość razy, stwierdzam z żalem, że poniektóre moje koleżanki niestety nie przeanalizują treści zawartych w Pańskim poście (gdzie a jakże napisał Pan, iż to jest ustawa MZ a nie opiekunów czy czyjakolwiek). Jednakże proszę Pana o przemyślenie zmiany podawania informacji na Pańskim profilu, są one bardzo potrzebne naszemu środowisku i osobiście za nie Panu bardzo dziękuję. Do moich koleżanek pielęgniarek i położnych: to nam MZ proponuje jakieś śmieszne pieniądze, nie kierujcie złości wobec innych zawodów: lekarzy, ratowników i opiekunów.nikt z nich nam pracy nie odbiera. Apeluję o rozsądek. Otwórzcie wreszcie umysły i przestańcie powtarzać utarte slogany, jakie to my wyzyskiwane i pokrzywdzone, zacznijcie działać chociażby podpisując petycję (ze strony P. Mariusza). To wstyd! Dwa tysiące podpisów przez tydzień.żenada koleżanki. Tylko się użalamy i atakujemy innych. Czas zrozumieć, że każdy zawód jest potrzebny i wzajemnie się uzupełniamy w opiece nad pacjentami. I powinnyśmy działać wspólnie, czemu nie w PZM? Później stwierdzimy, że lekarze z ratownikami i fizjoterapeutami się dogadali nas pomijając.a gdzie jesteśmy obecnie oprócz pisania zjadliwych komentarzy? Panie Mariuszu, atakuje Pan PZM, który jest nasza szansa na lepsze jutro. A że podali takie współczynniki a nie inne? Zrobili to w porozumieniu z naszymi władzami, nie był to osobisty pomysł rezydentów, fizjoterapeutów, ratowników, diagnostów itd. Proszę o rozwagę. W grupie siła. Złość nie jest dobrym doradcą.

#31  2017.08.06 16:23:55 ~Do 21

Co tępy, zakompleksiony babsztyl! Pochwal się, gdzie robiłaś te zaoczne studia i specjalizację, skoro udało ci się przebrnąć przez nie z przysłowiowym "palcem w d.e"? Cały ten wątek jest po prostu śmieszny i żałosny! Jak można porównywać te dwa zawody? To tak, jakby porównywać zawód lekarza i pielęgniarki. Brawo 16, 19 i 20, a 21 niech się zacznie leczyć na nogi, bo na głowę już za późno!

#32  2017.08.06 16:35:25 ~mgr

To co rzad zaproponowal opiekunom to zenada , nie wierze w to ze pielegniarki beda mialy tak niskie zarobki.wszyscy powinni godziwie zarabiac ,adekwatnie do wykonywanej pracy .chyba tylko mgr pielegniarstwa ze specjalizacja bedzie zadowolona.choc uwazam ze sa to zbyt duze pieniadze .Ale czuja sie zagrozone np na oddzialach czy beda wymagane takie tytuly.

#33  2017.08.06 16:52:43 ~b

Jakie zbyt duże pieniądze? Kto to pisze, pewnie opiekun. Żenada, nikt nikomu nie broni się uczyć

#34  2017.08.06 16:54:35 ~b

Podwyżki w tym roku przewidziane są około 30zl na etat max do 140 albo nic. Źenada, obudzcie się

#35  2017.08.06 18:12:43 ~Do 31

Sama jesteś tępym babsztylem i w dodatku ślepym z zaburzeniami poznawczymi jak tego nie wiesz gdzie są takie szkółki niedzielne dla pożal się Boże pielęgniarek.

#36  2017.08.06 18:27:47 ~do opiekun

Tak, podpisałam.

#37  2017.08.06 18:28:58 ~maja

Niestety ta rozmowa poszła w złym kierunku. Opuszczam forum.

#38  2017.08.06 19:11:36 ~bea

Czuję zażenowanie,żeby nie powiedzieć wstyd za komentarze tutaj zamieszczane. Jestem pielęgniarką,ale to co tutaj wypisujecie pokazuje,że zamiast rozmowy, portal stał się miejscem na anonimowe wyrzucanie swoich frustracji. Kultura obowiązuje wszędzie i zawsze. Skoro więc pielęgniarki pokazują taki stopień kultury to nie dziwota,że traktowane są w taki a nie inny sposób. Brak kultury i wiedzy owocuje postrzeganiem nas tak nisko. Skoro nie szanujemy siebie i innych to mamy to co mamy. Każdy zawód jest ważny,a postawa mi się należy powinna iść do lamusa. Krzyczycie na zachodzie dobre zarobki są,ale czy nie ma tam zróżnicowania w zależności od kwalifikacji? O tym jakoś nikt nie wspomina. Tylko hasła kasa równa dla wszystkich,a najwięcej dla pielęgniarek . Zgoda,ale pokaż,że na nią zasługujesz,nie tylko dlatego,że jesteś pielęgniarką i ci się należy.

#39  2017.08.06 19:23:56 ~Opiekun

Niestety moje słowa się potwierdzają.

#40  2017.08.06 19:24:25 ~Opiekun

Niestety moje słowa się potwierdzają.

#41  2017.08.06 21:46:00 ~b

Cha cha, i tak dostaniemy jakieś ochlapy jak zawsze, czy opiekun, czy pielęgniarki, czy ratownik. Po co się nawzajem opluwac

#42  2017.08.06 22:01:43 ~piel.lic.i

Opiekunowie za bardzo się'' panoszą'' i chcą być traktowani jak pielęgniarki,znam opiekunkę która nie nosi identyfikatora.Za bardzo ich nosi! Panie Mikołajczyk.może proponuję nauczyć ich więcej pokory i pilnowania swoich i tylko swoich obowiązków a od pielęgniarskich obowiązków- STOP.

#43  2017.08.06 22:02:42 ~piel.lic.i

Opiekunowie za bardzo się'' panoszą'' i chcą być traktowani jak pielęgniarki,znam opiekunkę która nie nosi identyfikatora.Za bardzo ich nosi! Panie Mikołajczyk.może proponuję nauczyć ich więcej pokory i pilnowania swoich i tylko swoich obowiązków a od pielęgniarskich obowiązków- STOP.

#44  2017.08.06 22:35:26 ~Do 42 i 43

Pokorą się przyda również pani widzę tutaj przerost EGO i urażoną dumę pielęgniarki. Ja natomiast znam pielęgniarki ( i to nie jedną ) które nie noszą identyfikatora i wchodzą w kompetencje lekarza. Proszę zająć się swoimi obowiązkami od lekarskich wara albo won na medycynę.

#45  2017.08.06 22:38:54 ~Opiekun

Znasz opiekunkę powiadasz tylko jedna a wypowiadasz się o nas wszystkich. Widzę że tutaj jakiś dysonans poznawczy się pojawił

#46  2017.08.06 22:57:57 ~piel

A nie przyszło wam do głowy, że dziewczyny czytając te żałosne pełne jadu i nienawiści komentarze t po prostu nie chcą w to wchodzić i dlatego ni podpisują gdyż nie chcą utożsamiać z tymi "pustymi" pielęgniarkami

#47  2017.08.06 23:00:18 ~piel

To nie wina opiekunów, ratowników, salowych ani pielęgniarek tylko naszych przedstawicieli co na nie składki płacimy, a dalej decydujący głos będzie miał dyrektor placówki.

#48  2017.08.06 23:28:59 ~b

Oj koleżanki i koledzy, i co z tych naszych kłótni. Jak widać zawsze będziemy wszyscy zarabiać mniej niż powinniśmy. Brak w nas jedności tak jak w grupie lekarzy

#49  2017.08.07 10:47:13 ~do 46

No, jeśli tym się kierują, to niech mają później żal do siebie. Podpisanie petycji nie kosztuje tyle wysiłku co strajk, białe miasteczko, głodówka. To zaledwie chwila, poklikać i tyle. Może to będzie jakiś ratunek dla nas, nie tylko magisterek ale i licealistek bez specjalizacji, bo one też nie powinny być w jednym worze z opiekunem medycznym.

#50  2017.08.08 01:07:38 ~motyl

Do prezesa Opiekunów Medycznych ! Proszę Pana - opinia jaką pan wyraża nie ma nic wspólnego z prestiżem zawodu jaki Pan reprezentuje .Ponieważ trudno by było nie zauważyć że 1 rok nauki po licem NIE RÓWNA SIĘ 3+2 lata studiów , wcale nie łatwych + liczne kursy + specjalizacje .Myślę ze jasno Panu wytłumaczyłem , Że za wyższe wykształcenie należy się wyższe uposażenie . Bo nic nie ma za darmo a domniemam że w Pańskiej opinii chciałby Pan aby tak było .Ale NIE MA TAK I NIE BĘDZIE , tak jak mgr .pielęg. nie = lekarz , tak też opiekun NIE = mgr .pielęgn . A Pana środowisko zapewne by tak chciało ale NIE NADA . TRZEBA DO SZKOŁY ! MYŚLĘ ŻE JEST JASNOŚĆ .

#51  2017.08.08 08:48:30 ~do 50

A czytała pani punkt 1 tej opinii czy tylko tytuł wpisu? "Zgadzamy się z tym, że wynagrodzenie dla zawodu pielęgniarki, który wymaga obecnie kształcenia na poziomie akademickim, powinno być wyższe,". Czytanie ze zrozumieniem nie boli. Nikt nie mówi o zrównaniu wynagrodzeń, tylko o tym by szanować inne zawody, a nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji, które w artykule zostały sprostowane.

#52  2017.08.08 18:45:55 ~ewa

9mies. ZAOCZNEJ nauki lub kurs zawodowy w szkole policealnej (dla tych bez matury)dają zawód opiekun med.

#53  2017.08.08 20:09:10 ~#52

Liceum Medyczne - 5 lat nauki dyplom pielęgniarki niekoniecznie z maturą.

#54  2017.08.08 21:17:42 ~do ewa

Ale ty głupia i pusta jesteś gdyby można było pewne osoby wyeliminować z grupy pielęgniarskiej to może wtedy prościej by nam było się porozumieć- pielęgniarka

#55  2017.08.08 21:21:30 ~Do 52

Jednak od tamtego roku można również uzyskać kwalifikacje opiekuna bez szkoły średniej. "Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Wiadomości Ogólne: Zawód: Opiekun medyczny Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 1. Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową 2. Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym. Proszę zwrócić uwagę napkt. 1.

#56  2017.08.08 23:17:01 ~do # 52

I po co się tyle uczyłaś robisz to samo za taką samą kasę :-) ;-)

#57  2017.08.08 23:33:00 ~piel

Też zadaję sobie to pytanie po co? MłODZI LUDZIE Z DALA OD TEGO ZAWODU SZKODA CZASU NA TAKIE STUDIA

#58  2017.08.09 13:46:09 ~piel.

A zawod obrzydliwy !

#59  2017.08.09 14:04:41 ~pie.

Najgorszy zawod Swiata Tylko dla wybranych i doslownie . Przypadkowe osoby moga skonczyc studia ale nie wytrzymaja psychicznie.W tym zawodzie spotyka sie wszyyysto co dotyczy czlowieka .Smierc , cierpienie, odlezyny, wszy kazdego rodzaju, alkochol, schizy, agresja, wyzwiska itp. Tego wszystkiego nie ucza z tym trzeba sie zmierzyc w pracy w odziale i nikt o tym nie wspomina .Ostatnio w tych czasach czesto agresja oraz pobicia i napady na pielegniarki w oddzialach tez o tym sie nie mowi CIEKAWE CZY MLODE KOLEZANKI O TYM WIEDZA? zawod to nie tylko bialy fartuszek czy teraz jak czesto sie widzi rozowy :P i identyfikator z mgr. pacjent tego w ogole nie bierze pod uwage.

#60  2017.08.09 15:21:03 ~Do #55

Do uzyskania tytułu pielęgniarki dyplomowanej należało ukończyć szkołę średnią ( matura nie była wymagana ) - razem 5 lat Obecnie dla uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa należy ukończyć studia pomostowe, które w przypadku absolwentek liceum medycznego ( wymagana matura ) trwają z praktykami dwa semestry - jest to wykształcenie wyższe - razem 6 lat Dla uzyskania tytułu opiekuna medycznego ( wymagany obecnie do zatrudnienia w szpitalu ) należy ukończyć szkołę średnią ( matura nie jest wymagana ) i dwa semestry szkoły pomaturalnej - jest to wykształcenie średnie - razem 5-6 lat. Powyższe do zastanowienia dla wysoko wykształconych pielęgniarek, wypowiadających się lekceważąco o opiekunach.

#61  2017.08.09 17:04:49 ~do 60

Nie pomyliło ci się coś? Które teraz liceum trwa 5 lat? Teraz liceum ma 3 lata. A więc dawniej 5+1 ( liceum med.+ licencjat), a teraz 3+1 ( liceum i dwa semestry przeszkolenia, bo inaczej tego się nie da nazwać). Na dodatek zapomniałaś, że te pielęgniarki po Liceum Medycznym miały mnóstwo praktyk. Uczyły się przedmiotów ogólnokształcących ( teraz tylko 3 lata) oraz miały ogrom przedmiotów zawodowych. Nie wspomnę o praktykach w piątej klasie przez cały okrągły rok, włącznie z dyżurami nocnymi. Co ty kobieto porównujesz? Widziałaś kiedyś dyplom pielęgniarki po LM? Tam mało co brakuje strony na wyszczególnienie przedmiotów, które były. A tak a propos.zawsze zastanawiałam się dlaczego nam nie wlicza się tego ostatniego roku ( właściwie już pracy) do emerytury?

#62  2017.08.09 17:11:41 ~Do 60

W wypowiedzi 55 nie dostrzedłam, aby ktoś wypowiadał się lekceważąco o opiekunach. Podane są fakty. Rozliczasz w swojej wypowiedzi pielęgniarki po LM - ile lat kształcenia w stosunku do opiekunów, tylko tych dwóch zawodów nie można porównywać, mam na myśli uprawnienia i zakresy obowiązków. Zgadzam się z tym, że te młodsze pielęgniarki, które kończyły LM na pomostówkach mają 2 semestry. Tylko są też takie, które tych semestrów miały 3, 4 a nawet 5, w zależności od tego kiedy ukończyły LM. Proszę jeszcze wziąść pod uwagę, że pielęgniarki kształcące się w LM od 1 klasy miały zagadnienienia związane z pielęgniarstwem, a od 2 klasy miały praktyki zawodowe. 5 rok cały praktyk. Proszę mi wytłumaczyć czy to jest równoważne z kształceniem i praktykami opiekuna medycznego? W dalszej kolejności: są zróżnicowane zakresy obowiązków i wydaje mi się, że większość komentarzy do tego właśnie nawiązywała. Nie jest moim zamiarem, aby kogokolwiek obrażać. W wypowiedzi 55 pkt 1 przedstawione są tylko obecne realia uzyskania świadectwa kwalifikacji upoważniające do podjęcia pracy jako opiekun medyczny, ale bez tytułu zawodowego. Jednak wypowiedż 60 daje do zrozumienia, że autor/ka wpisu, w jakimś stopniu też lekceważąco się wypowiada o pielęgniarkach. Chciałabym się mylić. Pozdrawiam i życzę miłej i owocnej współpracy w zespole terapeutycznym.

#63  2017.08.09 17:13:48 ~do #61

Uważaj bo ci żyłka pęknie - porównujecie bez sensu tak jak przysłowiowego mercedesa z maluchem i jak widzę te wszystkie komentarze szanownych pań pielęgniarek to utwierdzam się w przekonaniu, że mercedesem jest OPIEKUN.

#64  2017.08.09 17:14:45 ~Do 61

Nie wliczają nam tego do emerytury bo nie ściągali nam wtedy składek, myśmy się też dopytywały.

#65  2017.08.09 17:22:54 ~piel

Z dodatku Zembalowego potrącają nam tylko składkę zdrowotną i podatek. Składka emerytalna faktycznie nie jest potrącana

#66  2017.08.09 17:32:38 ~Do 63

Dereistyczne marzenia

#67  2017.08.09 19:40:13 ~pie.spec.

Ile mozna ciagle o tym samym . Sa jeszcze tz. wieczni studenci czy po studiach zostana Dyrektorami? z racji lat studiowania? Jestescie smieszni juz nie moge czytac tych bzdurrr jak w przedszkolu.

#68  2017.08.09 19:43:12 ~piel.

Mysle ze zaraz do gabinetu lekarskiego Lekarze przygarna jak pielegniarki opiekunow :D

#69  2017.08.09 21:03:29 ~do #54

Ja nie oceniam nikogo tylkoo stwierdzam fakt ile trzeba się uczyć żeby zdobyć zawód opiekun

#70  2017.08.09 22:37:26 ~do 54

Mądry człowiek wie ile lat potrzeba na kształcenie pielęgniarki a ile na opiekuna po co to tłumaczenie to jawne podpuszczanie przez opiekunów a pielęgniarki dają się wkręcać i po co, a jak opiekun tego nie pojmuje to już nie pojmie po prostu jest tępy .

#71  2017.08.10 11:16:51 ~do #70

Znam wiele tępych i 'gupich" pielęgniarek - czasem mam wrażenie że innych nie ma, że te mądre i empatyczne nagle zniknęły. Dziewczyny co się z Wami porobiło- czemu jesteście takie wredne, złośliwe - nie pojmuję tego. Skarżą się na was rodziny i nawet same koleżanki z branży które miały to nieszczęście być pacjentkami. Jesteście agresywne pełne złości i stosujecie przemoc. Nie potraficie już inaczej rozmawiać?

#72  2017.08.10 22:56:01 ~Jula

Widać,opiekunki mają dużo do powiedzenia na tym forum.

#73  2017.08.10 22:58:52 ~Jula

Pamiętam czasy kiedy pracował jedynie personel pielęgniarski na oddziałach.Praca z opiekunkami nie należy do przyjemnych z pewnych przyczyn znanych pielęgniarką.

#74  2017.08.11 16:19:32 ~do 72

A co przeszkadza Ci to, że ktoś widzi i obserwuje jakie jesteście? A może macie wyłączność na obrażanie ?

#75  2017.08.11 19:41:40 ~piel

Już ja obserwowałam pracę opiekunek, jak w jednych rękawiczkach myła raz jednego pacjenta a za chwile wypłukała miskę w umywalce na sali, nabrała świeżej wody i w tych samych rękawicach myła następnego.

#76  2017.08.11 20:13:42 ~do75

Ale ty bystra jesteś,a jaka spostrzegawcza! Obserwuj dokładnie jak tyłek podciera,może coś cennego zauważysz.

#77  2017.08.12 10:15:49 ~Jula

Do 74,nie ma sensu Tobie tego tłumaczyć kochana bo i tak tego nie zrozumiesz.

#78  2017.08.12 13:04:59 ~do #77

I vice versa

#79  2017.08.14 09:40:52 ~Piel.dyplo

Do 75 a kim Ty jesteś w oddziale żeby obserwować? Ty masz pracować Nie wiedziałam że powstala nowa fucha Obserwator CiEC :D

#80  2017.08.14 16:50:42 ~do opiekun

Wpiszcie w wyszukiwarkę tytuł: "Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny". To dokument podpisany w 2007 roku przez Pinkasa (Min.Zdr.) i Sławińskiego (Min.Eduk.Nar.). Jak się z tym zapoznacie, a potem z podobnym dokumentem dotyczącym pielęgniarek i położnych, to można tylko z politowaniem patrzeć na opiekunki, bo nawet nie wyobrażacie sobie, jak daleko jesteście za pigułami. To tak, jakby instrumentariuszka domagała się zrównania wynagrodzenia z kardiochirurgiem - w końcu patrzy, jak się operuje i jeszcze w tym pomaga! Taki jest tok myślenia opiekunek.

#81  2017.08.15 19:48:11 ~ja

Popieram 2

#82  2017.08.18 21:27:56 ~Liza

Nowy twór biznesu szkolnictwa w Polsce opiekun medyczny.O tym nawet nie śniły pielęgniarki starszego pokolenia.Opiekun mistrz zamieszania i wpie.a się do nie swoich spraw.

#83  2017.08.19 15:50:37 ~do21

Do 21 bzdury piszesz ściągają i na innych kierunkach tyle że ty wrzucasz wszystkich z pielęgniarstwa do jednego worka że pielęgniarki ściągają a to nieprawda ! porównaj zakres materiału z biochemii z biofizyki farmakologii itd ze swoimi opiekuńczymi przedmiotami na opiekunie brak tych przedmiotów - tak więc brak i porównania bo tych przedmiotów nie macie! nawet wam nie chce się przychodzić na zajęcia a tylko 2 semestry albo krótszy kurs (moja koleż. piel. prowadzi z op.med. zajęcia) i nie przystępujecie do egzaminu zawodowego tylko kończycie na uzyskaniu świadectwa! Nie ośmieszajcie się i szanujcie Panie Pielęgniarki bo to wasze codzienne w pracy nauczycielki!

#84  2017.08.19 15:56:01 ~do 38

Do 38 bea mało wiesz to nie pisz pielęgniarki na zachodzie nie są lepiej wykształcone od naszych i nie robią wszystkiego mają wyrażnie określone obowiązki tak jak i lekarze (pielęgniarki za nich nie robią a ten sobie śpi jak w Polsce) ani za salową! SZANUJĄ SIĘ - TEŻ ICH BARDZO BRAKUJE !

#85  2018.05.12 13:24:55 ~Ola

Do #82 z racji koloru skóry Mary Seacole została pierwszą opiekunką medyczną, gdyż nie mogła zostać pielęgniarką u boku Florencji Nightingale, więc o jakim tworze biznesu mówisz? "W świat niesiemy swe serca gorące, najpiękniejsze głosimy idee, aby ludziom dać pokój i słońce, by cierpiącym przywrócić nadzieję". To jest wasz hymn, to jest wasze motto życiowe, a nie za każdą złotówkę wydrapujecie sobie oczy, a teraz i wieszacie psy na opiekunach. Czytać ze zrozumieniem uczą w szkole podstawowej, w rozporządzeniu stoi jak wół, że pielęgniarki, które nie mają studiów wyższych i specjalizacji będą zrównane zarobkowo z opiekunami, w dzisiejszych czasach liczą się studia, a jak ktoś nie chce ich robić to niech nie płacze później, że ma mało w portfelu. W dzisiejszych czasach pielęgniarki po LM, które nie mają matury, a jedynie tytuł są równe opiekunowi medycznemu, jeszcze trochę, a zabronią takim pielęgniarkom iniekcji, to dopiero awantura będzie. Pozdrawiam i życzę więcej szacunku dla siebie, a potem żądać go od innych

Dodaj komentarz