Wyjaśnienia ministerstwa w sprawie inwigilacji pielęgniarek i położnych

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


Wyjaśnienia ministerstwa


Wyjaśnienia dotyczące publikacji w tygodniku „Wprost” W nawiązaniu do artykułu „Radziwiłła pociąg do Budapesztu”, który został opublikowany w tygodniku „Wprost”, wyjaśniamy, że Ministerstwo Zdrowia nie korzystało z usług pana Miklósa Szócski, szefa Institute of Digital Health Sciences na Uniwersytecie Semmelweis i byłego ministra zdrowia Węgier. Zapewniamy, że resort nie zlecał mu przygotowania analiz ani żadnych innych usług. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ani nikt inny z obecnego kierownictwa resortu nie otrzymał i nie zapoznawał się z jakimikolwiek analizami czy raportami na temat aktywności pielęgniarek w mediach społecznościowych. 26 czerwca 2017 r. Czytaj więcej...