Zobacz wykaz firm szkoleniowych (w podziale na województwa), które złożyły oferty na prowadzenie bezpłatnych specjalizacji pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2017 roku.

Dofinansowane specjalizacje


O ostatecznym roztrzygnięciu postępowania przetargowego poinformujemy wkrótce na portalu.