Dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po nowemu. Trudno przewidzieć jak sytuacja się rozwinie w poszczególnych szpitalach. Podajemy trzy przykłady.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Instrukcja złożenia podpisu pod petycją:

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

1. Petycję może podpisać każda osoba, nie tylko pielęgniarka i położna. 

2. Petycja została opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 roku na stronie www.petycjeonline.com

3. Petycję można podpisać na dwa sposoby:

  1. Na stronie  www.petycjeonline.com pod adresem: https://www.petycjeonline.com/stop_deprecjacji_zawodu_pielgniarki_i_poonej_w_polsce
  2. lub korzystając z poniższego formularza.

​4. Pod petycją jest formularz, w którym należy wpisać, dane:

Imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail. Można w polu - "podpisuję ponieważ..." wpisać swoje uwagii.

5. Jeżeli podpisujący petycję, nie chce aby jego dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość (adres e-mail nie jest nigdy widoczny dla osób trzecich), były widoczne, to należy pod formularzem ODZNACZYĆ pole przy adnotacji "Pokazuj użytkownikom mój podpis". Wtedy w sekcji podpisy będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie". 

6. UWAGA!!! Po kliknięciu na "Podpisz petycje", na adres email podpisującego zostanie wysłany przez serwis www.petycjeonline.com link, w który należy kliknąć aby zakończyć proces składania podpisu pod petycją. Dopiero wtedy złożony przez nas podpis zostanie oficjalnie zaakceptowany. 

Dotychczas liczba złożonych podpisów przekroczyła 6 tysiący!

Zapraszamy do podpisywania petycji!

Petycja jest formą akcji społecznej pielęgniarek i położnych, użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.info.pl. Nie jest związana z żadną organizacją samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 

Redakcja pielegniarki.info.pl 


 

Jakie zmiany się dokonają w kwestii sposobu wypłaty dodatków brutto brutto pielęgniarkom i położnym, w związku z wejściem w życie ustawy "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych"? Odpowiedzi należy szukać nie tylko w zapisach samej ustawy, ale także w uzasadnieniu do przedmiotowej ustawy oraz w stanowiskach ministerstwa zdrowia, które są odpowiedziami ministerstwa na uwagi do projektu ustawy. Ministerstwo wielokrotnie podkreśla, że w uzasadnieniu do ustawy zapisano interpretacje w zakresie organizacyjnych uwarunkowań nowych rozwiązań płacowych, wprowadzonych przedmiotową ustawą.

Otóż Drogie Pielęgniarki i Położne,

w jaki sposób są teraz wypłacane pielęgniarkom i położnym dodatki brutto brutto to wiemy. Co się zmieni? Zasadnicza zmiana polegać będzie na tym, że w pierwszej kolejności środki przekazywane przez NFZ mają zostać przeznaczone przez dyrektórów podmiotów leczniczych na... stopniowe podwyższanie wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Pierwszy wzrost ma być dokonany na dzień 1 lipca 2017 roku. Oczywiste jest to, że powyższy wzrost wynagrodzenia zasadniczego zaskutkuje, wzrostem pochodnych od wynagrodzenia. Po wykonaniu tej operacji przez dyrektorów podmiotów leczniczych, pozostałe środki finansowe, mają zostać wypłacane jako dodatki brutto brutto na dotychczasowych zasadach. 

Pierwszy przykład:

Pielęgniarka grupa 9, obecna pensja zasadnicza 1 770 zł. 

Co musi zrobić dyrektor podmiotu leczniczego (wszystkich - zarówno publicznego, jak i prywatnego) z dniem 1 lipca 2017 roku, w przypadku powyższej pielęgniarki. 

Podnieść obowiązkowo wynagrodzenie zasadnicze. Dlaczego? Bo wynagrodzenie obecne tej pielęgniarki jest niższe od planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku - tj. 2 496 zł. 

Różnica pomiędzy obecną wysokością wynagrodzenia naszej pielęgniarki (1 770) a planowaną wysokością wynagrodzenia tej pielęgniarki na dzień 31 grudnia 2019 roku (2 496) - wynosi 726 złotych. 

O jaką kwotę musi podnieśc dyrektor tej pielęgniarce wynagrodzenie zasadnicze? Ustawa mówi, że o co najmniej 10% powyższej różnicy, czyli 72,60 złOczywiście od tej kwoty wzrosną pochodne. I ta operacja finansowa musi zostać sfinansowana z obecnych dodatków brutto brutto. 

Następny wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla naszej pielęgniarki nastąpi w dniu 1 lipca 2018 roku - o 130,68 zł.  Też z puli finansowej przeznaczonej na dodatki brutto brutto. 

Jeszcze jedno wyjaśnienie! Co w przypadku kiedy pielęgniarka z grupy 9 ma obecnie wynagrodzenie zasadnicze równe lub wyższe niż kwota 2 496 zł? Otóż w jej przypadku nie ma ustawowego obowiązku podniesienia wynagrodzenia zasadniczego. Podmiot leczniczy może to zrobić ale nie musi.  

Drugi przykład:

Pielęgniarka grupa 8, obecna pensja zasadnicza 2 220 zł. 

Co musi zrobić dyrektor podmiotu leczniczego (wszystkich - zarówno publicznego, jak i prywatnego) z dniem 1 lipca 2017 roku, w przypadku powyższej pielęgniarki. 

Podnieść obowiązkowo wynagrodzenie zasadnicze. Dlaczego? Bo wynagrodzenie obecne tej pielęgniarki jest niższe od planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku - tj. 2 847 zł. 

Różnica pomiędzy obecną wysokością wynagrodzenia naszej pielęgniarki (2 220) a planowaną wysokością wynagrodzenia tej pielęgniarki na dzień 31 grudnia 2019 roku (2 847) - wynosi 627 złotych. 

O jaką kwotę musi podnieśc dyrektor tej pielęgniarce wynagrodzenie zasadnicze? Ustawa mówi, że o co najmniej 10% powyższej różnicy, czyli 62,70 złOczywiście od tej kwoty wzrosną pochodne. I ta operacja finansowa musi zostać sfinansowana z obecnych dodatków brutto brutto. 

Następny wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla naszej pielęgniarki nastąpi w dniu 1 lipca 2018 roku - o 112,86 zł.  Też z puli finansowej przeznaczonej na dodatki brutto brutto. 

Jeszcze jedno wyjaśnienie! Co w przypadku kiedy pielęgniarka z grupy 8 ma obecnie wynagrodzenie zasadnicze równe lub wyższe niż kwota 2 847 zł? Otóż w jej przypadku nie ma ustawowego obowiązku podniesienia wynagrodzenia zasadniczego. Podmiot leczniczy może to zrobić ale nie musi.  

Trzeci przykład:

Pielęgniarka grupa 7 - "pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją", obecna pensja zasadnicza 2 330 zł. 

Co musi zrobić dyrektor podmiotu leczniczego (wszystkich - zarówno publicznego, jak i prywatnego) z dniem 1 lipca 2017 roku, w przypadku powyższej pielęgniarki. 

Podnieść obowiązkowo wynagrodzenie zasadnicze. Dlaczego? Bo wynagrodzenie obecne tej pielęgniarki jest niższe od planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku - tj. 4 095 zł. 

Różnica pomiędzy obecną wysokością wynagrodzenia naszej pielęgniarki (2 330) a planowaną wysokością wynagrodzenia tej pielęgniarki na dzień 31 grudnia 2019 roku (4 095) - wynosi 1 765 złotych. 

O jaką kwotę musi podnieśc dyrektor tej pielęgniarce wynagrodzenie zasadnicze? Ustawa mówi, że o co najmniej 10% powyższej różnicy, czyli 176,50 złOczywiście od tej kwoty wzrosną pochodne. I ta operacja finansowa musi zostać sfinansowana z obecnych dodatków brutto brutto. 

Następny wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla naszej pielęgniarki nastąpi w dniu 1 lipca 2018 roku - o 317,70 zł.  Też z puli finansowej przeznaczonej na dodatki brutto brutto. 

Jeszcze jedno wyjaśnienie! Co w przypadku kiedy pielęgniarka z grupy 8 ma obecnie wynagrodzenie zasadnicze równe lub wyższe niż kwota 4 095 zł? Otóż w jej przypadku nie ma ustawowego obowiązku podniesienia wynagrodzenia zasadniczego. Podmiot leczniczy może to zrobić ale nie musi.  

Wniosek: obecna wysokość wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych oraz liczba pielęgniarek i położnych w danym podmiocie leczniczym, które zostaną przypisane do jednej z grup zaszeregowania np. 7 lub 8 lub 9, w konkretnych zakładach pracy, będą miały wpływ na sposób podziału pieniędzy dla pielęgniarek i położnych. Dlatego bez wiedzy w powyższym zakresie, nie można przewidzieć w jaki sposób będą wypłacane dodatki brutto brutto w poszczególnych podmiotach leczniczych. Dyrektor podmiotu leczniczego najpierw będzie miał obowiązek wypełnić narzucone przez nową ustawę uregulowania, następnie z pozostałych środków wypłacić dodatki brutto brutto. 

Mariusz Mielcarek

Zobacz także aktualności według działów - Oferty pracy dla pielęgniarek

Komentarze użytkowników

#1  2017.09.11 19:47:52 ~mgr specj

Prosta matematyka ale czy tak będzie to się okaże :-((

#2  2017.09.11 21:55:33 ~Anna p

O co my sie martwimy? Niech martwi sie ozzpip i nrpip bo za to czego nie zrobiły dla nas a było to ich obowiązkiem , pielegniarki je rozlicza i odetną tyłki od stołków

#3  2017.09.11 22:03:58 ~piel

Do tej pory nie odcięły , to i nie odetną. Pielęgniarki to potrafią tylko pisać komentarze , ale coś żeby zrobić albo się głośno odezwać to NIESTETY

#4  2017.09.11 23:48:36 ~co się

Stało

#5  2017.09.12 02:47:53 ~piel

Mam podstawę 3100 i jestem w najniższej grupie czyli w 2021 r. dostanę 3200 ? wątpię, w dużych miastach zaczęło się podbieranie pielęgniarek kto da więcej i sądzę ,że te brutta będą stopniowo wchodzić do podstawy. Wiem ,że to już i tak dostaliśmy jako dodatek, ale nie słyszałam o dyrektorze, który dałby nam podwyżki z zasobów szpitala.

#6  2017.09.12 07:36:17 ~do redakcj

Cytuję-"O jaką kwotę musi podnieść dyrektor tej pielęgniarce wynagrodzenie zasadnicze? Ustawa mówi, że o co najmniej 10% powyższej różnicy, czyli 72,60 zł. Oczywiście od tej kwoty wzrosną pochodne. I ta operacja finansowa musi zostać sfinansowana z obecnych dodatków brutto brutto. ". Chodzi mi o ostatnie zdanie a mianowicie pochodne, bo nie bardzo rozumię, czy z dodatku Zembalowego też zostaną przeniesione pieniądze na pochodne, czy pochodne pracodawca ma obowiązek wypłacić z kasy zakładu pracy?

#7  2017.09.12 08:08:33 ~Mariola

Do 6, oczywiście to jasne ,że pochodne też będą pochodziły z Zembalowego.

#8  2017.09.12 08:22:53 ~Pielegniar

Panie Ministrze pełny szacunek , dał Pan ciastko i ma Pan ciastko"'-majstesztyk .

#9  2017.09.12 08:34:30 ~piel

No dobra ale jak z Izby mamy pozytywną opinie o przekazaniu 1200 zł dodatku na pielęgniarkę to czy można część tych pieniędzy przekazać najpierw na minimalne wynagrodzenie a potem co zostanie na dodatek ? Czy to nie złamie tej opinii z Izby ?

#10  2017.09.12 08:39:11 ~Pielegniar

Do 9 , niestety zerwano porozumienie z 2015 dotyczące ,Zębalowego"' , podwyżki będą realizowane z dodatku, jak mówi moja Dyrektor , kwota zostanie przerzucona z jednej kupki na drugą , ale suma będzie taka sama. Nasze reprezentanki po raz kolejny zostały wykpione, bo naprawdę nie chcę myśleć że zgodziły się na to z pełną świadomością.

#11  2017.09.12 09:24:56 ~piel

Do 10 a masz może jakiś artykuł albo link do artykułu, który mówi o tym zerwanym porozumieniu lub o tym, że rząd tka nakazał ?

#12  2017.09.12 10:29:10 ~Pielegniar

Do 11 to wynika z ustawy o najniższym wynagrodzeniu i na forum była o tym mowa ze 100 razy. Pseudo podwyżka jest zagwarantowana z dodatku brutto brutto , a to co zostanie będzie wypłacone w formie dodatku. Tak więc, jeżeli podwyżka pielęgniarce się nie należy co jest w moim przypadku dostanę dodatek, jeżeli natomiast trzeba podnieść zasadnicze wynagrodzenie to ta pielęgniarka o tyle będzie miała zmniejszony dodatek i właśnie na tym polega to genialne dzieło Ministra.

#13  2017.09.12 11:54:24 ~Spec. Mgr

Ale teraz będziemy BOGATE!

#14  2017.09.12 12:29:10 ~Piel

Chory kraj od 2018 najnizsza krajowa 2100 to jak pieleg.po podwyżce śmieszne

#15  2017.09.12 14:38:48 ~Do #12

Być może będzie tak jak piszesz, ale może być też inaczej. Z otrzymanej z NFZ kwoty dodatku brutto brutto Twój pracodawca w pierwszej kolejności musi zrealizować podwyżki ustawowe a pozostałą kwotę wypłacić w formie dodatków. Może się zatem okazać, że podwyżki nie dostaniesz a Twój dodatek może być zmniejszony. Dodatek w wysokości 1200zł nie jest Twoją własnością i NFZ nie przekazuje go bezpośrednio dla Ciebie.

#16  2017.09.12 15:31:58 ~piel

Przecież pochodne są zmienne. Dzisiaj mi wyliczą ze średniej z ostatnich 3 m-cy dyżurów żeby zgadzało się z przed przesunięciem z kupki na kupkę a w ramach oszczędności w następnych miesiącach oddziałowa da mniej nocek i świąt zatrudnionym na umowach o pracę i jesteśmy do tyłu, bo tak się dzieje. Nocki i świąteczne opłaca się dawać kontraktowym, bo one mają jednakowo płacone. My szukamy sprawiedliwości od decydentów a w naszych zakładach pracy kombinują jeszcze lepiej, żeby chyba było dla nich z czego dawać.

#17  2017.09.12 18:14:44 ~gość

Wcale dyrektor nie musi podnieść pensji jeżeli uzna że na danym stanowisku nie potrzebuje wykształconych piel. takiej ustawy nie ma tylko prawo wyk.zawodu jakiś kurs ew. staż pracy

#18  2017.09.13 09:39:04 ~pokot

Wy nie patrzcie na nasze podwyżki, bo to nie ma żadnego znaczenia. To tylko przerzucanie tego co i tak mamy. Grosza więcej nie dostaniecie niż macie teraz z Zembalowym. Wy popatrzcie lepiej ile sobie w Waszym szpitalu podnosi administracja przy okazji tej ustawy. To dopiero majstersztyk!

#19  2017.09.13 17:30:00 ~xx

Czy jest jeszcze gdzieś taki szpital w którym pielęgniarka z 39 letnim stażem po podwyżce ma zasadnicze 1640.20 zł

#20  2017.09.13 20:43:30 ~piel

Czy czytaliście jak w Portugalit pielegniarki solidarnie walczą o swoje ? 85 % strajkuje

#21  2017.09.15 17:02:16 ~MK- do 19

Coooo ! Czy naprawde masz taka podstawe ? To u mnie panie sprzatajace maja podstawe 2000. To jakas masakra.W moim szpitalu Zebalówke wlaczono mi do podstawy tzn. podstawa wzrosła o 470 zł czyli dodali kwote netto a nie brutto.

#22  2017.09.17 06:38:24 ~Do #21

Minimalna płaca brutto w 2017 r. wynosi 2000 zł. Panie sprzątające maja podstawę 2000 zł - nie mają żadnych innych dodatków stąd jest to minimum jakie pracodawca musi zapłacić. W przypadku pielęgniarek, które otrzymują dodatki do wynagrodzenia jest nieco inaczej - ich płaca brutto wraz z dodatkami nie może być niższa od minimalnej. Jeżeli tak jest pracodawca musi dopłacić do 2000 zł Jeżeli twój pracodawca z otrzymywanej z NFZ kwoty 800 zł włączył ci do podstawy 470 zł uzyskał efekt korzystny dla siebie , nieco mniej dla Ciebie. W tym przypadku łączny koszt pracodawcy wyniesie 651 zł, Twój zysk netto wyniesie 448 zł. Tak będzie w przypadku braku dodatków wypłacanych z wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli takie są pracodawca zarezerwował sobie na to 150 zł/miesiąc. Pracodawca w ten sposób zrealizował ustawę o minimalnym wynagrodzeniu prawdopodobnie nie tylko na rok bieżący ale i lata następne. Jesteś z tego zadowolona – a tak naprawdę to „wilk syty i owca cała&rdquo. Nie wszystko złoto, co się świeci.

Dodaj komentarz