Zobacz ofertę bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek środowiskowych i rodzinnych zamieszczoną na stronie 11 miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych. Szkolenia odbywają się we wszystkich miastach wojewódzkich.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń