Zobacz ofertę uzyskania nowych kwalifikacji, które otwierają przed pielęgniarkami nowe możliwości, zamieszczoną na stronie 4 miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych.

Ogłoszenia w branżowym miesięczniku dla pielęgniarek i położnych.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia