Duży szpital w Warszawie. Podpisano porozumienie płacowe. Zobacz na jakie 3 grupy podzielono pielęgniarki i położne oraz jaki przydzielono im współczynnik pracy.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.


Szpital w Warszawie. Pielęgniarki i położne, zgodnie z podpisanym porozumieniem płacowym (na podstawie ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych) zostały podzielone na trzy grupy, którym przydzieono współczynniki pracy:

1. Pielęgniarka/pielęgniarz/położna ze stopniem mgr i specjalizacją, mgr bez specjalizacji i licencjat ze specjalizacją – współczynnik pracy 1,05

2. Pielęgniarka/pielęgniarz/położna z licencjatem lub tylko ze specjalizacją – współczynnik pracy 0,73

3. Pielęgniarka/pielęgniarz/położna bez licencjata i bez specjalizacji – współczynnik pracy 0,64

Do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty 3900 zł brutto:
dla współczynnika 0,64 = 2496 zł brutto
dla współczynnika 0,73 = 2847 zł brutto
dla współczynnika 1,05 = 4095 zł brutto

Od dnia 1 lipca br podstawowe wynagrodzenie podwyższa się o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym (wyliczonym już powyżej), a obecnym wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika.

W kolejnych latach wynagrodzenie podwyższane powinno być o co najmniej 20% różnicy (wyliczanej powyżej).

Źródło: zakładowa organizacja związkowa