Zakaz umów kontraktowych - tylko umowa o pracę?

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


Dobra zmiana „chlapnęła”: tylko umowy o pracę. Dobrze brzmi? Tak, takie hasła dobrze się sprzedają. Warto jednak takie pomysły skonfrontować z realiami...

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 4 stycznia 2017 roku - Przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ  „Solidarność”  Dariusz  Mądraszewski: (...)

W systemie już teraz powinno pracować  15  tysięcy  ratowników  na  1500  karetek.  Pracuje  tylko  8,5  tysiąca, czyli 6,5 tysiąca wypracowuje  dodatkowy etat – i to nas ratuje. Nie  ma tych ratowników w systemie, tak  samo jak nie ma lekarzy. To jest już  utopia i bardzo duża porażka w ogóle w systemie, jeśli chodzi o to, że funkcjonuje tam lekarz medycyny ratunkowej. Ich po prostu nie ma czy jest  bardzo mało. Lekarze nie podejmują  tej specjalizacji, ponieważ praca jest  ciężka i też bardzo ogranicza lekarza  w działalności.

Ale, wracając do tych ratowników i do  pracowników, mówię: tak czy owak będzie potrzeba 5 tysięcy ratowników, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie w  takiej formie. To jest nierealne, żeby  zapewnić taki sta osobowy, skoro już teraz brakuje 6,5 tysiąca ratowników. I dalej będzie taka dysproporcja, bo  w następnym roku znowu będzie 400 zł różnicy. Pracownicy  szukają innej pracy. Proszę Państwa, odchodzą  najlepsi ratownicy – i to jest problem społeczny. Czytaj dalej...