Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w kontekście działalności "pań w czepkach"

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Instrukcja złożenia podpisu pod petycją:

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

1. Petycję może podpisać każda osoba, nie tylko pielęgniarka i położna. 

2. Petycja została opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 roku na stronie www.petycjeonline.com

3. Petycję można podpisać na dwa sposoby:

  1. Na stronie  www.petycjeonline.com pod adresem: https://www.petycjeonline.com/stop_deprecjacji_zawodu_pielgniarki_i_poonej_w_polsce
  2. lub korzystając z poniższego formularza.

​4. Pod petycją jest formularz, w którym należy wpisać, dane:

Imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail. Można w polu - "podpisuję ponieważ..." wpisać swoje uwagii.

5. Jeżeli podpisujący petycję, nie chce aby jego dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość (adres e-mail nie jest nigdy widoczny dla osób trzecich), były widoczne, to należy pod formularzem ODZNACZYĆ pole przy adnotacji "Pokazuj użytkownikom mój podpis". Wtedy w sekcji podpisy będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie". 

6. UWAGA!!! Po kliknięciu na "Podpisz petycje", na adres email podpisującego zostanie wysłany przez serwis www.petycjeonline.com link, w który należy kliknąć aby zakończyć proces składania podpisu pod petycją. Dopiero wtedy złożony przez nas podpis zostanie oficjalnie zaakceptowany. 

Dotychczas liczba złożonych podpisów przekroczyła 6 tysiący!

Zapraszamy do podpisywania petycji!

Petycja jest formą akcji społecznej pielęgniarek i położnych, użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.info.pl. Nie jest związana z żadną organizacją samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 

Redakcja pielegniarki.info.pl 


 

Negocjatorki z ramienia władz izby i związku pielęgniarek i położnych we wrześniu 2015 roku podpisały porozumienie w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek. Po podpisaniu porozumienia redakcja Gazety postawiła negocjatorkom 10 pytań. Jedno z nich brzmiało: „Dlaczego zgodziły się Panie, aby w porozumieniu z dnia 23 września nie zostały uregulowane sprawy norm zatrudnienia? To Pań niewybaczalny błąd negocjacyjny. Mówimy o OGÓLNOPOLSKIM PROTEŚCIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, a nie konferencji kilku osób w czepkach pielęgniarskich! Dlaczego Panie zbagatelizowały tę kwestię i teraz słyszymy, że normy zatrudnienia nie są wcale dogadane do końca?” Co dotychczas w tej sprawie załatwiono? Oto fakty! 

W projekcie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tzw. rozporządzenie koszykowe) z dnia 9 września 2015 roku, które miało uregulować kwestię „norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych”, zapisano datę... 31 grudnia 2017 roku. Czego dotyczy ta data? Sprawdźmy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Czytamy w nim: „Dla świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niespełniających w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia, w części dotyczącej wprowadzonych wymagań kwalifikacyjnych i etatowych dla pielęgniarek lub położnych, wprowadzono okres dostosowawczy do dnia 31 grudnia 2017 r.”. W ogólnym skrócie: w rozporządzeniu zapisano normy zatrudniania pielęgniarek i położnych - 0,6 etatu na łóżko oraz 0,7 etatu na łóżko (oddziały zabiegowe). Konsultacje społeczne do powyższego projektu trwały do dnia 16 października 2015 roku. Mamy połowę kwietnia 2016. Minęło 6 miesięcy! I cisza. Poniżej publikujemy fragmenty niektórych opinii przesłanych w ramach konsultacji społecznych. Opinia pierwsza została przedstawiona przez dyrekcję jednego ze szpitali. Druga została opracowana przez Ogólnopolską Organizację Pracodawców - Pracodawcy RP.

Opinia dyrekcji szpitala: „Tutejsza Dyrekcja informuje, że zaproponowane zmiany w części I za
łącznika nr 3 do rozporządzenia dotyczące warunków realizacji świadczeń przez pielęgniarki stwarzają poważne zagrożenie dla szpitali, które będą się musiały zmierzyć z następującymi problemami: - trudnościami w zapewnieniu wymaganej liczby pielęgniarek, - zaproponowany w projekcie okres dostosowawczy jest zbyt krótki (2 lata), aby wszystkie szpitale spełniły uwzględnione w nim wymogi (czas szkolenia pielęgniarek jest o jeden rok dłuższy od okresu dostosowawczego), - powyższe odnosi się również do wymaganych kursów i specjalizacji, których przeprowadzenie u wymaganej liczby pielęgniarek w okresie dwuletnim sparaliżowałoby prace oddziałów (absencja pielęgniarek szkolących się), należy w tym miejscu również wskazać, że projekt w ogóle nie uwzględnia propagowanych w ostatnich latach kwalifikacji nabytych przez pielęgniarki podczas studiów wyższych, - dodatkowym utrudnieniem w tej kwestii jest struktura wiekowa pielęgniarek, która jednoznacznie wskazuje, że z każdym rokiem będzie ich więcej ubywać, aniżeli przybywać, - w obliczu zagrożeń, o których mowa wyżej, szpitale będą zmuszone do obniżania swojego rzeczywistego potencjału łóżkowego, co będzie miało przełożenie na obniżenie wysokości kontraktów z NFZ i w konsekwencji pogłębianie trudności finansowych; proponujemy tym samym zastosowanie wskaźnika statystycznego - liczonego w oparciu o liczbę łóżek niezbędnych u danego świad
czeniodawcy do realizacji kontraktu przyznanego przez NFZ, - proponowane zmiany, skutkujące obciążeniem szpitali dodatkowymi kosztami, nie uwzględniają faktu, że w ramach specjalności zabiegowych i zachowawczych są dziedziny medyczne, wymagające zróżnicowanego podejścia”.

Opinia Pracodawcy RP: „[...] Wprowadzone w załączniku do rozporządzenia sztywne wskaźniki zatrudnienia przeliczone na łóżka – zajęte lub puste (co nie zostało sprecyzowane) – wydają się nie mieć żadnego obiektywnego uzasadnienia. W większości oddziałów zachowawczych wskazywany jest dla hospitalizacji i hospitalizacji planowej wskaźnik 0,6 etatu na łóżko. Jednak praca pielęgniarki w oddziale diabetologicznym i neurologicznym znacząco się różni. Podobny jednolity wskaźnik (0,7 etatu na łóżko) zastosowano w oddziałach zabiegowych, np. dla oddziału chirurgii ogólnej i neurochirurgii. Standardem na całym świecie jest obliczanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską w oparciu o analizę potrzeb pacjenta i jego rodziny, a nie w oparciu o nieprecyzowane łóżka. Wykorzystanie łóżek w szpitalu jest różne. Szpital, który ma 100 łóżek, w tym 40 łóżek w oddziale zachowawczym (np. diabetologicznym) i 60 łóżek w oddziale zabiegowym (chirurgia ogólna), będzie zobowiązany zatrudnić 24 pielęgniarki w oddziale zachowawczym oraz 42 pielęgniarki w oddziale zabiegowym (np. chirurgii ogólnej). Zakładając, że w ciągu miesiąca pielęgniarka ma ok. 13 – 14 dyżurów (162 h), na jednym dyżurze dziennym w oddziale zachowawczym np. diabetologicznym będzie około 5 – 6 pielęgniarek, na dyżurze nocnym 3 – 4 (niezależnie od liczby pacjentów i kategorii opieki – w oddziale diabetologii to najczęściej kategoria I i II – pacjent zdolny do samoopieki). Pielęgniarka będzie miała pod opieką około 7 łóżek – nie pacjentów. Czytaj dalej...

 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.10.09 16:55:23 ~a_

Norm zatrudnienia nie ma i nie będzie. To jest wszystkim na rękę. Dyrekcja nie musi dodatkowo zatrudniać nikogo dodatkowo, a i zaoszczędzić może na tych pielęgniarkach, które już pracują np. zamiast 3 na zmianie, jest 2 i też wszystko zrobią. Po drugie specyfikacja oddziału np. zabiegowego i dermatologicznego jest wykorzystywana na niekorzyść zabiegowego. I tak orają nami. Dżwigamy kloce, transportujemy itd, itd. Panie z izb zajęte są ważniejszymi sprawami np. wizjami polskiego pielęgniarstwa / piszę to ironicznie- termin miały do końca września/. Jak zwykle w niczym nam nie pomagają-normy nie dla nas. My tylko mamy być duże, silne i głupie.

#2  2017.10.09 21:35:23 ~Mery

Pracujemy za dwie a wynagrodzenie za drugą zwija szpital i dzięki temu funkcjonują dla nas na podwyżki nie ma płace karne po 38 latach po obiecanej podwyżce 2400 podstawa pielęgniarki w STOCER

#3  2017.10.09 21:41:29 ~Meadow Dew

W Białej Podlaskiej podstawa 1650zl. Przerzucili z Zembalowego 100 zl do podstawy a do koñca roku maja dodac 200zl również z Zembalowego. Pielegniarki sa na tym niestety stratne.

#4  2017.10.09 22:20:00 ~a_

Do # 3, w głowie się nie mieści taka podstawa! Od lipca najniższa płaca gwarantowana to 2 tyś. brutto. Dlaczego pracujecie za takie pensje? Masakra jakaś!

#5  2017.10.09 22:42:19 ~a_

No i oczywiście wasze izby "zrobiły wiele żeby wam pomóc". Tak jak te pańcie ze związków i warszawki. Pensja głodowa i zero reakcji. To jakie normy ! O czym mowa!

#6  2017.10.10 04:12:23 ~olga

W POlsce pielęgniarka zapierdala za trzy ,cztery lub conajmniej za dwie pielęgniarki. Takie są normy zatrudnienia w tym kraju od lat. A ten szczekajacy blondyn były min.zdr.swoim rozporzadzeniem wyzysk pielegniarek zalegalizował .Papier do dzisiaj pomaga dyrektorom zaoszczedzic legalnie kosztem pielęgniarek. Pisiorom oczywiście to bardzo odpowiada.Prezes i jego zaloga nie tylko powtarzają jak dekadę temu frazę o niezjedzonej kolacji w wersji rozbudowanej ale nawet wcielają ja w życie pielęgniarek. "Chamstwo w państwie ".

#7  2017.10.10 04:33:30 ~hm

Łóżko ? .głupota wybitna.Na oddziale zabiegowym większe obsady a łóżka w weekend stoją puste , podczas gdy na Internie zawsze brakuje łóżek , bo tutaj jest masa nieplanowanych przyjęć .Co za dureń to wymyślił.

#8  2017.10.10 10:45:40 ~Bo

Do 7- skąd masz takie dane?

#9  2017.10.10 14:23:05 ~Meadow Dew

Najniższa krajowa to nie to samo co najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Aby wyrównać do najniższego krajowego to dyrektor robi tak zasadnicze -1650zł Brutto + Lata pracy ( np 10 lat to 10%) czyli juz masz ok 1800zl brutto. Do tego jakiś dodatek np. Za mgr 100zł I za spec 100 zl kwalifikacyjny 50 zl. I nazbiera sie 2000zl. A taki jest myk ze jak przyjedziesz z mgr I spec to Nie dostaniesz dodatku. .

#10  2017.10.10 14:37:06 ~do 1

To co piszesz to samo życie. Skąd ja to znam!

#11  2017.10.10 16:19:32 ~Iza

Do nr 1-a- i innych pielęgniarek . :Dlaczego godzicie się na oranie wami, ręczne dźwiganie i transportowanie kloców ? Obecnie już nawet końmi rzadko się orze. W rolnictwie, budownictwie ,transporcie, leśnictwie i tym podobnych sektorach gdzie głównie pracują mężczyżni orzą pługami i ciągnikami, do podnoszenia,dźwigania i przemieszczania kloców mają dźwigi a do przewożenia i transportowania kloców- transportery itp sprzęt ? Dlaczego wasza branża nie korzysta ze sprzętu który jest dostępny na rynku,i który od dawna jest normą w krajach unijnych ?

#12  2017.10.10 16:23:00 ~do "B

Z doświadczenia

#13  2017.10.10 16:34:29 ~merlin

Płakałam jak dostałam wypłatę jest to; 2350 zł z trzema transzami 233 zł. szok!

#14  2017.10.10 17:20:22 ~Bo

OK,ale każdy szpital jest inny.Są takie,gdzie ciągle brakuje miejsc na wszystkich oddziałach całodobowo.I w każdy dzień tygodnia.

#15  2017.10.10 17:21:21 ~Bo

Powyższy komentarz do 12.

#16  2017.10.11 18:22:54 ~Anka -piel

U NAS W SZPITALU ZA SPECJALIZACJE DAŁ DYREKTOR 55 ZL! ZENADA! ZA MAGISTRA-100 ZŁ! NIE OPŁACA SIE ROBIC DURNYCH SPECJALIZACJI NABIJAJAC TYM SAMYM KASE TYM BABOM Z IZB, SZKODA CZASU NA TO1 JA WOLE BYC ZWYKŁA PIELEGNIARKA A SOBIE BEZ PROBLEMU DOROBIĄ GDZIE INDZIEJ DODATKOWE 1000 ZŁ NETTO I MAM TO W POWAZANIU! I NIE W ZAWODZIE- NA SZCZESCIE ,UFFF :)

#17  2017.10.11 21:06:03 ~pielęgniar

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych w punkcie 2 podpunkt 4 Rozdział 2 Zadania i zasady działania samorządu Art. 4. Zadaniami samorządu są w szczególności: 1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów; 2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem; 3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy; 4) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa; 5) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych; 6) obrona godności zawodowej; 7) reprezentowanie i ochrona zawodów; 8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia; 9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez: 1) stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu; 2) prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039); 3) opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów; 4) opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych; 5) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego; 6) prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; 7) przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek; 8) opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej; 9) opiniowanie programów kształcenia zawodowego; 10) orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej; 11) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej; 12) udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu; 13) współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą; 14) współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju; 15) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych; 16) zarządzanie majątkiem własnym; 17) prowadzenie działalności wydawniczej; 18) uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 19) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

#18  2017.10.12 05:11:56 ~do 11

Kloców? Czy Ty powinnaś być pielęgniarką? Z pozostałą częścią Twojej wypowiedzi się absolutnie zgadzam.

#19  2017.10.12 08:18:50 ~do18

Nie słowa a czyny są ważne siostro

#20  2017.10.12 13:38:02 ~a_

Też dźwigam kloce- Florencjo. Do rzeczy : przeczytałam właśnie wywiad z p. Małas, jakim prawem ogłasza, że pielęgniarki popierają strajk rezydentów? Kto upoważnił p. Małas do mówienia w imieniu wszystkich pielęgniarek? Która pielęgniarka? Ja bynajmniej nie znam. Po drugie : p. Małas i pańce z jej otoczenia o wszystkim wiedzą: o braku norm zatrudnienia, o ustawie deprecjonującej pielęgniarki itp. wiedzą i mówią wszystkim, że wiedzą. Cudownie, prawda? Znów "wiele" zrobiły żeby nam pomóc. Która z was wybrała panie typu Małas ? kto to zrobił? Kto na nie głosował?

#21  2017.10.12 18:15:37 ~do20

Rezydenci wykazują większy poziom kultury

#22  2017.10.12 19:18:50 ~a_

Super! ale ich nikt tak w balona nie robi jak nas. Wersal się skończył.

#23  2017.10.14 03:12:51 ~plg.

Jestem pielęgniarką i popieram rezydentów.Dlaczego mają pracować za głodowe pensje? Stwierdzam z pełną odpowiedzialnością,że nam pielęgniarkom brakuje kultury.Krytykujemy każdą grupę zawodową,która walczy o podwyżki.Może czas najwyższy zjednoczyć się a nie tylko oczerniać i krytykować?

#24  2017.10.14 09:38:59 ~a_

Trzeba być wyjątkowo krótkowzrocznym. Rezydenci idą po bandzie. Im nie wystarczy "podwyżka" z sierpnia/ pielęgniarkom musi, mimo że jest dla nich znacznie mniejsza/. Tak, tak, popierajcie. Oni za to bez wahania wyszarpią ile się da, nie oglądając się na nikogo. Nie ma mowy o zjednoczeniu: jesteśmy "zespołem" tylko wtedy, gdy walczą o podwyżki, później oni są lekarzami. Nie raz to przerabialiśmy.

Dodaj komentarz