Pielęgniarka z zaburzeniami pamięci. ZUS: zdolna do pracy - z najnowszego wydania branżowego miesięcznika pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. Kolejne wydanie 6 listopada.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Instrukcja złożenia podpisu pod petycją:

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

1. Petycję może podpisać każda osoba, nie tylko pielęgniarka i położna. 

2. Petycja została opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 roku na stronie www.petycjeonline.com

3. Petycję można podpisać na dwa sposoby:

  1. Na stronie  www.petycjeonline.com pod adresem: https://www.petycjeonline.com/stop_deprecjacji_zawodu_pielgniarki_i_poonej_w_polsce
  2. lub korzystając z poniższego formularza.

​4. Pod petycją jest formularz, w którym należy wpisać, dane:

Imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail. Można w polu - "podpisuję ponieważ..." wpisać swoje uwagii.

5. Jeżeli podpisujący petycję, nie chce aby jego dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość (adres e-mail nie jest nigdy widoczny dla osób trzecich), były widoczne, to należy pod formularzem ODZNACZYĆ pole przy adnotacji "Pokazuj użytkownikom mój podpis". Wtedy w sekcji podpisy będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie". 

6. UWAGA!!! Po kliknięciu na "Podpisz petycje", na adres email podpisującego zostanie wysłany przez serwis www.petycjeonline.com link, w który należy kliknąć aby zakończyć proces składania podpisu pod petycją. Dopiero wtedy złożony przez nas podpis zostanie oficjalnie zaakceptowany. 

Dotychczas liczba złożonych podpisów przekroczyła 6 tysiący!

Zapraszamy do podpisywania petycji!

Petycja jest formą akcji społecznej pielęgniarek i położnych, użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.info.pl. Nie jest związana z żadną organizacją samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 

Redakcja pielegniarki.info.pl 


Pielęgniarka cierpi na postępujące zaburzenia pamięci. ZUS stwierdza: "nie jest niezdolna do pracy". Izba pielęgniarek zawiesza pielęgniarce prawo wykonywania zawodu. Sprawa trafia do sądu.

Fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego: Decyzją z dnia 29 czerwca 2015 roku znak:

(...) Zakład Ubezpieczeń Spo- łecznych Oddział w G. odmówił M.P. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

M.P. złożyła odwołanie od tej decyzji. Podała, że od kilku lat cierpi na postępujące zaburzenia pamięci. Rozpoznano u niej otępienie typu alzheimerowskiego. Nie jest zdolna do pracy. Z uwagi na zaniki pamięci stanowi zagrożenie dla siebie i osób trzecich, w tym pacjentów, którymi opiekuje się jako pielęgniarka w szpitalu.

Pozwany Zakład Ubezpieczeń Spo- łecznych Oddział w G. wniósł o jego oddalenie podnosząc, że Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 22 czerwca 2015 roku stwierdziła, iż skarżąca nie jest niezdolna do pracy. Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczona M.P. urodziła się (...). Posiada wykształcenie średnie ogólne. Dotychczas pracowała wyłącznie jako pielęgniarka. Ostatnio podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytu- łu zatrudnienia jako pielęgniarka w (...) Szpitalu Wojewódzkim w G. od 1.09.1987 roku do 6.03.2015 roku. W dniu 2.04.2015 roku wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Komisja Lekarska ZUS w Z. orzeczeniem z dnia 22.06.2015 roku stwierdziła, że skarżąca nie jest niezdolna do pracy. Uchwałą z dnia 19.12.2015 roku nr (...) Okręgowa Rada (...) i (...) (...) w G. zawiesiła prawo wykonywania zawodu pielęgniarki M.P. M.P. cierpi na otępienie typu alzheimerowskiego. Poziom sprawności intelektualnej ulega ciągłej deterioracji do poziomu pogranicza upośledzenia umysłowego. Stwierdzono znacznie nasilone psychologiczne wskaźniki organicznego uszkodzenia u.o.n., systematyczny spadek sprawności funkcji uwagi, pamięci wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, znaczne zaburzenia w sferze percepcyjno–ruchowej, uwadze, bezpośredniej pamięci obu modalności. Zaburzenia pamięci operacyjnej oraz koncentracji i uwagi dowolnej powodują, iż nie jest ona w stanie wyuczyć się wykonywania innych czynności zawodowych, nawet poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. Skarżąca wymaga opieki, nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, nie potrafi samodzielnie funkcjonować, wywią- zywać się z prostych obowiązków domowych. Nie opuszcza domu, nie potrafi zrobić zakupów. M.P. jest cał- kowicie niezdolna do pracy okresowo od 2.04.2015 roku do 1.04.2018 roku. Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. Czytaj dalej...

 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

Komentarze użytkowników

#1  2017.10.11 18:56:14 ~Piel.dyp.

Brak pielęgniarek to i ta chora też się Nada SZOK pielęgniarka z zaburzeniami pamięci a ktoś się zastanawia czy sprawna do pracy .Proponuję tego kogoś położyć na oddział i przydzielić TAKA chora piel. Ciekawe czy przeżyje.a jeśli Nie to kto potem weźmie na siebie winę?

#2  2017.10.11 19:02:48 ~piel

Nie idzie już tego wytrzymać i ogarnąć. Płakać chce się z bezsilności i braku pomocy. ZUS-najlepszy lekarz, wyleczy w 100%.

#3  2017.10.11 19:47:46 ~piel

Oglądałam relację z protestu młodych lekarzy,ich sensowne,zwięzłe,elokwentne wypowiedzi i zrobiło mi się żal i wstyd,gdy porównałam to do wypowiedzi naszych "obrończyń".Za co one biorą takie pieniądze i dlaczego to tam nie ma młodych?

#4  2017.10.11 21:20:25 ~lol

Powinni tę pielęgniarkę zatrudnić w samym ZUS-ie ,niech im trochę w dokumentacji namiesza.

#5  2017.10.12 18:22:56 ~piel.

Sama doświadczyłam cudownego uzdrowienia w ZUSie, byłam po wypadku samochodowym, rehabilitacja, poruszałam się o dwóch kulach i zostałam uznana za zdolną do pracy ! Gotowe pismo dostałam od ręki. Oczywiście odwoływałam się, ponowna komisja itd. efekt taki, że pozostałam bez pracy. Na szczęście mam już te lata za sobą.

#6  2017.10.12 21:27:45 ~Ja

Że względu na brak pielęgniarek będziemy zdolne do pracy również po śmierci przynajmniej 2 razy w tygodniu. Jak nie będziemy chciały to nie etyczne

#7  2017.10.13 07:44:47 ~do6

Nie przesadzajmy z tym brakiem pielęgniarek,po zlikwidowaniu przez arłukowicza norm zatrudnienia nie ma żadnych braków.

Dodaj komentarz