Jaki "wskaźnik pracy" dla pielęgniarki z tytułem licencjata? Odpowiada pani wiceminister Szczurek-Żelazko. Artykuł zamieszczony w branżowym miesięczniku pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. Kolejne wydanie 6 listopada.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

 

Ministerstwo zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie zasad wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w nowej ustawie o wynagrodzeniach  zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych informuje, jaki wskaźnik pracy został przypisany do zawodów pielęgniarki i położnej. Ministerstwo w powyższej kwestii odnosi się do 6 grup pielęgniarek i położnych...

W załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. wymienione zostały grupy zawodowe pracowników medycznych, dla których przewidziano współczynniki pracy służące do obliczenia właściwego dla danej grupy najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kolejnych latach. Pielęgniarki i położne zostały podzielone w następujący sposób:

1. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – do tej grupy zaliczać się będą pielęgniarki i położne, zatrudnione na stanowiskach, na których wymaga się posiadania jednocześnie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz specjalizacji,

2. Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją - do tej grupy zaliczać się będą pielęgniarki i położne, zatrudnione na stanowiskach, na których nie wymaga się posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale wymagane jest posiadanie specjalizacji,

3. Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji - do tej grupy zaliczać się będą pielęgniarki i położne niezaliczające się do grupy 1 i 2 (tj. zatrudnione na stanowiskach, na których nie wymaga się posiadania specjalizacji).

W odpowiedzi na pytania dotyczące współczynników pracy dla podanych grup pracowników informuję, że z załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. wynika (...). Czytaj dalej...