Ogólnopolska Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych - ministerstwo zdrowia: trudno nam ocenić, jaka liczba pielęgniarek faktycznie migruje i podejmuje pracę za granicą.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

 

"Nie mamy dokładnej statystyki, pokazującej, jaka liczba pielęgniarek faktycznie podejmuje tę pracę, ponieważ odebranie i przyznanie prawa wykonywania zawodu na poziomie izby nie do końca jest związane z faktem podjęcia pracy i zatrudnienia".

Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Beata Cholewka:

Jaki procent podejmuje pracę? Oczywiście 100% pielęgniarek, wszystkie pielęgniarki, które kończą kształcenie na poziomie licencjat pielęgniarstwa, zgłaszają się do izb okręgowych po odbiór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. Podjęcie przez nie zatrudnienia jest już kwestią nie do końca może informowania izby jako organu rejestrowego. Nie mamy dokładnej statystyki, pokazującej, jaka liczba pielęgniarek faktycznie podejmuje tę pracę, ponieważ odebranie i przyznanie prawa wykonywania zawodu na poziomie izby nie do końca jest związane z faktem podjęcia pracy i zatrudnienia. Na pewno część osób migruje i podejmuje pracę również za granicą, ale poniżej kwalifikacji, ponieważ liczba osób, którą notujemy jako faktycznie rejestrującą się w państwach Unii Europejskiej – mamy takie narzędzie informatyczne, system IMI – wskazuje, że pielęgniarki polskie nie podejmują licznie zatrudnienia, to nie są liczne grupy osób podejmujące pracę w innych państwach Unii Europejskiej. Informacja zwrotna z organów rejestrowych tych państw wskazuje na to, że niewiele pielęgniarek podejmuje zatrudnienie na tym poziomie kwalifikacji, czyli pracę związaną z wykonywaniem zawodu pielęgniarki. Może to być podejmowanie pracy poniżej tego poziomu kwalifikacji, co nam umyka w statystykach, więc trudno nam ocenić, jaka liczba pielęgniarek faktycznie migruje i podejmuje pracę za granicą. Czytaj dalej...