Apel do Ministra Zdrowia o "maksymalne normy czasu pracy" dla personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych.

Czas pracy pielęgniarek i położnych.