Poseł do ministra zdrowia: "Podział zadań i obowiązków jaki w tej chwili mamy w ochronie zdrowia sprawia, że jedne grupy są bardzo obciążone pracą natomiast inne grupy zawodów medycznych są marginalizowane". Ciekawe jak poseł postrzega w powyższym kontekście polskie pielęgniarstwo?

Pielęgniarstwo 2017.

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie systemu medycyny interwencyjnej
 

Szanowny Panie Ministrze,

media podają, że system medycyny interwencyjnej w jakim tkwimy jest systemem, który nas leczy drogo i najchętniej w szpitalach. Takie stanowisko podzielają również eksperci Fundacji My Pacjenci. Podział zadań i obowiązków jaki w tej chwili mamy sprawia, że jedne grupy są bardzo obciążone pracą natomiast inne grupy zawodów medycznych są marginalizowane. Można odnieść wrażenie, że obecny model to taki, w którym szpital pełni zupełnie inną rolę niż obecnie, rolę integratora opieki na swoim terenie i organizatora tej opieki.

Dla pacjentów bardzo cenna jest właściwa współpraca zawodów medycznych i umiejętne wykorzystanie ich kompetencji w opiece nad pacjentem. Dlatego jak alarmują eksperci, konieczne jest dokonanie transferu zadań, odpowiedzialności, ustalenie na nowo podziałów zadań między lekarzami, pielęgniarkami i innymi zawodami medycznymi.

W związku powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi:

Jak ministerstwo ocenia obecny podział systemu medycyny interwencyjnej?

Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec postulatu dokonania nowego podziału zadań między lekarzami, pielęgniarkami i innymi zawodami medycznymi?

Anna Elżbieta Sobecka Poseł na Sejm RP 

26 października 2017