Posłanka pielęgniarka Bernadeta Krynicka w sejmie w dniu 26 października o wieku emerytalnym: "Chciałabym przypomnieć, zwolniono masę pielęgniarek i położnych, wygnano je z zakładów pracy po 30 latach pracy na tzw. świadczenia przedemerytalne bez możliwości dodatkowego zarobkowania".

Wiek emerytalny pielęgniarek i położnych.


Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 26 października 2017 roku 

Poseł Bernadeta Krynicka:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Obecnie na emeryturę kobiety będą mogły przechodzić w wieku 60 lat, mężczyźni - w wieku 65 lat. Jeśli będą chcieli, będą mogli pracować dłużej.
    Szanowni Państwo! Kobiety będą pracowały o 7 lat krócej. Wiele osób, szczególnie kobiet po 50. roku życia, które straciły pracę w okresie różnych restrukturyzacji za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego...
    (Poseł Ewa Drozd: Przykłady.)
    ...nie miało szans na pracę, pozostało bez środków do życia. Dzięki tej ustawie otrzymają
wcześniejszą emeryturę, a jednocześnie środki do życia. Znam wiele takich kobiet i mężczyzn w moim okręgu. Za czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, chciałabym przypomnieć, zwolniono masę pielęgniarek i położnych, wygnano je z zakładów pracy po 30 latach pracy na tzw. świadczenia przedemerytalne bez możliwości dodatkowego zarobkowania.
    (Poseł Ewa Drozd: Rezydenci teraz za to...)
    (Wypowiedź poza mikrofonem)
    Nie można było.
    (Głos z sali: Można było.)
    Bez środków do życia. Teraz te panie będą mogły otrzymać emeryturę, która będzie
wyższa. A swoją drogą proszę sobie wyobrazić 67-letnią pielęgniarkę, pracującą na noce, 12 godzin...
    (Głos z sali: Na OIOM-ie.)
    ...na OIOM-ie, przy wkłuciach, przy noworodkach, przy małych dzieciach, asystującą jako instrumentariuszka podczas zabiegu operacyjnego.
    (Poseł Ewa Drozd: Doskonały przykład.)
    Chcielibyście państwo? Albo przy reanimacji. Wyobrażacie sobie państwo pracę 67-letniej pielęgniarki?
    (Poseł Ewa Drozd: Ale czytała pani tę ustawę czy nie? Raczej nie.)
    Po tylu latach ciężkiej pracy na zmiany?
    Pani Minister! Mam pytanie: Jaka jest liczba osób, które pozostawały bez pracy i oczekiwały na przywrócenie wcześniejszego wieku emerytalnego, a teraz otrzymają emeryturę? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

źródło: stenogram posiedzenie sejmu